Suominen Oyj:n hallituksen jäsenten osakkeina suoritettava vuosipalkkio - yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovutus

Helsinki, Suomi, 2014-06-05 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Pörssitiedote   5.6.2014 klo 14.30

SUOMINEN OYJ:N HALLITUKSEN JÄSENTEN OSAKKEINA SUORITETTAVA VUOSIPALKKIO - YHTIÖN HALLUSSA OLEVIEN OMIEN OSAKKEIDEN LUOVUTUS

Suominen Oyj:n 26.3.2014 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuodelta 2014 seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa sekä muille hallituksen jäsenille 28 000 euroa sekä että 40% vuosipalkkiosta suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Edellä mainitusta palkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään, yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 6.6.2014.

Hallituksen jäsenille vuodelta 2014 osakkeina suoritettavan palkkio-osuuden määrä on yllä mainitun perusteella yhteensä 120 848 osaketta. Osakkeiden luovutusarvo on yhteensä 68 600 euroa eli noin 0,5677 euroa osakkeelta. Nämä osakkeet on luovutettu (muu luovutus) tänään 5.6.2014 hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista varsinaisen yhtiökokouksen antaman osakeantia koskevan valtuutuksen nojalla. Koska kyseessä on yhtiökokouksen yksityiskohtaisen päätöksen toimeenpanosta, hallitus ei käyttänyt päätöksen tekemisessä itsenäistä harkintavaltaa. Luovutettavat osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön muut osakkeet.

Yhtiöllä on ennen yllä mainittua osakeluovutusta hallussaan 1 924 367 omaa osaketta. Hallituksen jäsenille tänään 5.6.2014 luovutettujen osakkeiden yhteismäärä on 120 848. Niiden luovuttamisen jälkeen yhtiön hallussa on 1 803 519 omaa osaketta.

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja: Tapio Engström, Suominen Oyj:n talousjohtaja, puh. 010 214 300

Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiöllä on yli 1 000 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2013 oli 433,1 milj. euroa ja raportoitu liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 milj. euroa (jatkuvat toiminnot). Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää:
www.suominen.fi.

Jakelu:

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen