Suominen myy joustopakkausliiketoimintansa ja keskittyy kuitukankaisiin, vuoden 2014 näkymien vertailulukuja tarkistettu yrityskaupan vuoksi

Helsinki, Suomi, 2014-07-11 17:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj  Pörssitiedote  11.7.2014 klo 18.15

SUOMINEN MYY JOUSTOPAKKAUSLIIKETOIMINTANSA JA KESKITTYY KUITUKANKAISIIN, VUODEN 2014 NÄKYMIEN VERTAILULUKUJA TARKISTETTU YRITYSKAUPAN VUOKSI

Suominen Oyj on päässyt tänään sopimukseen joustopakkausliiketoimintansa (Suominen Joustopakkaukset Oy tytäryhtiöineen sekä Suominen Polska Sp. z.o.o.) myynnistä Isossa-Britanniassa toimivalle pääomasijoitusyhtiö Lonsdale Capital Partners LLP:lle sekä liiketoiminnan johdolle. Kaupan arvioidaan vahvistuvan lähipäivinä. Kaupan myötä Suomisesta tulee strategisen linjauksensa mukaisesti yksinomaan kuitukankaisiin keskittynyt yhtiö.

Joustopakkaukset-liiketoiminta-alueen velaton kauppahinta on 20 miljoonaa euroa. Sen lisäksi on sovittu tavanomaisesta noin 1 miljoonan euron suuruisesta lisäkauppahinnasta tiettyjen ehtojen täyttyessä. Suominen Oyj jää vähemmistöomistajaksi 19,9 prosentin osuudella. Omistusjärjestelyssä osa Suominen-konsernin sisäisistä lainoista konvertoidaan omaksi pääomaksi ja osa jää Suominen Oyj:lle korollisiksi saamisiksi (ns. vendor loan). Käteisenä maksettava osuus kauppahinnasta on 5,7 miljoonaa euroa.

Yrityskaupan vuoksi Suominen kirjaa IFRS 5 -standardin mukaisesti vuoden 2014 toisella neljänneksellä lopetettujen liiketoimintojensa tulokseen noin 4.5 miljoonan euron kertaluonteisen tappion.

”Joustopakkausliiketoiminnasta luopuminen selkeyttää yritysrakennettamme ja strategista painopistettämme. Tästä eteenpäin Suominen keskittyy täysimääräisesti kuitukankaisiin. Voimme entistäkin paremmin toteuttaa kuitukangasliiketoimintaa koskevaa strategiaamme sekä edelleen vahvistaa kykyämme palvella kuitukangasasiakkaitamme ja kasvaa heidän kanssaan. Nyt, kun liiketoiminta on tervehdytetty, olen varma, että kauppa on eduksi myös Joustopakkauksille. Sen uudella pääomistajalla on selkeä fokus ja tukenaan kansainvälisesti kokenut johto, joka kykenee kehittämään toimintaa edelleen, toteaa Nina Kopola, Suominen Oyj:n toimitusjohtaja.

”Joustopakkausten henkilöstö on yhdessä Reima Kerttulan ja muun johdon kanssa saanut aikaan merkittävän muutoksen liiketoiminnassa tänä vuonna. Tehty työ antaa vahvan pohjan liiketoiminnan kasvattamiseen Pohjoismaissa sekä Keski- ja Itä-Euroopassa. Olemme varmoja siitä, että uuden toimitusjohtajan Borge Kvammen sekä varatoimitusjohtajana jatkavan Reima Kerttulan johdolla ja meidän resursseillamme ja fokuksella Joustopakkauksilla on edessään valoisa tulevaisuus”, sanoo Alan Dargan, Lonsdalen perustaja. ”Suomisen Joustopakkaukset-liiketoiminta-alueen osto on jälleen esimerkki Lonsdalen osaamisesta johdon yritysjärjestelyissä”, toteaa Ross Finegan, Lonsdalen perustaja.

Kaupan vahvistumisen jälkeen Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Convenience ja Care, jotka raportoidaan Kuitukankaat-segmentissä. Samasta päivämäärästä lukien Suomisen vähemmistöosuus myydystä liiketoiminnasta raportoidaan myytävänä olevana omaisuuseränä.

Suominen tarkistaa vuoden 2014 näkymien vertailulukuja yrityskaupan vuoksi

Suominen tarkistaa yrityskaupan vuoksi vuoden 2014 näkymien vertailulukuja. Tarkistetut vertailuluvut kuvaavat Suominen-konsernin jatkuvia liiketoimintoja.

Suominen arvioi, että vuonna 2014 sen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ovat paremmat kuin vuonna 2013. Suomisen jatkuvien toimintojen (Kuitukankaat-segmentti ja kohdistamattomat erät) liikevaihto vuonna 2013 oli 373,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 19,0 miljoonaa euroa. Aiemmin tulevaisuuden näkymiä arvioitaessa vertailulukuina käytettiin vuoden 2013 tilinpäätöksessä raportoitua liikevaihtoa, 433,1 miljoonaa euroa, ja liikevoittoa ennen kertaluonteisia eriä, 18,3 miljoonaa euroa.

Joustopakkaukset-liiketoiminta-alue, joka on muodostanut Suomisen Joustopakkaukset-raportointisegmentin, valmistaa muovikalvosta kuluttajapakkauksia teollisuuden ja kaupan käyttöön sekä systeemi- ja turvapakkauksia. Liiketoiminta-alueella on kaksi tehdasta Suomessa ja yksi Puolassa sekä myyntikonttorit Venäjällä ja Ruotsissa. Joustopakkaukset työllisti keskimäärin 487 henkilöä vuonna 2013. Vuonna 2013 segmentin liikevaihto oli 59,4 miljoonaa euroa (noin 15 % Suominen-konsernin liikevaihdosta) ja liiketappio -2,2, miljoonaa euroa.

SUOMINEN OYJ
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Nina Kopola, toimitusjohtaja, puh 010 214 300

Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiö työllistää yli 1 000 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Sen raportoitu liikevaihto vuonna 2013 oli 433,1 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 milj. euroa (jatkuvat toiminnot). Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Lonsdale Capital Partners lyhyesti


Alan Dargan, Ross Finegan ja David Gasparro perustivat Lonsdalen vuonna 2008 tavoitteenaan sijoittaa kannattaviin, hyvin johdettuihin liiketoimintoihin ja kasvattaa niitä edelleen. Suomisen Joustopakkaukset-liiketoiminta-alue on Lonsdalen kuudes yritysosto. Lonsdale sijoittaa omien pääomiensa lisäksi yksityisten sijoitusyhtiöiden sekä yksityishenkilöiden varoja. Lue lisää: www.lonsdalepartners.com

Jakelu
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi
 

 

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen