Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Helsinki, Suomi, 2014-01-10 19:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj    Pörssitiedote   10.1.2014 klo 20.15

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Suominen Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen:

1. Kohdeyhtiön nimi:

Suominen Oyj (Y-tunnus 1680141)

2. Liputusvelvollisten nimi:


Ahlström Capital Oy (y-tunnus 1670034-3)
AC Invest Two B.V. (rekisteritunnus 51490943)

3. Ilmoituksen peruste:

Sopimus tai muu järjestely, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen

4. Liputusrajat, jotka saavutetaan, ylitetään tai alitetaan

Omistusosuus nousee tai laskee siten, että seuraavat rajat saavutetaan: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % tai 30 %

Ääniosuus nousee tai laskee siten, että seuraavat rajat saavutetaan: 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % tai 30 %

5. Päivä, jona liputusrajat saavutettiin, ylitettiin tai alitettiin:

10.1.2014

6. Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu omistus- ja ääniosuus:

Osakkeet ja
ääniosuudet
(osakkeen laji
tai ISIN-koodi)
Osakkeet
Lukumäärä
Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet
Lukumäärä
Äänioikeudet
%-osuus
SUY1V
(ISIN FI0009010862)
- - - -
Yhteensä - - - -

 

7. Omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden synnyttävän oikeustoimen jälkeen:

Osakkeet ja ääniosuudet (osakkeen laji
tai ISIN-koodi)
Osakkeet Lukumäärä Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet Lukumäärä Äänioikeudet
%-osuus
SUY1V
(ISIN FI0009010862)
1 057 510 0,43 1 057 510 0,43
Yhteensä 1 057 510 0,43 1 057 510 0,43


Sopimukset ja järjestelyt, jotka toteutuessaan johtavat osuuden hankkimiseen tai luovuttamiseen
 

  Osakkeet Lukumäärä (+/-) Osakkeet
%-osuus (+/-)
Äänioikeudet Lukumäärä (+/-) Äänioikeudet
%-osuus (+/-)
1) Ahlstrom Oyj:n myyntioptio koskien vaihdettavaa hybridilainaa enintään
+43 330 000
enintään
+14,88*
enintään
+43 330 000
enintään
+14,88*
*tässä huomioitu vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet.
2) AC Invest TWO B.V.:n osto-optio enintään
+66 666 666
enintään
+26,89*
enintään
+66 666 666
enintään
+26,89*
*+22.89 mikäli vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet huomioidaan.
Yhteensä enintään
+109 996 666
enintään
+37,77*
enintään
+109 996 666
enintään
+37,77*
*tässä huomioitu vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet.

 

Kohdan 7 osuudet yhteensä
 

  Osakkeet
Lukumäärä
Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet Lukumäärä Äänioikeudet
%-osuus
1) 1 057 510 -
44 387 510
0,36-15,24 1 057 510 -
44 387 510
0,36 - 15,24
2) 1 057 510 -
67 724 176
0,43-27,32* 1 057 510 -
67 724 176
0,43 - 27,32*
*0,36-23,25, mikäli vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet huomioidaan.
1) + 2) 1 057 510 -
111 054 176
0,36 - 38,13* 1 057 510-
111 054 176
0,36-38,13*
*tässä huomioitu vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet.


8. Liputusilmoituksessa käytetty kohdeyhtiön kokonaisosakemäärä ja kokonaisäänimäärä:

Kohdeyhtiön kokonaisosakemäärä: 1) 291 264 122 (vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet huomioitu, 2) 247 934 122

Kohdeyhtiön kokonaisäänimäärä: 1) 291 264 122 (vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet huomioitu, 2) 247 934 122

9. Välillinen omistus- ja ääniosuus:

Varsinainen osakkeenomistaja ja välillisen ääniosuuden peruste (esim. määräysvaltayhteisö tai ääniosuuden luovutus)

  Osakkeet Lukumäärä Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet Lukumäärä Äänioikeudet
%-osuus
AC Invest Two B.V. Ks. kohta 7 Ks. kohta 7 Ks. kohta 7 Ks. kohta 7
Yhteensä Ks. kohta 7 Ks. kohta 7 Ks. kohta 7 Ks. kohta 7

 

10. Määräysvallassa olevien yritysten ketju:

AC Invest Two B.V. on Ahlström Capital B.V.:n täysin omistama tytäryhtiö ja Ahlström Capital B.V. on Ahlström Capital Oy:n täysin omistama tytäryhtiö.

 

11. Lisätiedot sopimuksista ja muista järjestelyistä:

Sopimuksen tai muun järjestelyn luonne
 
Sopimuksen tai muun järjestelyn voimassaoloaika Päivä, jolloin sopimuksen tai muun järjestelyn on tarkoitus toteutua
Ahlstrom Oyj:n myyntioptio koskien vaihdettavaa hybridilainaa 9,5 kk -
AC Invest Two B.V.:n osto-optio 10 kk -


 

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 300

Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiö työllistää yli 1000 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2012 oli 410,4 milj. euroa ja jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 12,9 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi
 

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus