Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Helsinki, Suomi, 2014-02-05 18:20 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj    Pörssitiedote   5.2.2014 klo 19.20

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Suominen Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen:

1. Kohdeyhtiön nimi:

Suominen Oyj (Y-tunnus 1680141)

2. Liputusvelvollisen nimi:

Oy Etra Invest Ab,
y-tunnus 0672234-6

Erkki Etola, Oy Etra Invest Ab ja Tiiviste-Group Oy (y-tunnus 0115121-4) yhdessä

3. Päivä, jona liputusraja saavutettiin: 5.2.2014


4. Ilmoituksen peruste:

Sopimus tai järjestely, joka toteutuessaan johtaa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälässä tarkoitetun osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä laskettavan 5 %:n liputusrajan ylittymiseen.

5. Osuus kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä

Edellisessä liputusilmoituksessa 21.10.2011 ilmoitettu omistus- ja ääniosuus:

Oy Etra Invest Ab
Kappalemäärä 12 223 320
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 4,93 %

Erkki Etola
Kappalemäärä 4016
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 0,00 %

Tiiviste-Group Oy: Omistus ennen liputusvelvollisuuden syntymistä:
Kappalemäärä 0
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 0 %

Oy Etra Invest Ab, Erkki Etola ja Tiiviste-Group Oy yhteensä:
Kappalemäärä 12 227 336
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 4,93 %

6. Omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen:

Oy Etra Invest Ab
Kappalemäärä 15 823 320
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 5,43 %

Erkki Etola
Kappalemäärä 4016
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 0,00 %

Tiiviste-Group Oy:
Kappalemäärä 3 000 000
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 1,03 %

Oy Etra Invest Ab, Erkki Etola ja Tiiviste-Group Oy yhteensä:
Kappalemäärä 18 827 336
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä 6,46 %

7. Määräysvallassa olevien yritysten ketju:

Oy Etra Invest Ab ja Tiiviste-Group Oy ovat Erkki Etolan määräysvaltayhteisöjä.

Järjestelyn olennainen sisältö:

Suominen Oyj:n hallitus päätti 31.1.2014 vaihdettavan hybridilainan tarjoamisesta rajatulle joukolle valikoituja sijoittajia (private placement). Suominen Oyj on 5.2.2014 tiedottanut vaihdettavan hybridilainan merkintöjen hyväksymisestä.

Liputuksen laskentaperusteena on Suominen Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä ja kokonaisäänimäärä vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävien osakkeiden merkinnän jälkeen. Hybridilainan perusteella merkittävien osakkeiden jälkeinen osake- ja äänimäärä on 291 264 122.


Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 300

Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiö työllistää yli 1000 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2013 oli 433,1 milj. euroa ja jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi
 

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus