Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Helsinki, 2014-02-05 16:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj    Pörssitiedote   5.2.2014 klo 17.15

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Suominen Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen ilmoituksen:

1. Kohdeyhtiön nimi:

Suominen Oyj (y-tunnus 1680141-9)

2. Liputusvelvollisen nimi:

Ahlstrom Oyj (y-tunnus 1670043-1)

3. Ilmoituksen peruste:

Sopimus tai muu järjestely, joka toteutuessaan johtaa osakkeiden tai ääniosuuksien hankintaan tai luovutukseen

4. Liputusrajat, jotka saavutetaan, ylitetään tai alitetaan

Omistusosuus laskee siten, että seuraavat rajat saavutetaan: 5 %, 10 %, 15 %, 20 % tai 25 %.

Ääniosuus laskee siten, että seuraavat rajat saavutetaan: 5 %, 10 %, 15 %, 20 % tai 25 %.

5. Päivä, jona liputusrajat saavutettiin, ylitettiin tai alitettiin:

5.2.2014

6. Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu omistus- ja ääniosuus:

 

Osakkeet ja
ääniosuudet
(osakkeen laji
tai ISIN-koodi)
Osakkeet
Lukumäärä
Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet
Lukumäärä
Äänioikeudet
%-osuus
SUY1V
(ISIN FI0009010862)
66 666 666 26,89 66 666 666 26,89
Yhteensä 66 666 666 26,89 66 666 666 26,89

 

 

Sopimukset ja järjestelyt, jotka toteutuessaan johtavat osuuden hankkimiseen tai luovuttamiseen
 

 

  Osakkeet Lukumäärä (+/-) Osakkeet
%-osuus (+/-)
Äänioikeudet Lukumäärä (+/-) Äänioikeudet
%-osuus (+/-)
1) Ahlstrom Oyj:n merkintätakaus vaihdettavalle hybridilainalle enintään
+43 330 000
enintään
+14,88*
enintään
+43 330 000
enintään
+14,88*
2) Ahlstrom Oyj:n myyntioptio koskien vaihdettavaa hybridilainaa enintään
-43 330 000
enintään
-14,88*
enintään
-43 330 000
enintään
-14,88*
*Tässä on huomioitu vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet.
3) AC Invest Two B.V.:n osto-optio enintään
-66 666 666
enintään
-26,89*
enintään
-66 666 666
enintään
-26,89*
*-22,89 mikäli vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet huomioidaan.
Yhteensä -66 666 666 –
+43 330 000
-26,89 –
 +14,88
-66 666 666 –
+43 330 000
-26,89 –
+14,88

 

 

7. Omistus- ja ääniosuus liputusvelvollisuuden synnyttävän oikeustoimen jälkeen:

 

Osakkeet ja ääniosuudet (osakkeen laji
tai ISIN-koodi)
Osakkeet Lukumäärä Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet Lukumäärä Äänioikeudet
%-osuus
SUY1V
(ISIN FI0009010862)
66 666 666 26,89* 66 666 666 26,89*
Yhteensä 66 666 666 26,89* 66 666 666 26,89*
*22,89, mikäli vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet huomioidaan

 

 

Sopimukset ja järjestelyt, jotka toteutuessaan johtavat osuuden hankkimiseen tai luovuttamiseen

 

  Osakkeet Lukumäärä (+/-) Osakkeet
%-osuus (+/-)
Äänioikeudet Lukumäärä (+/-) Äänioikeudet
%-osuus (+/-)
AC Invest Two B.V.:n osto-optio enintään
-66 666 666
enintään
-26,89*
enintään
-66 666 666
enintään
-26,89*
*-22,89 mikäli vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet huomioidaan.
Yhteensä -66 666 666 -26,89 -66 666 666 -26,89

 

 

Kohdan 7 osuudet yhteensä

 

  Osakkeet
Lukumäärä
Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet Lukumäärä Äänioikeudet
%-osuus
  0 – 66 666 666 0 – 26,89* 0 – 66 666 666 0 – 26,89*
*0 – 22,89, mikäli vaihdettavan hybridilainan perusteella merkittävät osakkeet huomioidaan.

 

 

8. Liputusilmoituksessa käytetty kohdeyhtiön kokonaisosakemäärä ja kokonaisäänimäärä:

 

Kohdeyhtiön kokonaisosakemäärä Kohdeyhtiön kokonaisäänimäärä
247 934 122 247 934 122

 

 

9. Suora omistus- ja ääniosuus

 

 

Osakkeet
Lukumäärä
Osakkeet
%-osuus
Äänioikeudet Lukumäärä Äänioikeudet
%-osuus
Ks. kohta 7 Ks. kohta 7 Ks. kohta 7 Ks. kohta 7

 

 

10. Lisätiedot sopimuksista ja muista järjestelyistä:’

 

Sopimuksen tai muun järjestelyn luonne Sopimuksen tai muun järjestelyn voimassaoloaika Päivä, jolloin sopimuksen tai muun järjestelyn on tarkoitus toteutua
AC Invest Two B.V.:n osto-optio 10 kk -

 

 

 

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 300

Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiö työllistää yli 1000 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2013 oli 433,1 milj. euroa ja jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 18,3 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi

 

 

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen