Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus

Helsinki, Suomi, 2014-10-07 13:15 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj    Pörssitiedote   7.10.2014 klo 14.15

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS

Suominen Oyj (y-tunnus 1680141-9) tänään vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaiset ilmoitukset Ahlstrom Oyj:ltä (y-tunnus 1670043-1) sekä AC Invest Two B.V:ltä (rekisteritunnus 51490943).

Ilmoitusten mukaan AC Invest Two B.V ostaa Ahlstrom Oyj:ltä 10.1.2014 tiedotetun optiosopimuksen perusteella 66 666 666 Suominen Oyj:n osaketta, mikä vastaa 26,89 % Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä. AC Invest Two B.V:n omistusosuus Suominen Oyj:ssä ylittää siten 25 %:n liputusrajan ja nousee 67 724 176 osakkeeseen, mikä vastaa 27,32 % Suominen Oyj:n osakkeista ja äänistä. AC Invest Two B.V:n ilmoituksen mukaan AC Invest Two B.V:n omistusosuus Suomisessa oli aiemmin alle 5 % osakkeista ja äänistä.

Ahlstrom Oyj:n ilmoituksen mukaan Ahlstrom Oyj:n omistusosuus Suominen Oyj:ssä laskee osakemyynnin vuoksi nollaan (nolla osaketta ja ääntä). Ahlstrom Oyj:n omistusosuus Suomisessa oli aiemmin 26,89 % osakkeista ja äänistä.

Liputusilmoituksissa laskentaperusteena käytetty Suominen Oyj:n osake- ja äänimäärä on 247 934 122 osaketta ja ääntä.

AC Invest Two B.V. on Ahlström Capital B.V:n täysin omistama tytäryhtiö ja Ahlström Capital B.V. on Ahlström Capital Oy:n täysin omistama tytäryhtiö.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 300

Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset - luovat lisäarvoa kuluttajien arkeen eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2013 oli 373,7 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 19,4 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi
 

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen