Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2013: Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi edelleen, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kaksinkertaistui

Helsinki, Suomi, 2013-07-17 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Osavuosikatsaus   17.7.2013 klo 9.00

SUOMINEN OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2013:
JATKUVIEN LIIKETOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO KASVOI EDELLEEN, LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ KAKSINKERTAISTUI


 

AVAINLUKUJA 4-6/
2013
4-6/
2012
1-6/
2013
1-6/
2012
1-12/
2012
Liikevaihto, milj. e,
jatkuvat toiminnot
107,7 102,4 219,4 201,7 410,4
Liikevoitto ennen
kertaluonteisia eriä, milj. e,
jatkuvat toiminnot
4,3 2,1 9,3 4,6 12,9
Liikevoitto, milj. e,
jatkuvat toiminnot
4,3 -0,6 9,3 2,4 7,4
Katsauskauden voitto/tappio,
milj. e, jatkuvat toiminnot
0,4 -2,8 1,6 -3,3 -5,2
Katsauskauden voitto/tappio,
milj. e, lopetetut toiminnot
-17,0 0,2 -17,1 0,3 -6,6
Katsauskauden voitto/tappio,
milj. e, konserni
-16,6 -2,6 -15,5 -2,9 -11,9
Tulos/osake, e, jatkuvat toiminnot 0,00 -0,01 0,01 -0,01 -0,02
Tulos/osake, e, lopetetut toiminnot -0,07 0,00 -0,07 0,00 -0,03
Tulos/osake, e, konserni -0,07 -0,01 -0,06 -0,01 -0,05
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e * 0,01 0,05 0,00 0,02 0,10
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROI), % *
-4,3 -0,6 -4,3 -0,6 0,4
Velkaantumisaste (Gearing), % * 121,4 109,8 121,4 109,8 101,0


* Lopetetut toiminnot mukaan lukien.

Kaikki tämän osavuosikatsauksen luvut koskevat konsernin jatkuvia toimintoja, ellei toisin mainita. Kaikki vertailuluvut viittaavat vuoden 2012 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin mainita. IFRS 5:n mukaisesti vertailukausien taseiden tietoja ei ole oikaistu, joten ne sisältävät sekä kohdistamattomat että lopetettujen toimintojen erät.

Avainasiat huhti - kesäkuussa 2013:

- Jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto nousi 5 % 107,7 (102,4) miljoonaan euroon.
- Jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 103 % 4,3 (2,1) miljoonaan euroon.
- Suominen sopi Codi Wipes -liiketoimintayksikkönsä myynnistä Value Enhancement Partners -sijoitusyhtiölle. Yrityskauppa toteutettiin 15.7.2013. Codi Wipes raportoidaan tässä osavuosikatsauksessa lopetettuna toimintona.
- Suominen päivittää 17.6.2013 antamaansa arviota liikevaihdon kehityksestä. Yhtiö odottaa koko vuoden 2013 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon olevan edellisen vuoden tasolla tai hieman korkeampi. Aiemmin yhtiö arvioi koko vuoden 2013 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihdon olevan edellisen vuoden tasolla. Liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä odotetaan olevan parempi kuin vuonna 2012.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen toista vuosineljännestä:

”Euroopassa kuluttajien luottamus omaan talouteensa jatkoi euroalueen kuluttajaluottamusindeksin mukaan hienoista vahvistumistaan. Suomisen toisella päämarkkina-alueella Pohjois-Amerikassa kuluttajaluottamusindeksi nousi selvemmin. Erityisesti Euroopassa yleisen taloudellisen tilanteen kehitysnäkymät ovat kuitenkin edelleen epävarmat.

Suomisen liiketoiminta kehittyi myös vuoden toisella neljänneksellä positiivisesti. Konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi 107,7 miljoonaan euroon ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä yli kaksinkertaistui ja oli 4,3 miljoonaa euroa.

Päätimme myydä kosteuspyyhkeiden valmistukseen keskittyneen Codi Wipes -liiketoimintayksikkömme Value Enhancement Partners -sijoitusyhtiölle. Yrityskaupan myötä asemamme johtavana kuitukangasvalmistajana pyyhintätuotteiden arvoketjussa selkiytyy ja voimme In the Lead -strategiamme mukaisesti keskittyä entistäkin intensiivisemmin tämän aseman vahvistamiseen. Yrityskauppa saatiin päätökseen heinäkuussa katsauskauden päättymisen jälkeen.

Jatkoimme strategiamme määrätietoista toteuttamista myös useilla muilla toimenpiteillä, jotka kasvattavat korkeamman lisäarvon tuotteiden osuutta portfoliossamme. Toimme huhtikuussa markkinoille kaksi uutta kuitukangastuotetta teollisuuden ja kotitalouksien korkean lisäarvon pyyhintäsovelluksiin. Kesäkuussa päätimme investoida noin 2,5 miljoonaa euroa tuotantokapasiteetin laajentamiseen Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa. Investoinnin kohteena oleva tuotantolinja on keskittynyt Hydraspun® Dispersible -kuitukangastuotteeseen. Tuotteen voi huuhdella wc:stä, ja sen hajoavuuteen liittyvät ominaisuudet vastaavat toimialajärjestöjen, sekä European Disposables and Nonwovens Associationin (EDANA) että The Association of the Nonwoven Fabrics Industryn (INDA), ohjeistuksia. Investoinnin myötä voimme vastata entistäkin paremmin näihin teknisesti edistyneisiin kuitukangasmateriaaleihin kohdistuvaan kasvavaan kysyntään.

Myös ensimmäisellä vuosineljänneksellä käynnistetyt kuitukangasliiketoimintaamme koskevat strategiset kehitysohjelmat etenivät katsauskaudella. Ohjelmien tavoitteina on yhdenmukaistaa ja tehostaa toimitusketjumme prosesseja sekä edelleen parantaa tuotekehitystä, jotta voimme strategiamme mukaisesti vauhdittaa asiakkaidemme liiketoimintaa ja kasvattaa korkeamman lisäarvon tuotteiden osuutta portfoliossamme.

Pyyhintä-segmentin jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi 93,1 miljoonaan euroon (89,4). Myös segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani vertailukauden 3,6 miljoonasta eurosta 5,8 miljoonaan euroon. Liikevoittoprosentti nousi edelleen ja oli 6,2 %.

Joustopakkaukset-segmentissä vuodenvaihteessa käynnistettyä laajaa liiketoiminnan tervehdyttämisohjelmaa jatkettiin. Segmentin liikevaihto kasvoi kireästä kilpailutilanteesta huolimatta 14 % ja oli 14,6 miljoonaa euroa. Joustopakkausten liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani vertailukaudesta, mutta jäi vielä tappiolliseksi.”

KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS (JATKUVAT TOIMINNOT)

Huhti-kesäkuu 2013


Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto vuoden 2013 toisella neljänneksellä kasvoi vertailukaudesta 5 % ja oli 107,7 miljoonaa euroa (102,4). Jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 4,3 miljoonaa euroa (2,1) ja niiden jälkeen 4,3 miljoonaa euroa (-0,6). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä. Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 2,5 miljoonaa euroa (-3,1) ja verojen jälkeen 0,4 miljoonaa euroa (-2,8).

Liikevaihdon kehitykseen vaikutti erityisesti kuitukankaiden hyvä kysyntä Pohjois-Amerikan markkinoilla. Pyyhintä-segmentin myyntivolyymit kasvoivat vertailukaudesta, mutta erityisesti Euroopassa kireänä jatkunut kilpailutilanne aiheutti paineita tuotteiden hinnoitteluun.

Joustopakkaukset-segmentissä vuodenvaihteessa aloitettua laajamittaista liiketoiminnan tervehdyttämisohjelmaa jatkettiin. Segmentin liikevaihto kasvoi kireässä kilpailutilanteessa. Liikevoitto kehittyi oikeaan suuntaan, vaikka jäikin toisella vuosineljänneksellä tappiolliseksi.

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti-kesäkuussa 2,9 miljoonaa euroa (11,9).

Tammi-kesäkuu 2013

Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla kasvoi vertailukaudesta 9 % ja oli 219,4 miljoonaa euroa (201,7). Jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 9,3 miljoonaa euroa (4,6) ja niiden jälkeen 9,3 miljoonaa euroa (2,4). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä. Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja oli 5,2 miljoonaa euroa (-2,8) ja verojen jälkeen 1,6 miljoonaa euroa (-3,3).

Liiketoiminnan rahavirta oli tammi-kesäkuussa 0,8 (5,4) miljoonaa euroa. Vuoden alusta käyttöpääomaa on sitoutunut 5,7 miljoonaa euroa (3,4), eli 2,6 % liikevaihdosta. Käyttöpääomaa on sitoutunut vertailukautta enemmän myynnin kasvun vuoksi. Investoinnit pidettiin alhaisella tasolla.

CODI WIPES -LIIKETOIMINTAYKSIKÖN MYYNTI JA RAPORTOINTI LOPETETTUNA TOIMINTONA

Suominen sopi kesäkuussa kosteuspyyhkeiden valmistukseen keskittyneen Codi Wipes -liiketoimintayksikkönsä myynnistä sijoitusyhtiö Value Enhancement Partnersille. Yrityskaupasta tiedotettiin 17.6.2013 ja se toteutui 15.7.2013. Yritysmyynnin vuoksi Codi Wipes -liiketoimintayksikkö on luokiteltu tässä osavuosikatsauksessa myytävänä olevaksi omaisuuseräksi ja raportoitu lopetettuna toimintona. Aikaisemmissa raporteissa Codi Wipes käsiteltiin osana Pyyhintä-segmenttiä.

Lopetettujen toimintojen toisen neljänneksen tulokseen kirjattiin yrityskaupan vuoksi 16,8 miljoonan euron kertaluonteinen tappio. Lopetettujen toimintojen tulos verojen jälkeen oli huhti-kesäkuussa -17,0 miljoonaa euroa (0,2) ja tammi-kesäkuussa -17,1 miljoonaa euroa (0,3).

KONSERNIN TULOS (MUKAAN LUKIEN LOPETETUT TOIMINNOT)

Konsernin huhti-kesäkuun tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli -16,6 miljoonaa euroa (-2,6).

Konsernin tammi-kesäkuun tulos lopetetut toiminnot mukaan lukien oli -15,5 miljoonaa euroa (-2,9).

HOME AND PERSONAL -YRITYSKAUPAN LOPPUUN SAATTAMINEN

Ahlstromilta loppuvuodesta 2011 hankittuun Home and Personal -liiketoimintaan kuuluvan Brasilian yksikön kaupan toteuttaminen on viivästynyt. Suominen ja Ahlstrom selvittävät edelleen yhdessä edellytyksiä ja vaihtoehtoja kaupan toteuttamiselle.

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat olivat katsauskauden lopussa 98,0 miljoonaa euroa (117,7). Suomisen rahoitussopimusten mukaan vuoden 2013 toisen neljänneksen lopussa nettovelat eivät saaneet ylittää 4,4 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen tuli olla alle 135 %. Katsauskauden lopussa 30.6.2013 nettovelkojen ja käyttökatteen suhde oli 2,7 ja velkaantumisaste 121,4 %.

Nettorahoituskulut olivat tammi-kesäkuussa 4,1 miljoonaa euroa (5,2) eli 1,9 % (2,6 %) liikevaihdosta. Käyttöpääomaa sitoutui 5,7 miljoonaa euroa (3,4). Pankille myytyjen myyntisaatavien saldo oli 13,9 miljoonaa euroa (12,4). Omavaraisuusaste oli 31,0 % (31,5 %). Liiketoiminnan rahavirta oli 0,8 miljoonaa euroa (5,4) ja osaketta kohti 0,00 euroa (0,02).

INVESTOINNIT

Yhtiön jatkuvien toimintojen bruttoinvestoinnit olivat tammi-kesäkuussa 1,4 miljoonaa euroa (1,2). Suunnitelman mukaiset poistot olivat 8,3 miljoonaa euroa (9,8). Investoinneista Pyyhintä-segmentin osuus oli 0,4 miljoonaa euroa (0,6), Joustopakkausten 0,7 miljoonaa euroa (0,2) ja emoyhtiön 0,3 miljoonaa euroa (0,1). Pyyhintä-segmentissä investoinnit olivat ylläpitoinvestointeja. Joustopakkaukset-segmentissä investoitiin uuteen laserperforointilaitteistoon. Lopetettujen toimintojen eli Codi Wipes -liiketoimintayksikön investoinnit olivat 0,2 miljoonaa euroa (0,3), ja ne olivat kaikki ylläpitoinvestointeja.

SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO JA TULOS

Pyyhintä-segmentti (jatkuvat liiketoiminnot)

Suomisen Pyyhintä-segmentissä raportoidaan yksi liiketoimintayksikkö, Kuitukankaat. Liiketoimintayksikkö valmistaa rullatavarana kuitukankaita erilaisiin pyyhkimistuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Aikaisemmissa raporteissa Pyyhintä-segmentissä käsiteltiin myös kosteuspyyhkeitä valmistava Codi Wipes -liiketoimintayksikkö.

Huhti-kesäkuu 2013

Pyyhintä-segmentin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 4 % ja oli 93,1 miljoonaa euroa (89,4). Segmentin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 86 %. Segmentin jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 5,8 (3,6) ja niiden jälkeen 5,8 miljoonaa euroa (0,9). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä.

Liikevaihdon kehitykseen vaikutti erityisesti kuitukankaiden hyvä kysyntä Pohjois-Amerikan markkinoilla. Pyyhintä-segmentin myyntivolyymit kasvoivat vertailukaudesta, mutta erityisesti Euroopassa kireänä jatkunut kilpailutilanne aiheutti paineita tuotteiden hinnoitteluun.

Suominen päätti katsauskaudella investoida noin 2,5 miljoonaa euroa korkeamman lisäarvon kuitukangasmateriaalien tuotantokapasiteetin laajentamiseen Windsor Locksin tehtaalla Yhdysvalloissa. Investointi lisää Suomisen tuotantokapasiteettia erityisesti wc:stä huuhdeltavien tuotteiden kasvavassa tuotesegmentissä. Investointihanke käynnistyy vuoden toisella puoliskolla.

Tammi-kesäkuu 2013

Pyyhintä-segmentin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 9 % ja oli 190,4 miljoonaa euroa (175,1). Tärkeimmät käyttökohteet jakautuivat lasten pyyhintätuotteisiin (42 % myynnistä), henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin (23 %), kotitalouspyyhkeisiin (18 %) sekä teollisuuspyyhkeisiin (11 %). Lastenhoidon pyyhintätuotteiden osuus pieneni, mutta erityisesti henkilökohtaisen hygienian tuotteet kasvattivat osuuttaan vertailukaudesta. Segmentin jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 10,2 (7,2) ja niiden jälkeen 10,2 miljoonaa euroa (4,5). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä.

Joustopakkaukset-segmentti

Suomisen Joustopakkaukset-raportointisegmentti valmistaa muovikalvosta painettuja kuluttajapakkausten materiaaleja teollisuudelle ja kaupalle sekä turva- ja systeemipakkauksia esimerkiksi turva-alan yrityksille ja paperitukkureille.

Huhti-kesäkuu 2013

Joustopakkausten huhti-kesäkuun 2013 liikevaihto kasvoi 14 % vertailukaudesta ja oli 14,6 miljoonaa euroa (12,8). Segmentin osuus koko konsernin liikevaihdosta oli 14 %. Toisen vuosineljänneksen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli -0,6 miljoonaa euroa (-0,8) ja niiden jälkeen -0,6 miljoonaa euroa (-0,8). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä.

Joustopakkaukset onnistui kasvattamaan liikevaihtoaan kireässä kilpailutilanteessa. Myös segmentin kannattavuus kehittyi vertailukaudesta oikeaan suuntaan, vaikka liikevoitto jäikin neljänneksellä tappiolliseksi. Joustopakkaukset jatkaa laajamittaista toimintansa tervehdyttämisohjelmaa.

Tammi-kesäkuu 2013

Joustopakkausten tammi-kesäkuun 2013 liikevaihto oli 29,0 miljoonaa euroa (26,7), ja se kasvoi 9 % vertailukaudesta. Hygienia- ja elintarvikepakkausten osuus liikevaihdosta nousi 72 %:iin. Kaupan pakkausten sekä turva- ja systeemipakkausten osuus laski vertailukaudesta. Segmentin ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli -0,6 miljoonaa euroa (-1,4) ja niiden jälkeen -0,6 miljoonaa euroa (-0,9). Katsauskaudella ei raportoitu kertaluonteisia eriä.

YHTIÖOIKEUDELLISET JA OSAKETIEDOT

Osakepääoma


Kaupparekisteriin merkittyjen Suomisen osakkeiden määrä on 245 934 122 kpl, ja osakepääomaa on 11 860 056,00 euroa.

Yhtiökokous

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2013. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2012 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2012 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin viisi (5) ja seuraavaksi toimikaudeksi, joka päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallitukseen valittiin uudelleen Risto Anttonen, Jorma Eloranta, Suvi Hintsanen, Hannu Kasurinen ja Heikki Mairinoja. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi puheenjohtajakseen Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajakseen Risto Anttosen.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin uudelleen PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Heikki Lassila.


Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:ää siten, että yhtiön kotipaikka on Helsinki. Lisäksi yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksen 10 §:stä yhtiökokouksen pitopaikkaa koskevan 2. virkkeen.

Yhtiökokous päätti perustaa pysyvän nimitystoimikunnan. Nimitystoimikuntaan valitaan kolme suurinta osakkeenomistajaa tai osakkeenomistajan edustajaa ja toimikuntaan kuuluu lisäksi Suominen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.


Yhtiökokous valtuutti Suominen Oyj:n hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Tarkastus- ja palkitsemisvaliokuntien perustaminen

Suominen Oyj:n hallitus päätti huhtikuussa 2013 perustaa tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan.

Tarkastusvaliokunnan ensisijaiset tehtävät liittyvät yhtiön hyvän hallinnoinnin varmistamiseen sekä kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin, sisäisten valvontajärjestelmien ja ulkoisen tilintarkastajan toiminnan valvonnan varmistamiseen. Tarkastusvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta sillä ei ole itsenäistä päätösvaltaa, ellei hallitus erikseen tietyn asian osalta niin päätä. Suominen Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Hannu Kasurisen ja jäseniksi Suvi Hintsasen ja Heikki Mairinojan. Jatkossa valiokunnan puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Valiokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Suominen Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin muun ylimmän johdon palkitsemis- ja nimitysasiat sekä yhtiön henkilöstön palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt. Palkitsemisvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta sillä ei ole itsenäistä päätösvaltaa ellei hallitus erikseen yksittäisen asian osalta niin päätä. Suominen Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Jorma Elorannan ja jäseneksi Risto Anttosen. Jatkossa valiokunnan puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Valiokunnan jäsenten vähimmäismäärä on kaksi, mikä poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 22, jonka mukaan hallituksen valiokunnissa on vähintään kolme jäsentä. Suominen Oyj:n hallitus toteaa, että ottaen huomioon hallituksen jäsenmäärä sekä yhtiön toiminnan laajuus ja luonne, kykenee palkitsemisvaliokunta kaksijäsenisenäkin käsittelemään asioita tehokkaasti. Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai yhtiön tai konsernin muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto NASDAQ OMX Helsingissä 1.1.2013 – 30.6.2013 oli 2 835 267 osaketta eli 1,2 % kaikkien osakkeiden määrästä. Kaupantekokurssi vaihteli 0,34 ja 0,60 euron välillä. Katsauskauden viimeinen kaupantekokurssi oli 0,53 euroa.

Yhtiön osakekannan markkina-arvo 30.6.2013 oli 130 313 127 euroa.


Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 1.1.2013 ja 30.6.2013 yhteensä 60 298 omaa osaketta, joiden osuus osakepääomasta ja osakkeiden äänimäärästä oli 0,0 %.

Optio-ohjelmat

Suomisen 2009B-optioita on optio-oikeuksien haltijoilla 100 000 kappaletta. Vuoden alusta alkaen 2009B-optioita on palautunut yhtiölle 100 000 kappaletta. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeudella 2009B on 2.5.2012 - 30.10.2013 merkintähinnan ollessa 0,96 euroa.

Kun yhtiön kaupparekisteriin merkitty osakkeiden määrä on 245 934 122 kappaletta, voi se voimassa olevien optio-oikeuksien myötä nousta enimmillään 246 034 122 kappaleeseen.

Osakepalkkio-ohjelma

Suominen Oyj:n osakepohjaisen kannustinjärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 14 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 5 050 000 Suomisen osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2012 - 2014. Ansaintajakson mahdollinen palkkio perustuu Suominen-konsernin kumulatiiviseen käyttökatteeseen (EBITDA) ja kumulatiiviseen kassavirtaan, ja se maksetaan vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Hallituksen valtuudet

Suominen Oyj:n hallituksella on varsinaisen yhtiökokouksen valtuutus enintään 3 miljoonan yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2014 saakka. Hallituksella on myös valtuutus päättää uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta. Uusia osakkeita voidaan antaa yhteensä enintään 50 miljoonaa kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 10 miljoonaa kappaletta, joka määrä sisältyy aiemmin mainittuun enimmäismäärään (50 miljoonaa). Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Suominen ja Ahlstrom selvittävät edelleen yhdessä edellytyksiä ja vaihtoehtoja Ahlstromin Home and Personal -liiketoimintakaupan toteuttamiselle myös Brasilian yksikön osalta. Ratkaisu edellyttää, että sopijapuolet pääsevät siirron ehdoista sopimukseen ja että rahoittajat hyväksyvät hankinnan ja sen rahoitusratkaisut. Hankinnan viivästyminen tai peruuntuminen ei aiheuta Suomiselle tappiota.

Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat muuttaa liikevaihtoa ennustetusta. Taloudellisen epävarmuuden jatkumisesta ja kuluttajien varovaisesta ostokäyttäytymisestä johtuen ennusteisiin sisältyy epävarmuutta.

Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Käytännössä asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan.

Suomisen liiketoiminnan positiivisesti jatkunut kehitys USA:ssa nostaa Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin painoarvoa konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Suominen ostaa merkittäviä määriä öljypohjaisia ja puupitoisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnassa suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suomisella on useampia suuria kansainvälisiä raaka-ainetoimittajia, minkä vuoksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Useissa tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa erityisesti Euroopassa. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Konsernin vahinkoriskit vakuutetaan siten, että toiminnan jatkuvuus on turvattu. Suomisella on voimassa asianmukaiset vahinko- ja keskeytysvakuutukset, joiden perusteella arvioidaan, että vahingot voidaan korvata ja keskeytymisestä aiheutuva taloudellinen haitta kattaa.

Suomisen luottosopimuksissa on ehtoja, jotka yhtiön tulee täyttää. Vuoden 2013 lopussa nettovelat eivät saa ylittää 3,6 kertaa käyttökatteen määrää ja yhtiön velkaantumisasteen (gearing) tulee olla alle 125 %. Tässä osavuosikatsauksessa tunnusluvut ovat 2,7 ja 121,4 %.

Suomisen liikearvon herkkyyttä liiketoimintaedellytysten muutoksille on kuvattu tilinpäätöksen 2012 liitetiedoissa. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa arvioiduista diskontatuista tulevista rahavirroista, koska yhtiön omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöaika, tuotteiden ennustettujen myyntihintojen, tuotantokustannusten sekä laskelmissa käytetyn diskonttauskoron muutokset voivat johtaa arvonalennuskulujen kirjaamiseen. Käyttöarvojen avulla tehty käyttöomaisuuserien, liiketoimintojen tai niiden osien arvostus ei myöskään välttämättä kuvaa hintaa, jonka ulkopuolinen ostaja olisi niistä valmis maksamaan.

Liiketoiminnan yleiset riskit on kuvattu hallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 2012.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia tuotteita käytetään kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten kosteuspyyhkeissä ja muovipakkauksissa. Yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.

Euroopan markkinoilla euroalueen kuluttajaluottamusindeksi jatkoi hienoista vahvistumistaan myös vuoden toisella neljänneksellä. Suomisen toisella päämarkkina-alueella Pohjois-Amerikassa kuluttajaluottamusindeksi nousi toisella vuosineljänneksellä selvemmin. Erityisesti Euroopassa yleisen taloudellisen tilanteen kehitysnäkymät ovat kuitenkin edelleen epävarmat.

Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän kehitystä yleisen markkinatilanteen ja erityisesti asiakkaiden kanssa tehtyjen puitesopimusten perusteella. Suominen arvioi tuotteidensa kysynnän pysyvän vuonna 2013 vuoden 2012 tasolla.

Suominen jatkaa strategiansa toteuttamista ja toteuttaa sen puitteissa kahta kehitysohjelmaa. Ohjelmien tavoitteina on yhdenmukaistaa yhtiön toimitusketjun prosesseja sekä edelleen parantaa tuotekehitystä, jotta Suominen voi strategiansa mukaisesti vauhdittaa asiakkaidensa liiketoimintaa ja kasvattaa korkeamman lisäarvon tuotteiden osuutta portfoliossaan.

TAPAHTUMIA KATSAUSKAUDEN JÄLKEEN

Codi Wipes -liiketoimintayksikön myynti Value Enhancement Partners -sijoitusyhtiölle toteutui 15.7.2013. Yrityskaupan vuoksi Suominen kirjasi IFRS 5 -standardin mukaisesti vuoden 2013 toisella neljänneksellä lopetettujen liiketoimintojensa tulokseen 16,8 miljoonan euron tappion.

Suominen Oyj:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla päättänyt osakeyhtiölain 9. luvun 20 §:n mukaisesta 2 000 000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen. Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin arviolta 15.8.2013, jonka jälkeen yhtiö hakee viipymättä osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla. Yhtiö toteuttaa osakeannin itselleen, jotta sillä on hallussaan omia osakkeita käytettäväksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi sekä yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteissa mahdollisesti annettavien osakepalkkioiden suorittamiseksi. Yhtiön nykyisen, vuodet 2012 – 2014 kattavan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän puitteissa mahdollisesti annettavat osakepalkkiot suoritetaan vuonna 2015.

NÄKYMÄT VUODELLE 2013

Suominen arvioi koko vuoden 2013 jatkuvien toimintojen liikevaihdon olevan edellisen vuoden tasolla tai hieman korkeampi ja liikevoiton ennen kertaluonteisia eriä olevan parempi kuin vuonna 2012. Vuonna 2012 jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto oli 410,4 miljoonaa euroa ja konsernin vuoden 2012 tilinpäätöksessä raportoitu liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 13,7 miljoonaa euroa.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.6.2013

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -säännösten mukaisesti. Osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin tilinpäätöksessä vuodelta 2012 ja tätä osavuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2012 tilinpäätöksen kanssa. Julkaistujen tilinpäätösstandardien muutokset ja tulkinnat sekä uudet tilinpäätösstandardit, jotka tulivat voimaan 1.1.2013, on esitetty vuoden 2012 tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksen laskelmat on laadittu noudattaen IAS 1 -standardia ’Tilinpäätöksen esittämisestä’. Tämän standardin tarkoituksena on parantaa tilinpäätöksen käyttäjien mahdollisuuksia analysoida ja vertailla tilinpäätöslaskelmissa annettavia tietoja muun muassa erottamalla yrityksen omassa pääomassa tapahtuvat muutokset, jotka liittyvät liiketoimiin yrityksen omistajien kanssa muista oman pääoman muutoksista. Omistajiin liittymättömät muutokset esitetään laajassa tuloslaskelmassa.

1.1.2013 voimaan tulleen IAS 19 Työsuhde-etuudet standardin muutosten mukaisesti vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden rajamäärää ei sovelleta ja muutokset vakuutusmatemaattisissa voitoissa ja tappioissa kirjataan muun laajan tuloksen eriin. Nettokorkomeno määritetään kertomalla nettovelka (tai saaminen) diskonttauskorolla ja omaisuuden todellisen tuoton ja diskonttauskorolla lasketun tuoton erotus kirjataan muun laajan tuloksen eriin. Aiemmin kirjaamattomat vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan myös muihin laajan tuloksen eriin. Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet käsitellään samankaltaisesti, vaikka muutokset kirjatuissa erissä otetaan huomioon tulosvaikutteisesti. Irtisanomisen yhteydessä suoritettavien etuuksien käsittely, erityisesti ajankohta, jolloin yhteisö kirjaa vastuun irtisanomisen yhteydessä suoritettavista etuuksista on myös tarkemmin määritelty.

IAS 19 standardilla ei konsernin arvion mukaan ole merkittävää vaikutusta konsernin taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen tulevaisuudessa. Standardi edellyttää kuitenkin takautuvaa soveltamista esitettävien vertailuvuosien tilinpäätöksien luvuissa. Tältä osin konsernin etuuspohjaisten eläkkeiden nettovelka sekä laaja tuloslaskelma vertailuvuodelta 2012 on vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden rajamäärään poistamisen myötä muutettu vastaamaan takautuvaa soveltamista. Konsernin eläkevastuut kasvoivat IAS 19 standardimuutoksen johdosta tilinpäätöksestä 31.12.2012 845 tuhannesta eurosta 1 092 tuhanteen euroon ja vertailutiedon 2012 muiden laajan tuloslaskelman erissä on esitetty vertailukaudelle kohdistuvat vakuutusmatemaattiset tappiot 247 tuhatta euroa.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


 

TASE    1 000 e 30.6.2013 30.6.2012 31.12.2012
       
Varat      
       
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 15 496 35 222 26 715
Aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 11 647 12 636 12 529
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 106 009 130 345 118 019
Myytävissä olevat sijoitukset 19 19 19
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 441 453 466
Laskennalliset verosaamiset 6 241 3 399 6 067
Pitkäaikaiset varat yhteensä 139 853 182 074 163 816
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 36 494 43 981 42 431
Myyntisaamiset 52 428 54 541 45 328
Muut lyhytaikaiset saamiset 9 708 14 009 11 772
Verosaamiset 730 2 413 1 293
Sidotut rahoitusvarat   25 000  
Rahavarat 7 318 18 352 14 301
Lyhytaikaiset varat yhteensä 106 678 158 296 115 125
       
Myytävänä olevat omaisuuserät 13 525    
       
Varat yhteensä 260 056 340 370 278 940
       
Oma pääoma ja velat      
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 97 054 97 054 97 054
Arvonmuutos- ja muut rahastot -731 -449 -1 253
Muuntoerot -613 681 -549
Muu oma pääoma *  -51 555 -26 597 -35 782
Oma pääoma yhteensä 80 696 107 230 96 011
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 5 165 1 913 5 653
Varaukset 605 280 280
Muut pitkäaikaiset velat * 1 325 1 362 1 282
Korolliset velat 85 742 138 854 90 027
Pitkäaikaiset velat yhteensä 92 837 142 409 97 242
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset velat 23 570 21 271 20 571
Pääomalainat   920 920
Verovelat 1 611 2 566 737
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 55 892 65 974 63 460
Lyhytaikaiset velat yhteensä 81 073 90 731 85 688
       
Velat yhteensä 173 910 233 140 182 930
       
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 5 450    
Oma pääoma ja velat yhteensä 260 056 340 370 278 940
       

* Vertailutietoja muutettu


TULOSLASKELMA


 

1 000 e 4-6/2013 4-6/2012 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
           
Liikevaihto 107 691 102 386 219 361 201 688 410 358
Hankinnan ja valmistuksen kulut -96 745 -95 330 -196 970 -186 466 -376 269
Bruttokate 10 946 7 056 22 391 15 222 34 088
Liiketoiminnan muut tuotot 266 2 524 1 008 4 496 6 838
Myynnin ja markkinoinnin kulut -1 708 -1 657 -3 593 -3 346 -6 878
Tutkimus ja kehitys -787 -555 -1 735 -1 189 -3 593
Hallinnon kulut -4 033 -5 206 -8 248 -10 318 -16 945
Liiketoiminnan muut kulut -414 -55 -550 -240 -568
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 4 270 2 107 9 273 4 625 12 942
Kertaluonteiset erät   -2 700   -2 216 -5 499
Liikevoitto/tappio 4 270 -593 9 273 2 409 7 443
Rahoitustuotot ja –kulut  -1 785 -2 468  -4 123 -5 178  -10 474
Voitto ennen veroja 2 485 -3 061 5 150 -2 769 -3 031
Tuloverot -2 072 221 -3 545 -488 -2 200
Katsauskauden voitto/tappio, jatkuvat toiminnot 413 -2 840 1 605 -3 257 -5 231
           
Lopetetut toiminnot          
Tilikauden voitto/tappio -221 195 -311 321 637
Varojen käypään arvoon arvostamisesta kirjattu arvonalennus ja myyntikulut -16 760   -16 760   -7 278
Katsauskauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -16 981 195 -17 071 321 -6 641
           
Katsauskauden voitto/tappio  -16 568 -2 645  -15 466 -2 936 -11 872
           
Osakekohtainen tulos, e          
Jatkuvista toiminnoista 0,00 -0,01 0,01 -0,01 -0,02
Lopetetuista toiminnoista -0,07 0,00 -0,07 0,00 -0,03
Konserni -0,07 -0,01 -0,06 -0,01 -0,05

 


 


LAAJA TULOSLASKELMA

 

1 000 e 4-6/2013 4-6/2012 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
           
Katsauskauden voitto/tappio -16 568 -2 645 -15 466 -2 936 -11 872
           
Muut laajan tuloksen erät:

 
         
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi:  
           
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä -1 643 -685 -169 410 -438
Rahavirran suojausten käypien arvojen muutokset 388 -16 691 47 -1 007
Muut siirrot -160 72 -328 69 -6
Yhteensä -1 415 -629 194 526 -1 451
           
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi:          
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot *         -247
Yhteensä         -247
           
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot 83 616 -64 896 765
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -1 332 -13 130 1 422 -933
           
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -17 900 -2 658 -15 336 -1 514 -12 805
           
Laajan tuloksen jakautuminen          
Jatkuvat toiminnot -919 -2 853 1 735 -1 835 -6 164
Lopetetut toiminnot -16 981 195 -17 071 321 -6 641
Katsauskauden laaja tulos yhteensä -17 900 -2 658 -15 336 -1 514 -12 805

 

* Vertailutietoja muutettu
 


 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

a
. Osakepääoma
b. Ylikurssirahasto
c. SVOP rahasto
d. Omat osakkeet
e. Muuntoerot
f. Arvonmuutosrahastot
g. Kertyneet voittovarat
h. Yhteensä

 


1 000 e
a. b. c. d. e. f. g. h.
                 
Oma pääoma 1.1.2013 11 860 24 681 97 054 -43 -549 -1 210 -35 783 96 011
                 
Tilikauden tulos             -15 466 -15 466
Muut laajan tuloksen erät         -64 522 -328 130
Osakeperusteiset maksut             21 21
Oma pääoma 30.6.2013 11 860 24 681 97 054 -43 -613 -687 -51 556 80 696

1 000 e
a. b. c. d. e. f. g. h.
                 
Oma pääoma 1.1.2012 11 860 24 681 97 054 -43 -637 -441 -23 737 108 737
                 
Tilikauden tulos             -2 936 -2 936
Muut laajan tuloksen erät         1 318 35 69 1 422
Osakeperusteiset maksut             7 7
Oma pääoma 30.6.2012 11 860 24 681 97 054 -43 681 -406 -26 597 107 230

1 000 e
a. b. c. d. e. f. g. h.
                 
Oma pääoma 1.1.2012 11 860 24 681 97 054 -43 -637 -441 -23 737 108 737
                 
Tilikauden tulos             -11 872 -11 872
Muut laajan tuloksen erät *         88 -769 -253 -934
Osakeperusteiset maksut             79 79
Oma pääoma 31.12.2012 11 860 24 681 97 054 -43 -549 -1 210 -35 783 96 011
                       


* Vertailutietoja muutettu

RAHAVIRTALASKELMA

 

1 000 e 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
       
Liiketoiminta      
Liikevoitto -7 863 2 884 947
Oikaisut yhteensä 20 862 12 066 31 775
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 13 000 14 951 32 722
Käyttöpääoman muutos -5 658 -3 399 4 961
Rahoituserät  -3 884 -4 679 -9 705
Maksetut verot -2 693 -1 432 -3 040
Liiketoiminnan rahavirta 764 5 441 24 938
       
Investointimaksut      
Investointimaksut aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä -1 823 -1 426 -3 619
Käyttöomaisuuden myynnit ja muut erät 48 1 868 2 115
Investointien rahavirta -1 775 441 -1 504
       
Rahoitus      
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -7 625 -2 467 -38 713
Pääomalainojen takaisinmaksut -920 -920 -920
Lyhytaikaisten lainojen muutos 6 300   -10 550
Rahoituksen rahavirta -2 245 -3 387 -50 183
       
Rahavarojen muutos* -3 255 2 495 -26 749
       
Rahavarat tilikauden alussa 14 301 40 887 40 887
Valuuttakurssimuutokset 312 -32 164
Rahavarojen muutos -3 255 2 495 -26 749
Rahavarat tilikauden lopussa 11 358 43 351 14 301
Myytävänä olevat omaisuuserät, rahavarat -4 040    
Rahavarat tilikauden lopussa, jatkuvat toiminnot 7 318    
       
* Sisältää myös sidottujen rahavarojen muutoksen

 


 

TUNNUSLUVUT 4-6/2013 4-6/2012 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
           
Liikevaihdon muutos, % * 5,2 230,9 8,8 227,2 151,5
Bruttokate, % ** 10,2 6,9 10,2 7,5 8,3
Liikevoitto, % ** 4,0 -0,6 4,2 1,2 1,8
Rahoitustuotot ja -kulut, % ** -1,7 -2,4 -1,9 -2,6 -2,6
Voitto ennen veroja, % ** 2,3 -3,0 2,3 -1,4 -0,7
Katsauskauden voitto, % ** -15,4 -2,6 -7,1 -1,5 -2,9
Tulos/osake, e, jatkuvat toiminnot 0,00 -0,01 0,01 -0,01 -0,02
Tulos/osake, e, lopetetut toiminnot -0,07 0,00 -0,07 0,00 -0,03
Tulos/osake, e, yhteensä -0,07 -0,01 -0,06 -0,01 -0,05
           
Oma pääoma/osake, e     0,33 0,44 0,39
Liiketoiminnan rahavirta/osake, e     0,00 0,02 0,10
Oman pääoman tuotto, % ***     -24,9 -12,6 -11,2
Sijoitetun pääoman tuotto, %     -4,3 -0,6 0,4
Omavaraisuusaste, % ***     31,0 31,5 34,4
Velkaantumisaste (Gearing), % ***     121,4 109,8 101,0
Bruttoinvestoinnit, 1 000 e,
jatkuvat toiminnot
    1 417 927 3 298
Poistot, 1 000 e,
jatkuvat toiminnot
    8 312 8 811 17 518
Arvonalentumiset, 1 000 e, jatkuvat toiminnot       2 700 5 538

*     Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
**   Osuus liikevaihdosta.
*** Vertailutietoja muutettu.


 
         
Korollinen vieras pääoma, pitkäaikainen     85 742 138 854 90 027
Korollinen vieras pääoma, lyhytaikainen     23 570 22 191 21 491
Korolliset saamiset, jatkuvat toiminnot     -7 318 -43 352 -14 301
Korolliset saamiset, lopetetut toiminnot     -4 040    
Korolliset nettovelat     97 955 117 693 97 217

 

LOPETETUT TOIMINNOT

 

1 000 e 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
       
Liikevaihto 22 626 25 396 49 436
Kulut -23 046 -24 968 -55 868
Lopetettujen toimintojen tulos ennen veroja -420 428 -6 432
Verot 109 -107 -209
Lopetettujen toimintojen tulos verojen jälkeen -311 321 -6 641
Arvonalentumiset ja myyntikulut -16 670    
Katsauskauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista -17 071 321 -6 641
       
Myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät      
       
Aineelliset ja aineettomat käyttöomaisuushyödykkeet 81    
Vaihto-omaisuus 5 672    
Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset 3 733    
Rahavarat 4 040    
Yhteensä 13 525    
       
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin varoihin liittyvät velat    
       
Muut velat 361    
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 5 089    
Yhteensä 5 450    
       
Lopetettujen toimintojen rahavirta      
Liiketoiminnan rahavirta 1 490    
Investointien rahavirta -254    
Rahavarojen muutos 1 236    


SEGMENTTIRAPORTOINTI

Pyyhintä (jatkuvat toiminnot)
 

1 000 e 1-6/2013 1-6/2012 Muutos % 1-12/2012
         
Liikevaihto 190 361 175 067 8,7 357 873
         
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 10 220 7 150 42,9 18 014
% liikevaihdosta 5,4 4,1   5,0
Liikevoitto 10 220 4 450 129,6 12 031
% liikevaihdosta 5,4 2,5   3,4
         
Varat 179 850 205 243   180 256
Velat 45 762 50 778   47 176
Nettovarat 134 089 154 465   133 082
Investoinnit 553 637   1 899
Poistot 6 228 6 668   13 270
Arvonalentumiset   2 700   5 538
Henkilöstö keskimäärin 527 598   594

 

Joustopakkaukset
 

1 000 e 1-6/2013 1-6/2012 Muutos % 1-12/2012
         
Liikevaihto 28 998 26 671 8,7 52 698
         
Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä -601 -1 392 56,9 -2 786
% liikevaihdosta -2,1 -5,2   -5,3
Liikevoitto -601 -908 33,9 -2 302
% liikevaihdosta -2,1 -3,4   -4,4
         
Varat 37 478 37 333   35 668
Velat 9 870 9 718   8 634
Nettovarat 27 607 27 616   27 034
Investoinnit 697 193   554
Poistot 1 347 1 462   2 868
Henkilöstö keskimäärin 476 456   453


Kohdistamattomat
 

1 000 e 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
       
Liikevaihto 2 -50 -213
Liikevoitto -346 -1 134 -2 286
       
Varat * 29 203 97 794 63 015
Velat * 118 279 172 644 127 121
Investoinnit * 167 377 1 555
Poistot * 738 1 713 3 468
Arvonalentumiset     7 278
Henkilöstö keskimäärin * 18 163 173

 

* IFRS 5:n mukaisesti vertailukausien taseiden tietoja ei ole oikaistu, joten ne sisältävät sekä kohdistamattomat että lopetettujen toimintojen erät.

LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

 

1 000 e 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
       
Suomi 11 759 11 714 23 677
Muu Eurooppa 90 318 82 431 166 329
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 112 435 102 099 210 249
Muu maailma 4 849 5 444 10 156
Jatkuvien toimintojen liikevaihto yhteensä 219 361 201 688 410 412

 

TULOSKEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN
 

1 000 e Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2012-
Q2/2013
Liikevaihto          
Pyyhintä 97 917 84 890 97 233 93 129 373 168
Joustopakkaukset 12 658 13 369 14 427 14 571 55 024
Kohdistamattomat -25 -138 11 -9 -161
Jatkuvien toimintojen liikevaihto yhteensä 110 549 98 121 111 670 107 691 428 031
           
Liikevoitto          
Pyyhintä 8 122 2 741 4 458 5 762 21 083
% liikevaihdosta 8,3 3,2 4,6 6,2 5,6
Joustopakkaukset -576 -818 1 -602 -1 994
% liikevaihdosta -4,5 -6,1 0,0 -4,1 -3,6
Kohdistamattomat -901 -252 544 -879 -1 498
Jatkuvien toimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 6 645 1 672 5 003 4 270 17 590
% liikevaihdosta 6,0 1,7 4,5 4,0 4,1
           
Kertaluonteiset erät -445 -2 838     -3 283
Jatkuvien toimintojen liikevoitto yhteensä 6 200 -1 166 5 003 4 270 14 307
% liikevaihdosta 5,6 -1,2 4,5 4,0 3,3
           
Nettorahoituskulut -2 928 -2 367 -2 338 -1 785 -9 418
Jatkuvien toimintojen voitto ennen veroja 3 272 -3 533 2 665 2 485 4 889


KATSAUSVUODEN VEROT

Tuloverot on laskettu maakohtaisen verotettavan tuloksen ja tuloveroasteen perusteella.

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus ja johtoryhmän jäsenet sekä Ahlstrom Oyj tytär- ja osakkuusyhtiöineen. Yhtiöllä ei ole osakkuusyhtiöomistuksia. Palkat lähipiirille olivat 983 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 52 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 52 tuhatta euroa ja osakeperusteiset maksut 70 tuhatta euroa.


Muut lähipiiritapahtumat

1 000 € 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
Tavaroiden ja palveluiden myynnit 9 140 10 280 19 653
Tavaroiden ja palveluiden ostot 31 134 23 968 54 191
Myynti- ja muut lyhytaikaiset saamiset 1 551 1 680 1 049
Osto- ja muut lyhytaikaiset velat 1 416 2 831 2 165


Muut lähipiiritapahtumat ovat liiketoimia Ahlstrom Oyj:n sekä sen tytär- ja osakkuusyhtiöiden kanssa.

 


LAINOJEN MUUTOKSET
 

1 000 e 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
Lainat yhteensä 1.1. 111 518 161 730 161 730
       
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 1.1. 20 571 19 929 19 929
Lyhytaikaisten rahoituslaitoslainojen muutos 2 999 1 342 642
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 30.6. 23 570 21 271 20 571
       
Pitkäaikaiset lainat 1.1. 90 027 139 961 139 961
Pitkäaikaisten lainojen muutos -4 284 -1 107 -49 934
Pitkäaikaiset lainat 30.6. 85 742 138 854 90 027
       
Pääomalainat 1.1.  920 1 840 1 840
Pääomalainojen muutos -920 920 -920
Pääomalainat 30.6. 0 920 920
       
Lainat yhteensä 30.6. 109 313 161 045 111 518


KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET
 

  1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
1 000 e Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton Aineellinen Aineeton
Kirjanpitoarvo kauden alussa 118 019 12 529 139 886 13 133 139 886 13 333
Investoinnit 1 091 326 1 143 64 3 261 747
Vähennykset -18   -1 377   -1 385  
Lopetetut toiminnot -5 365 -115        
Poistot ja arvonalentumiset -7 556 -756 -11 779 -767 -23 603 -1 542
Muuntoero ja muut muutokset -163 -337 2 473 7 -140 -8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 106 009 11 647 130 345 12 636 118 019 12 529


ANNETUT VASTUUSITOUMUKSET
 

1 000 e 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
Omasta velasta      
Vakuudellisten lainojen määrä 106 154 157 409 107 861
       
Annetut pantit      
Kiinteistökiinnitykset 27 042 23 019 27 045
Yrityskiinnitykset 190 624 215 299 193 988
Pantatut osakkeet ja tytäryhtiölainat 209 172 216 274 209 160
       
Muut omat vastuut      
Muut vuokrasopimukset, kiinteistöt 24 700 28 743 27 177
Muut vuokrasopimukset, koneet ja laitteet 2 798 2 523 2 705
       
Takausvastuut 1 433 1 231 1 199

 

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU JA NIIDEN ARVOT

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset
c. Lainat ja muut saamiset
d. Myytävissä olevat rahoitusvarat
e. Johdannaiset suojauslaskennassa
f. Tase-erien kirjanpitoarvo
g. Käypä arvo

 

  Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti
1 000 e a. b. c. d. e. f. g.
Myytävissä olevat rahoitusvarat       19   19 19
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset   427       427 427
Myyntisaamiset     52 428     52 428 52 428
Muut saamiset 23   128   6 157 157
Rahavarat     7 318     7 318 7 318
Yhteensä 30.6.2013 23 427 59 874 19 6 60 349 60 349


 

  Luokittelu hankintatarkoituksen mukaisesti 
1 000 e a. b. c. d. e. f. g.
Myytävissä olevat rahoitusvarat       19   19 19
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset   466       466 466
Myyntisaamiset     45 328     45 328 45 328
Muut saamiset 60   590     650 650
Rahavarat     14 301     14 301 14 301
Yhteensä 31.12.2012 60 466 60 220 19   60 763 60 763


Suominen on käyttänyt vuonna 2013 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2012.

 

RAHOITUSVELAT

 
30.6.2013 31.12.2012
1 000 e Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot
Pitkäaikaiset        
   Lainat rahoituslaitoksilta 84 885 84 869 88 884 88 901
   Eläkelainat 857 869 1 143 1 185
Yhteensä 85 742 85 737 90 027 90 085
         
Lyhytaikaiset *)        
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset        
   Rahoituslaitoslainojen seuraavan
   vuoden lyhennykset
22 999 23 041 20 000 20 054
   Eläkelainojen seuraavan vuoden
   lyhennykset
571 601 571 611
   Pääomalainojen seuraavan
   vuoden lyhennykset
    920 924
Johdannaissopimukset, ei suojauslaskennassa 65 65 62 62
Johdannaissopimukset, suojauslaskennassa 992 992 1 822 1 822
Ostovelat 43 977 43 977 46 381 46 381
Yhteensä 68 605 68 677 69 756 69 854
         
Yhteensä 154 347 154 414 159 783 159 939


*) Taseessa lyhytaikaisissa

Suominen on käyttänyt vuonna 2013 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin tilinpäätöksessään 2012.


 

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET
1 000 e Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat      
Myytävissä olevat rahoitusvarat     19
Yhteensä      
       
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset      
Valuuttatermiinit   -42  
Koronvaihtosopimukset   -599  
Sähköjohdannaiset   -387  
Yhteensä   -1 028  


 

Suominen on käyttänyt vuonna 2013 samoja käypien arvojen luokitteluperusteista kuin tilinpäätöksessään 2012.


TIEDOTUSTILAISUUS

Suominen Oyj:n toimitusjohtaja Nina Kopola ja talousjohtaja Tapio Engström esittelevät tammi-kesäkuun osavuosikatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 17.7.2013 klo 12.00. Tilaisuus pidetään Sokos Hotel Vaakunan kabinettiosastolla, osoitteessa Kaivokatu 3 (10. krs), Helsinki. Esitysmateriaali on saatavilla tiedotustilaisuuden jälkeen suomenkielisenä osoitteessa
www.suominen.fi/sijoittajat_tulosesitykset ja englanninkielisenä osoitteessa http://www.suominen.fi/financial_presentations.

SEURAAVA OSAVUOSIKATSAUS

Suominen julkaisee tammi-syyskuun osavuosikatsauksensa keskiviikkona 23.10.2013 noin klo 8.30.


Helsingissä 17.7.2013

SUOMINEN OYJ
Hallitus


Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Nina Kopola, puh. 010 214 300
Talousjohtaja Tapio Engström, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi

Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiö työllistää yli 1 000 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Suomisen liikevaihto vuonna 2012 oli 410,4 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 12,9 milj. euroa (jatkuvat toiminnot). Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää:
www.suominen.fi.

Suominen Oyj Osavuosikatsaus Q2 2013.pdf

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen