Suominen Joustopakkaukset tehostaa liiketoiminnan tervehdyttämisohjelmaa ja investoi Tampereen tehtaan automatisointiin

Helsinki, Suomi, 2013-12-19 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Pörssitiedote   19.12 .2013 klo 14.00

SUOMINEN JOUSTOPAKKAUKSET TEHOSTAA LIIKETOIMINNAN TERVEHDYTTÄMISOHJELMAA JA INVESTOI TAMPEREEN TEHTAAN AUTOMATISOINTIIN

Suomisen Joustopakkaukset-liiketoiminnan tervehdyttämisohjelmaa tehostetaan. Suunniteltujen tehostamistoimien vuoksi lokakuussa 2013 käynnistetyt yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa liiketoiminnan pitkän tähtäimen kilpailukyky ja kannattavuus.

Tampereella sijaitseva Suominen Joustopakkaukset Oy uudistaa tuotanto-, hankinta- ja logistiikka- sekä myyntitoimintojensa rakennetta vastaamaan uudistettua strategiaa, ulkoistaa osin varastotoimintojaan sekä optimoi kustannusrakennettaan. Lisäksi Tampereen tehtaan tuotantoa ja logistiikkaa modernisoidaan tehtaan tuottavuuden ja kustannusrakenteen parantamiseksi. Suominen investoi Tampereen kassitehtaan automatisointiin noin 0,5 miljoonaa euroa. Hanke käynnistyy vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla.

Joustopakkausten myyntiorganisaation tehtäviä organisoidaan uudelleen palvelemaan paremmin uudistetun strategian toteuttamista. Lisäksi kaksi alueellista myyntikonttoria Suomessa lakkautetaan vaiheittain kesän 2014 loppuun mennessä. Myös Joustopakkausten Puolan tehtaan myynti-, tuotanto ja logistiikkatoimintoja tehostetaan.

Muutosten myötä Suominen Joustopakkaukset Oy:n henkilöstön määrä vähenee 26 henkilötyövuodella. Vähennyksistä kuusi henkilötyövuotta toteutetaan määräaikaisten työsopimusten päättymisten ja eläköitymisten kautta. Irtisanomiset toteutetaan mahdollisimman pian. Neuvottelujen käynnistyessä Suominen arvioi, että henkilökunnan määrä voisi vähentyä enintään 30 henkilötyövuodella.

Ikaalisissa toimivan Suominen Ikamer Oy:n tilauskanta on kasvanut, mutta varastotason optimoimiseksi Ikaalisten tehtaan toimintoja sopeutetaan väliaikaisesti vastamaan nykyistä liiketoimintaympäristöä. Ikaalisissa koko henkilökunta lomautetaan enintään 90 päivän ajaksi. Lomautukset toteutetaan lyhyemmissä jaksoissa marraskuun 2013 ja toukokuun 2014 välisenä aikana.

Suominen Joustopakkaukset kuuluu alansa johtaviin toimijoihin Pohjois- ja Keski-Euroopassa kaikissa asiakassegmenteissään: leipäpakkauksissa, pehmopaperipakkauksissa, kaupan pakkauksissa, teollisuuden pakkauksissa sekä turva- ja systeemipakkauksissa. Suomisen Joustopakkaukset-segmentin tammi-syyskuun 2013 liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 12 % ja oli 44.1 miljoonaa euroa, mikä vastasi 13 % koko konsernin liikevaihdosta. Segmentin tammi-syyskuun liiketappio oli 1,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Nina Kopola, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 300

Suominen lyhyesti

Suominen toimittaa teollisuudelle ja kaupalle kuitukankaita ja joustopakkauksia, joiden loppukäyttäjiä ovat kuluttajat eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Yhtiö työllistää yli 1000 työntekijää Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Sen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2012 oli 410,4 milj. euroa ja jatkuvien liiketoimintojen liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 12,9 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

 

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi
 

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus