SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N NIMITYSTOIMIKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

Tampere, Suomi, 2012-01-31 16:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Yhtymä Oyj                                                      Pörssitiedote 31.1.2012 klo 17.00


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N NIMITYSTOIMIKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Suominen Yhtymä Oyj:n nimitystoimikunta esittää 4.4.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määrä olisi viisi (5).

Toimikunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä valittaisiin uudelleen Suominen Yhtymä Oyj:n hallitukseen seuraavat henkilöt: Jorma Eloranta, Risto Anttonen, Suvi Hintsanen ja Heikki Mairinoja. Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Toimikunta ehdottaa, että samaksi toimikaudeksi Suominen Yhtymä Oyj:n hallitukseen valittaisiin uudeksi jäseneksi Hannu Kasurinen.

Hannu Kasurinen toimii tällä hetkellä Stora Enso Oyj:n Puutuotteet liiketoiminnasta vastaavana johtajana ja hän on myös Stora Enso Oyj:n johtoryhmän jäsen (Executive Vice President, Wood Products Business Area). Hannu Kasurinen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri ja hänellä on monipuolinen ja kansainvälinen työkokemus johtotehtävissä Stora Enso Oyj:ssä.

Nimitystoimikunta suosittaa, että hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajaksi Jorma Elorannan ja varapuheenjohtajaksi Risto Anttosen.

Hallituksen nykyinen varapuheenjohtaja Mikko Maijala on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä valittaessa hallituksen jäseniä 4.4.2012 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat liitteenä.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Nimitystoimikunta ehdottaa 4.4.2012 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkioiden taso vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka kestävältä toimikaudelta pidetään ennallaan ja vahvistetaan vastaamaan ylimääräisessä yhtiökokouksessa 12.9.2011 tehtyä päätöstä seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio: 50 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa, hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot säilytetään ennallaan siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1.000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan markkinoilta hankittavina Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeina.

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N NIMITYSTOIMIKUNTA

Suominen Yhtymä Oyj:n 12.9.2011 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti perustaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa ja hallituksen jäsenten palkitsemista koskevia ehdotuksia seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Päätöksen mukaan nimitystoimikuntaan valittiin 15.11.2011 tilanteen mukaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat sekä asiantuntijajäsenenä hallituksen puheenjohtaja. Kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat ovat: toimitusjohtaja Jan Lång, Ahlstrom Oyj, varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ja varatoimitusjohtaja Risto Murto, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma. Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jorma Eloranta toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä.

Toimikunnan tavoitteena on huolehtia siitä, että hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpano mahdollistavat hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen, ja että kokoonpano huomioi yhtiö toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaiheen.


Tampereella 31.1.2012

Suominen Yhtymä Oyj

Arto Kiiskinen
talousjohtaja


Lisätietoja:
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300


Suominen valmistaa korkealaatuisia kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja joustopakkauksia teollisuuden ja kaupan käyttöön. www.suominen.fi


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi


LIITE:

LISÄTIETOJA NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Jorma Eloranta, s. 1951
Diplomi-insinööri, vuorineuvos
Hallituksen jäsen vuodesta 2011, puheenjohtaja 2011–

Omistaa 28 767 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, Pienelo Oy
Hallituksen puheenjohtaja, ZenRobotics Oy
Hallituksen varapuheenjohtaja, Neste Oil Oyj
Hallituksen jäsen, Uponor Oyj
Hallituksen jäsen, Ovako AB
Hallintoneuvoston puheenjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
Hallintoneuvoston puheenjohtaja, Gasum Oy
Hallituksen puheenjohtaja, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö
Hallituksen puheenjohtaja, Tekniikan edistämissäätiö
Hallituksen jäsen, Suomen Messusäätiö

Keskeinen työkokemus:
Toimitusjohtaja, Metso Oyj 2004–2011
Toimitusjohtaja, Kvaerner Masa-Yards Oy 2001–2003
Toimitusjohtaja, Patria Industries Oyj 1997–2000
Varatoimitusjohtaja, Finvest- ja Jaakko Pöyry -konsernit 1996
Toimitusjohtaja, Finvest Oy 1985–1995


Risto Anttonen, s. 1949
Diplomiekonomi
Hallituksen jäsen vuodesta 2011

Omistaa 15 502 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:
Hallituksen puheenjohtaja, Ahlstrom Yulong Special Paper, Kiina
Hallituksen jäsen, Ensto Oy
Hallituksen jäsen, Varuboden-Osla Hlg

Keskeinen työkokemus:
Toimitusjohtaja, Antoka Oy 2011–
Varatoimitusjohtaja, Ahlstrom Oyj 2009–2010
Toimitusjohtaja, Ahlstrom Oyj 2008
Eri johtotason tehtävissä Ahlstrom Oyj:ssä 1991–2008
Toimitusjohtaja, Norpe Oy 1986–1991


Suvi Hintsanen, s. 1967
Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen jäsen vuodesta 2010

Omistaa 25 333 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Keskeinen työkokemus:
Kehitysjohtaja, Pohjola Pankki Oyj 2010–
Asiakkuus- ja markkinointijohtaja, Pohjola-konserni 2007–2010
Asiakkuus- ja markkinointijohtaja, Pohjola Pankki Oyj 2004–2007
CRM-päällikkö, Pohjola Pankki Oyj 2001–2004
Liiketoiminnan kehitys-, konsultointi- ja johtotehtävät, Research International Sweden AB 1998–2001


Hannu Kasurinen, s. 1963
Kauppatieteiden maisteri

Ei omista Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeita

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen, Arktos Group
Hallituksen jäsen, The European Organisation for the Sawmill Industry (EOS)

Keskeinen työkokemus:
Johtoryhmän jäsen, Stora Enso Oyj 2008–
Johtaja, Puutuotteet, Stora Enso Oyj 2008–
Johtaja, Yhtymän Strategia, Stora Enso Oyj 2007–2008
Johtaja, Erikoispaperit, Stora Enso Oyj 2005–2007
Johtotehtävät mm. taloushallinnossa, Treasury toiminnoissa, riskien hallinnassa, liiketoiminnan kehitystehtävissä sekä liiketoiminnan kannattavuuden tehostamisohjelmissa, Enso-Gutzeit Oy, Enso Oyj ja Stora Enso Oyj, 1993–2005


Heikki Mairinoja, s. 1947
Diplomi-insinööri, ekonomi
Hallituksen jäsen vuodesta 2001, varapuheenjohtaja 2009–2011

Omistaa 107 340 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta
Määräysvalta Monaccio Oy:ssä, joka omistaa 9 900 Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät:
Hallituksen jäsen, Exel Composites Oyj
Hallituksen jäsen, EM Group Oy
Hallituksen jäsen, Ensto Oy
Hallituksen jäsen, Komas Oy
Hallituksen jäsen, Lindström Invest Oy

Keskeinen työkokemus:
Toimitusjohtaja, Oy G.W. Sohlberg Ab 2001–2007
Toimitusjohtaja, Uponor-konserni 1989–1999
Varatoimitusjohtaja, Uponor-konserni 1985–1989

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus