Suomisen ja Ahlstromin välinen kuitukangasliiketoiminnan kauppa vahvistettiin

Tampere, Suomi, 2011-10-21 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Yhtymä Oyj                                   Pörssitiedote 21.10.2011 klo 9.00

Suomisen ja Ahlstromin välinen kuitukangasliiketoiminnan kauppa vahvistettiin

Suominen Yhtymä Oyj:n ja Ahlstrom Oyj:n välisen Ahlstromin Home and Personal -kuitukangasliiketoiminnan kaupan toteutumisen edellytykset ovat täyttyneet ja Suominen Yhtymä Oyj ja Ahlstrom Oyj ovat 20.10.2011 sopineet kaupan voimaansaattamisesta. Home and Personal -kuitukangasliiketoiminta siirtyy Suominen Yhtymälle 31.10.2011, pois lukien myöhemmin siirtyvä Brasilian liiketoiminta.

Yrityskauppaan liittyvät tuotantoyksiköt sijaitsevat Yhdysvalloissa, Italiassa, Espanjassa ja Brasiliassa. Yhdysvaltojen, Espanjan ja Saksan kilpailuviranomaiset ovat antaneet hyväksynnät yrityskaupan toteutumiselle. Brasilian osalta viranomaisten hyväksynnän arvioidaan toteutuvan vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Yrityskaupan johdosta Suominen kasvaa merkittävästi ja siitä tulee pyyhintäkuitukankaiden globaali markkinajohtaja. Ostettu liiketoiminta kattaa kotitalouksien ja teollisuuden pyyhintätuotteissa käytettävät kuitukangasmateriaalit. Yrityskauppa julkistettiin 4.8.2011.

Yrityskaupan arvo on noin 170 miljoonaa euroa. Lopullinen kauppahinta tarkentuu liiketoimintaan 31.10.2011 sisältyvien ja siirtyvien liikepääomaerien mukaisesti. Kauppa rahoitettiin osakeannilla ja velkarahoituksella. Yhtiö keräsi 87,2 miljoonaa euroa yleisölle suunnatulla osakeannilla. Samassa yhteydessä Suomisen pääomalainaa konvertoitiin osakkeiksi 2,2 miljoonalla eurolla. Molemmissa anneissa osakekohtainen merkintähinta oli 0,45 euroa. Osakeanti ja konversioanti olivat ehdollisia yrityskaupan toteutumiselle. Osakeannin toteuduttua Ahlstrom Oyj:stä tulee Suomisen suurin osakkeenomistaja 27,1 prosentin omistusosuudella.

Suominen on sopinut 150 miljoonan euron suuruisesta syndikoidusta luottojärjestelystä, jolla rahoitetaan Home and Personal -liiketoimintakauppaa ja uudelleenrahoitetaan Suominen Yhtymä Oyj:n aikaisempi syndikoitu 44 miljoonan luotto. Luottojärjestely koostuu 85 miljoonan euron määräisestä viiden vuoden lyhennyslainasta, 45 miljoonan euron lainasta sekä 20 miljoonan euron limiittiluotosta. Ensimmäinen laina lyhenee 10 miljoonan vuosierin ja viidentenä vuotena siinä on 45 miljoonan euron loppumaksu. Toinen laina on voimassa kaksi vuotta, siten että vuoden päästä se lyhenee 10 miljoonalla eurolla. Limiittiluotto on voimassa kolme vuotta. Luottojärjestelyt ovat vakuudellisia ja niihin sisältyvät taloudelliset ehdot koskevat nettovelkojen ja käyttökatteen enimmäistasoa sekä velkaantumisastetta. Suhdeluvuissa huomioidaan vuoden lopussa ja 2012 ensimmäisessä kvartaalissa yrityskauppaan, osakeantiin ja rahoitukseen liittyvät kertaluonteiset erät. Nettovelkojen ja käyttökatteen suhteen tulee olla enintään 4.3 ja velkaantumisasteen enintään 130 % vuoden lopussa, minkä jälkeen suhdeluvut alenevat laina-aikana. Luottosopimuksen mukaan osinkoa voidaan jakaa enintään miljoona euroa vuonna 2012 ja enintään 3 miljoonaa euroa vuonna 2013. Luoton rahoittajina ovat tasaosuuksilla Sampo Pankki, Pohjola Pankki, Nordea Pankki sekä Skandinaviska Enskilda Banken.

Yrityskaupan toteutumisen myötä Suomisen 12.9.2011 pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen ehdolliset päätökset koskien Yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista, hallituksen kokoonpanoa, hallituksen jäsenten palkkioita sekä nimitystoimikunnan perustamista tulevat voimaan. Suominen on aikaisemmin antanut ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksiä koskevan pörssitiedotteen 12.9.2011.


Helsingissä 21.10.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Hallitus


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300


Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Hollannissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 noin 173 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 900. Suominen on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä.
www.suominen.fi


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi
 

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen