Suominen Yhtymä Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Tampere, 2011-03-30 16:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                    PÖRSSITIEDOTE 30.3.2011 KLO 17.30


Suominen Yhtymä Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 30.3.2011. Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Mikko Maijala ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja, varatuomari Jukka Laitasalo.

Tilinpäätös
Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2010 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko
Yhtiökokous päätti, ettei tilikaudelta 2010 jaeta osinkoa.  

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6) ja seuraavaksi yhtiöjärjestyksen mukaiseksi toimikaudeksi valittiin hallitukseen Heikki Bergholm, Kai Hannus, Suvi Hintsanen, Juhani Lassila, Mikko Maijala ja Heikki Mairinoja. Hallitus piti järjestäytymiskokouksen yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi puheenjohtajakseen Mikko Maijalan ja varapuheenjohtajakseen Heikki Mairinojan.

Yhtiökokous päätti pitää hallituksen palkkiot ennallaan eli puheenjohtajan vuosipalkkio on 30 000 euroa, varapuheenjohtajan 22 500 euroa ja jäsenten 18 750 euroa. Palkkioista 40 % maksetaan yhtiön omilla osakkeilla.

Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan.

Kokouksen pöytäkirja
Kokouksesta laadittu pöytäkirja on viimeistään 13.4.2011 saatavilla yhtiön internet-sivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

Tampereella 30.3.2011

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Petri Rolig
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300


Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Hollannissa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 noin 173 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 900. Suominen on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.suominen.fi


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen