ENNAKKOTIETOJA SUOMISEN VUODEN 2010 TULOKSESTA

Suomisen vuoden 2010 liikevaihto oli 173 Me (179), mistä Joustopakkaukset -toimialan liikevaihto oli 66 Me (67) ja Pyyhintä-toimialan liikevaihto oli 108 Me (113). Konsernin liiketappio ilman liikearvon alaskirjausta ja kertaluonteisia eriä oli 3,8 Me ( + 7,3) ja molempien toimialojen liiketulos oli tappiolla. Suomisen vuoden 2010 tulosta heikentää lisäksi 4,9 Me liikearvon alaskirjaus ja liiketoimintojen rationalisointiin liittyvät 2,2 Me (0,6) kertaluonteiset erät. Konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli -15,7 Me (+1,0). Edellä mainitut luvut ovat alustavia.

Edellisen osavuosikatsauksen yhteydessä vuoden 2010 liikevaihdon arvioitiin olevan alemman kuin vuonna 2009. Myyntimäärien laskun, marginaalien alentumisen ja mahdollisten kertaluonteisten kulujen takia vuoden 2010 liikevoiton arvioitiin olevan tappiollinen. 

Helsinki 21. tammikuuta 2011

 

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

 

 

Petri Rolig

Toimitusjohtaja

 

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen