ENNAKKOTIETOJA SUOMISEN VUODEN 2010 TULOKSESTA

Suomisen vuoden 2010 liikevaihto oli 173 Me (179), mistä Joustopakkaukset -toimialan liikevaihto oli 66 Me (67) ja Pyyhintä-toimialan liikevaihto oli 108 Me (113). Konsernin liiketappio ilman liikearvon alaskirjausta ja kertaluonteisia eriä oli 3,8 Me ( + 7,3) ja molempien toimialojen liiketulos oli tappiolla. Suomisen vuoden 2010 tulosta heikentää lisäksi 4,9 Me liikearvon alaskirjaus ja liiketoimintojen rationalisointiin liittyvät 2,2 Me (0,6) kertaluonteiset erät. Konsernin tulos rahoituserien jälkeen oli -15,7 Me (+1,0). Edellä mainitut luvut ovat alustavia.

Edellisen osavuosikatsauksen yhteydessä vuoden 2010 liikevaihdon arvioitiin olevan alemman kuin vuonna 2009. Myyntimäärien laskun, marginaalien alentumisen ja mahdollisten kertaluonteisten kulujen takia vuoden 2010 liikevoiton arvioitiin olevan tappiollinen. 

Helsinki 21. tammikuuta 2011

 

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

 

 

Petri Rolig

Toimitusjohtaja

 

Viimeisimmät uutiset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 9.03.2023

Suominen on julkaissut vuoden 2022 vuosikertomuksensa

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.03.2023

Janne Silonsaari nimitetty Suomisen talousjohtajaksi

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 27.02.2023

Suominen Oyj:n pitkän aikavälin osakeperusteisen kannustinjärjestelmän mukainen omien osakkeiden luovutus