Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Tampere, Suomi, 2011-10-21 10:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Yhtymä Oyj                                   Pörssitiedote 21.10.2011 klo 11.40

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Suominen Yhtymä Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

Ahlstrom Oyj:n osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 25 %.

Osuuksien muutos liittyy Suominen Yhtymä Oyj:n 13.10.2011 antamassa pörssitiedotteessa kuvattuihin yleisölle suunnattuun osakeantiin ja Suominen Yhtymä Oyj:n pääomalainan 2008 haltijoille suunnattuun osakeantiin.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisesti ilmoitamme Finanssivalvonnalle ja Suominen Yhtymä Oyj:lle seuraavaa:

1. Kohdeyhtiön nimi: Suominen Yhtymä Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden hankkiminen Suominen Yhtymä Oyj:n osakeannissa.

3. Ilmoitusvelvollisen nimi ja Y-tunnus: Ahlstrom Oyj, Y-tunnus 1670043-1

4. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 20.10.2011 

5. Osuus kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä:

Ahlstrom Oyj:llä ei ollut Suominen Yhtymä Oyj:n omistusta ennen osakeantia.

Ahlstrom Oyj:n omistus osakeantien jälkeen:
Kappalemäärä: 66.666.666 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 27,1 %  

Liputuksen laskentaperusteena on Suominen Yhtymä Oyj:n osakeantien jälkeen kaupparekisteriin merkitty osakkeiden kokonaismäärä ja äänimäärä. Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä osakeantien jälkeen on 245.934.122 osaketta ja ääntä.

Tampereella 21.10.2011

Suominen Yhtymä Oyj

Arto Kiiskinen
talousjohtaja


Lisätietoja:
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300


Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Hollannissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 noin 173 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 900. Suominen on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.suominen.fi


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen