Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Tampere, Suomi, 2011-10-21 10:40 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Yhtymä Oyj                                   Pörssitiedote 21.10.2011 klo 11.40

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Suominen Yhtymä Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

Ahlstrom Oyj:n osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on ylittänyt 25 %.

Osuuksien muutos liittyy Suominen Yhtymä Oyj:n 13.10.2011 antamassa pörssitiedotteessa kuvattuihin yleisölle suunnattuun osakeantiin ja Suominen Yhtymä Oyj:n pääomalainan 2008 haltijoille suunnattuun osakeantiin.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisesti ilmoitamme Finanssivalvonnalle ja Suominen Yhtymä Oyj:lle seuraavaa:

1. Kohdeyhtiön nimi: Suominen Yhtymä Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden hankkiminen Suominen Yhtymä Oyj:n osakeannissa.

3. Ilmoitusvelvollisen nimi ja Y-tunnus: Ahlstrom Oyj, Y-tunnus 1670043-1

4. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 20.10.2011 

5. Osuus kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä:

Ahlstrom Oyj:llä ei ollut Suominen Yhtymä Oyj:n omistusta ennen osakeantia.

Ahlstrom Oyj:n omistus osakeantien jälkeen:
Kappalemäärä: 66.666.666 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 27,1 %  

Liputuksen laskentaperusteena on Suominen Yhtymä Oyj:n osakeantien jälkeen kaupparekisteriin merkitty osakkeiden kokonaismäärä ja äänimäärä. Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä osakeantien jälkeen on 245.934.122 osaketta ja ääntä.

Tampereella 21.10.2011

Suominen Yhtymä Oyj

Arto Kiiskinen
talousjohtaja


Lisätietoja:
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300


Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Hollannissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 noin 173 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 900. Suominen on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.suominen.fi


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 30.03.2023

Tommi Björnman aloittaa Suomisen toimitusjohtajana 1.4.2023

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 9.03.2023

Suominen on julkaissut vuoden 2022 vuosikertomuksensa

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.03.2023

Janne Silonsaari nimitetty Suomisen talousjohtajaksi