Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Tampere, Suomi, 2011-10-21 13:10 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Yhtymä Oyj                                   Pörssitiedote 21.10.2011 klo 14.10

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Suominen Yhtymä Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

Mikko Maijalan osuus yhdessä hänen määräysvallassaan olevan Maijala Investment Oy:n kanssa Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on alittanut 5 %. 

Osuuksien muutos liittyy Suominen Yhtymä Oyj:n 13.10.2011 antamassa pörssitiedotteessa kuvattuihin yleisölle suunnattuun osakeantiin ja Suominen Yhtymä Oyj:n pääomalainan 2008 haltijoille suunnattuun osakeantiin.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisesti ilmoitamme Finanssivalvonnalle ja Suominen Yhtymä Oyj:lle seuraavaa:

1. Kohdeyhtiön nimi: Suominen Yhtymä Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Suominen Yhtymä Oyj:n osakeannit.

3. Ilmoitusvelvollisen nimi: Mikko Maijala

4. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 21.10.2011 

5. Osuus kohdeyhtiön äänimäärästä ja osakepääomasta:

Mikko Maijalan omistus ennen osakeanteja:
Kappalemäärä: 2.288.866 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 4,8 % 

Mikko Maijalan omistus osakeantien jälkeen:
Kappalemäärä: 3.399.977 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 1,4 %  

Maijala Investment Oy:n omistus ennen osakeanteja:
Kappalemäärä: 158.990 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 0,3 %

Maijala Investment Oy:n omistus osakeantien jälkeen:
Kappalemäärä: 158.990 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 0,1 %  

Mikko Maijalan ja Maijala Investment Oy:n kokonaisomistus osakeantien jälkeen:
Kappalemäärä: 3.558.967 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 1.4 %  

Liputuksen laskentaperusteena on Suominen Yhtymä Oyj:n 21.10.2011 kaupparekisteriin merkitty osakkeiden kokonaismäärä ja äänimäärä osakeantien jälkeen. Suominen Yhtymä Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä on 245.934.122 osaketta ja ääntä.

Tampereella 21.10.2011

Suominen Yhtymä Oyj

Arto Kiiskinen
talousjohtaja


Lisätietoja:
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300


Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Hollannissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 noin 173 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 900. Suominen on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.suominen.fi


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

 

Viimeisimmät uutiset

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu

Osavuosikatsaukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Kannattavuus paranee asteittain

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset