Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Tampere, Suomi, 2011-10-21 13:10 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Yhtymä Oyj                                   Pörssitiedote 21.10.2011 klo 14.10

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Suominen Yhtymä Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

Mikko Maijalan osuus yhdessä hänen määräysvallassaan olevan Maijala Investment Oy:n kanssa Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä on alittanut 5 %. 

Osuuksien muutos liittyy Suominen Yhtymä Oyj:n 13.10.2011 antamassa pörssitiedotteessa kuvattuihin yleisölle suunnattuun osakeantiin ja Suominen Yhtymä Oyj:n pääomalainan 2008 haltijoille suunnattuun osakeantiin.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisesti ilmoitamme Finanssivalvonnalle ja Suominen Yhtymä Oyj:lle seuraavaa:

1. Kohdeyhtiön nimi: Suominen Yhtymä Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Suominen Yhtymä Oyj:n osakeannit.

3. Ilmoitusvelvollisen nimi: Mikko Maijala

4. Ajankohta, jolloin omistusosuus on muuttunut: 21.10.2011 

5. Osuus kohdeyhtiön äänimäärästä ja osakepääomasta:

Mikko Maijalan omistus ennen osakeanteja:
Kappalemäärä: 2.288.866 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 4,8 % 

Mikko Maijalan omistus osakeantien jälkeen:
Kappalemäärä: 3.399.977 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 1,4 %  

Maijala Investment Oy:n omistus ennen osakeanteja:
Kappalemäärä: 158.990 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 0,3 %

Maijala Investment Oy:n omistus osakeantien jälkeen:
Kappalemäärä: 158.990 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 0,1 %  

Mikko Maijalan ja Maijala Investment Oy:n kokonaisomistus osakeantien jälkeen:
Kappalemäärä: 3.558.967 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 1.4 %  

Liputuksen laskentaperusteena on Suominen Yhtymä Oyj:n 21.10.2011 kaupparekisteriin merkitty osakkeiden kokonaismäärä ja äänimäärä osakeantien jälkeen. Suominen Yhtymä Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakkeiden lukumäärä ja äänimäärä on 245.934.122 osaketta ja ääntä.

Tampereella 21.10.2011

Suominen Yhtymä Oyj

Arto Kiiskinen
talousjohtaja


Lisätietoja:
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300


Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Hollannissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 noin 173 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 900. Suominen on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.suominen.fi


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

 

Viimeisimmät uutiset

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 22.11.2023

Suominen uudistaa organisaatiomalliaan ja johtoryhmän vastuualueita

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 9.10.2023

Thomas Olsen nimitetty Suomisen Amerikat liiketoiminta-alueen johtajaksi