Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Tampere, Suomi, 2011-08-04 15:45 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Yhtymä Oyj                                   Pörssitiedote 4.8.2011 klo 16.45


Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta


Suominen Yhtymä Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:

Ahlstrom Oyj:n osuus Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä ylittää 25 % tuloksena järjestelystä, joka toteutuessaan johtaa liputusrajan ylittymiseen.

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaisesti ilmoitamme Finanssivalvonnalle ja Suominen Yhtymä Oyj:lle seuraavaa:

1. Kohdeyhtiön nimi: Suominen Yhtymä Oyj

2. Liputusilmoituksen peruste: Järjestely, joka toteutuessaan johtaa arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:ssä tarkoitetun osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä laskettavan 25 %:n liputusrajan ylittymiseen.

3. Ilmoitusvelvollisen nimi ja Y-tunnus: Ahlstrom Oyj, Y-tunnus 1670043-1

4. Osuus kohdeyhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä:

Ahlstrom Oyj:llä ei ole Suominen Yhtymä Oyj:n omistusta ennen järjestelyä.

Ahlstrom Oyj:n omistus järjestelyn jälkeen:
Kappalemäärä: 66.666.666 osaketta
Osuus osakkeiden kokonaismäärästä ja äänimäärästä: 28,21 %  

5. Järjestelyn olennainen sisältö:

Ahlstrom Oyj (”Ahlstrom”) on 4.8.2011 allekirjoitetulla kauppakirjalla sopinut kaupasta (”Kauppa”), jolla Ahlstromin ”Home and Personal” –liiketoiminta myydään Suominen Yhtymä Oyj:lle (”Suominen”). Kauppa on ehdollinen muun muassa sen toteuttamista koskevien lupien saamiselle kilpailuviranomaisilta. Kauppa rahoitetaan osakeannilla ja velkarahoituksella. Anti tullaan toteuttamaan suunnattuna osakeantina 0,45 euron osakemerkintähinnalla.

Kauppaan liittyen Ahlstrom on 4.8. allekirjoittanut sitoumuksen merkitä Suomisen valmistelemassa suunnatussa osakeannissa uusia osakkeita 30 miljoonalla eurolla. Sitoumus on ehdollinen mm. sille, että kaupan toteuttamiseen tarvittavat kilpailuviranomaisten luvat on saatu. Sitoumuksensa perusteella Ahlstrom merkitsisi Suomisen osakeannissa yhteensä 66.666.666 uutta osaketta. Mikäli Osakeanti toteutuisi vähimmäislaajuudessaan, Ahlstromin omistusosuus Suomisen osakkeista Osakeannin jälkeen olisi 28,21 %. Jos taas Osakeannissa merkitään vähimmäismäärää suurempi määrä osakkeita, tulee Ahlstromin lopullinen omistusosuus olemaan pienempi.

Suominen Yhtymä Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakkeiden lukumäärä on 47 395 014 osaketta, joilla kullakin on yksi ääni.

Tampereella 4.8.2011

Suominen Yhtymä Oyj

Arto Kiiskinen
talousjohtaja


Lisätietoja:
talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat Suomessa, Puolassa, Hollannissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2010 noin 173 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 900. Suominen on listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.suominen.fi


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen