SUOMISEN LIIKETULOKSEN ARVIOIDAAN OLEVAN TAPPIOLLINEN

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ         PÖRSSITIEDOTE 2.9.2010 KLO 12.00      


SUOMISEN LIIKETULOKSEN ARVIOIDAAN OLEVAN TAPPIOLLINEN              

Suominen on koko vuoden liikevaihtoa koskevissa näkymissään arvioinut      
toimitusmäärien kasvavan vuoden jälkimmäisellä puoliskolla alkuvuoteen nähden, 
mutta jäävän vuoden 2009 tasosta. Koko vuoden liikevoiton on arvioitu olevan  
alempi kuin vuonna 2009 alkuvuonna tapahtuneiden myyntimäärien laskun ja    
raaka-ainekustannusten nousun takia.                      

Suomisen tämän hetken arvion mukaan toimitusmäärät kasvavat vuoden toisella   
puoliskolla alkuvuoteen nähden, mutta aikaisempia arvioita vähemmän. Suominen on
tänään antanut neuvotteluesityksen Joustopakkaukset-toimialan henkilöstöryhmien 
edustajille yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen alkamisesta Suomessa.  
Mikäli neuvotteluesityksen mukaiset henkilöstövähennykset ja Nastolan tehtaan  
toiminnan lopetus toteutuvat, aiheutuu Suomiselle arviolta noin 2,5 miljoonan  
euron kertaluonteiset kustannukset, jotka suurimmaksi osaksi kirjataan kuluvan 
vuoden kuluiksi.                                

Alentuneiden toimitusmäärien ja kertaluonteisten kustannusten takia Suomisen  
koko vuoden liikevoiton vuodelta 2010 arvioidaan painuvan tappiolliseksi.    

Suomisen luottosopimuksissa on kovenantteja, jotka liittyvät nettovelkojen ja  
käyttökatteen suhteeseen ja enimmäistasoon. Suominen arvioi lainaehtojen näiltä 
osin rikkoontuvan. Tämän johdosta yhtiö on aloittanut neuvottelut rahoittajien 
kanssa kovenanttien ja mahdollisien muiden lainaehtojen väliaikaisesta     
muuttamisesta.                                 

Helsinki, 2.9.2010                               


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               


Hallitus                                    


Lisätietoja antavat:                              
Toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                  
Talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300                 


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen