SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VUODEN 2010 NÄKYMÄT

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ         PÖRSSITIEDOTE 23.3.2010 KLO 9.15      


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VUODEN 2010 NÄKYMÄT                    

Suomisen tuotteiden kysyntä ja toimitukset asiakkaille ovat vuoden 2010 alussa 
olleet arvioitua alemmat ja alemmat kuin vastaavana aikana edellisvuonna. Suomen
satamalakko on vaikuttanut etenkin Kuitukankaiden vientitoimituksiin. Suomisen 
raaka-aine- ja energiakustannukset ovat nousseet selvästi alkuvuonna, eikä   
kustannusnousuja ole vielä saatu siirretyksi myyntihintoihin. Tämän seurauksena 
ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen arvioidaan olevan tappiollinen.     

Vuoden alussa Suominen arvioi, että kuluvan vuoden aikana Suomisen tuotteiden  
kysynnässä ei tapahdu elpymistä ja että myynnin määrät eivät muutu merkittävästi
vuoden 2009 tasosta. Raaka-aineiden osalta hintojen arvioitiin nousevan.    
Suomisen toiminnallisen tuloksen arvioitiin olevan samalla tasolla kuin vuonna 
2009.                                      

Alkuvuoden toimitusten vähäisyyden vuoksi koko vuoden myyntimäärien arvioidaan 
laskevan edellisvuodesta. Myyntimäärien laskun ja raaka-aine- ja        
energiakustannusten nousun takia liikevoiton arvioidaan olevan alempi kuin   
vuonna 2009.                                  


Helsinki 23.3.2010                               


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               


Hallitus                                    Lisätietoja antavat:                              
Toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                  
Talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300                 
JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 22.11.2023

Suominen uudistaa organisaatiomalliaan ja johtoryhmän vastuualueita

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 9.10.2023

Thomas Olsen nimitetty Suomisen Amerikat liiketoiminta-alueen johtajaksi