SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ         PÖRSSITIEDOTE 11.2.2010 KLO 13.00     SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTUSJÄRJESTELMÄSTÄ 


Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt vuodelle 2010 Suominen Yhtymä    
-konsernin avainhenkilöiden sitouttavasta osakebonusjärjestelmästä, joka    
täydentää avainhenkilöiden vuosibonusjärjestelmää. Järjestelmän tarkoituksena on
yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi  
sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön.                      

Järjestelmän palkkio vuodelta 2010 perustuu konsernin nettovarojen ja      
käyttökatteen suhteeseen (Net assets/EBITDA) vuodelta 2010 ja se maksetaan   
vuonna 2011 puoliksi yhtiön osakkeina ja puoliksi rahana. Osakkeita ei saa   
luovuttaa yhden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli avainhenkilön työ- tai 
toimisuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava palkkiona  
annetut osakkeet yhtiölle vastikkeetta.                     

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu 16 avainhenkilöä mukaan lukien konsernin    
johtoryhmän jäsenet. Järjestelmän perusteella luovutetaan enintään 126 000   
Suominen Yhtymä Oyj:n osaketta. Osakkeiden arvo ja rahana maksettavan osuuden  
määrä määritellään osakkeiden kirjaamispäivän pörssikurssin perusteella.    
                                        
Tampereella 11.2.2010                              

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               

Petri Rolig                                   
Toimitusjohtaja                                 Lisätietoja:                                  
toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                  Jakelu:                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 21.05.2024

Suominen - omien osakkeiden luovutus

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu

Osavuosikatsaukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Kannattavuus paranee asteittain