SUOMINEN SOPI UUDELLEENRAHOITUKSESTA JA KIRJAA LIIKEARVO- JA KERTALUONTEISIA

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ         PÖRSSITIEDOTE 9.12.2010 KLO 10.00     


SUOMINEN SOPI UUDELLEENRAHOITUKSESTA JA KIRJAA LIIKEARVO- JA KERTALUONTEISIA  
KULUJA                                     
                                           
Suominen on sopinut 44 miljoonan euron uudelleenrahoituksesta, jolla korvataan 
vuoden 2008 syndikoitu luottojärjestely. Luottojärjestelyyn kuuluu kolmen vuoden
lyhennysluotto ja kaksi vuotta voimassa oleva luottolimiitti.          

Luottosopimuksessa on aikaisempaan nähden tehty lievennyksiä velanhoidon    
tunnuslukuihin. Ehdoissa on kiristyksiä mm. korkomarginaaliin ja        
vakuusjärjestelyihin sekä rajoituksia investointeihin, osingonjakoon ja     
luotonottoon kolmansilta osapuolilta. Yhtiön rahoituskustannusten arvioidaan  
ensi vuonna nousevan runsaalla miljoonalla eurolla.               

Suominen kirjaa vuoden 2010 tilinpäätöksessä liikearvoon kohdistuvana      
kertapoistona 4,9 miljoonaa euroa, joka
kohdistuu Kuitukankaat-rahavirtayksikköön. Konsernin kassavirtaa tuottaville
yksiköille kohdennettua liikearvoa on testattu laskelmilla, joissa
markkinaepävarmuuden takia laskelmien riskiä on huomioitu aikaisempaa
suurempana. Kirjauksella ei ole kassavirtavaikutusta. Alaskirjauksen jälkeen
yksikköön ei jää enää liikearvoa. 

Suominen on käynnistänyt Codi Wipes -yksikössä toiminnan rationalisointiin   
tähtäävien toimenpiteiden suunnittelun, mitä varten Hollannissa käynnistetään  
paikallisen käytännön mukainen yhteistoimintamenettely työntekijöiden kanssa.  
Mikäli rationalisointitoimenpiteet toteutuvat suunnitellulla tavalla, yksikkö  
kirjaa järjestelyjen seurauksena kuluvalle vuodelle noin miljoona euroa     
kertaluonteisia kuluja. Ensi vuodelle ennustetaan toteutuvan vastaavan suuruiset
säästöt.                                    

Suominen on viimeksi syyskuun osavuosikatsauksessaan arvioinut koko vuoden   
liikevoiton painuvan tappiolliseksi myyntimäärän laskun, marginaalien      
alentumisen ja kertaluonteisten kustannusten takia. Yhtiö on ilmoittanut    
aikaisemmin kirjaavansa tänä vuonna kertaluonteisia kuluja vajaat miljoona euroa
Joustopakkaukset-toimialan uudelleenjärjestelyistä ja Nastolan tehtaan     
sulkemisesta.                                  


Helsingissä 9.12.2010                              


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               


Hallitus                                    


Lisätietoja antavat:                              
Toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                  
Talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300                 


Suominen valmistaa korkealaatuisia joustopakkauksia, kosteuspyyhkeitä ja    
kuitukankaita teollisuuden ja kaupan käyttöön. Yhtiö on merkittävä toimija   
Euroopassa jokaisella liiketoiminta-alueellaan. Suomisen yksiköt sijaitsevat  
Suomessa, Puolassa, Hollannissa, Ruotsissa ja Venäjällä. Yhtiön liikevaihto oli 
vuonna 2009 noin 179 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä lähes 1000. Suominen on 
listattuna NASDAQ OMX Helsingissä. www.suominen.fi               


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 21.05.2024

Suominen - omien osakkeiden luovutus

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu