SUOMINEN JOUSTOPAKKAUSTEN YT-NEUVOTTELUT SUOMESSA PÄÄTÖKSEEN

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ         PÖRSSITIEDOTE 26.10.2010 KLO 9.30     


SUOMINEN JOUSTOPAKKAUSTEN YT-NEUVOTTELUT SUOMESSA PÄÄTÖKSEEN              

Suominen Joustopakkaukset Oy:n ja Suominen Yhtymä Oyj:n 13.9.2010 aloittamat  
yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvotteluiden seurauksena    
Suominen Joustopakkausten Nastolan tehtaan toiminta lopetetaan vuoden 2011   
loppuun mennessä ja tuotanto siirretään Joustopakkausten muille tehtaille. Myös 
Tampereen tehtaan tuotantoa järjestellään uudestaan ja osa tuotannosta     
siirretään yhtiön Puolan ja Ikaalisten tehtaille. Toteutettavilla toimenpiteillä
pyritään varmistamaan toimialan pidemmän tähtäimen kilpailukyky.        

Toimenpiteiden johdosta Suominen Joustopakkaukset Oy ja Suominen Yhtymä Oyj   
vähentävät henkilökuntaansa Suomessa 102 henkilöllä. Henkilövähennyksistä,   
koneiden siirroista ja muista päätökseen liittyvistä toimenpiteistä arvioidaan 
koituvan noin kahden miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset, joista noin 
miljoona euroa kirjataan tänä vuonna. Tuotannon keskittämisen ja kustannusten  
alentamisen hyödyt alkavat vaikuttaa vuoden 2011 jälkimmäisellä puoliskolla,  
minkä vuoksi toimenpiteiden tulosvaikutuksen arvioidaan jäävän vähäiseksi vuonna
2011. Tuotantokoneiden siirtoon tulee liittymään arviolta 1,5 miljoonan euron  
investoinnit vuonna 2011. Suomisen tarkoituksena on myydä vapautuva Nastolan
tehdaskiinteistö.  

Suominen Yhtymän toimitusjohtaja Petri Rolig: ”Tämä on raskas päätös, mutta   
välttämätön Suominen Joustopakkausten tulevaisuuden kilpailukyvyn        
varmistamiseksi. Otamme määrätietoisia askeleita kohti parempaa kannattavuutta 
ja menestystä markkinoilla.”                             

Helsinki, 26.10.2010                              

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               

Hallitus                                    


Lisätietoja antavat:                              
Toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                  
Toimialajohtaja Mikko Pellinen, puh. 050 555 7534               


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus