ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISESTA

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ         PÖRSSITIEDOTE 1.7.2010 KLO 15.00      


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN     
MUUTTUMISESTA                                  

Suominen Yhtymä Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n    
mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:               

Suomisen osakeannissa tehtyjen merkintöjen johdosta Mikko Maijalan osuus yhdessä
hänen määräysvallassaan olevan Maijala Investment Oy:n kanssa Suominen Yhtymä  
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan ja on nyt  
2 422 633 osaketta, mikä vastaa 5,1 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja     
äänimäärästä.                                  

Suominen Yhtymä Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma koostuu yhteensä  
47 395 014 osakkeesta, joilla kullakin on yksi ääni.              

Tampere, 1.7.2010                                

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               

Arto Kiiskinen                                 
Talousjohtaja                                  


Lisätietoja: talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300           


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen