ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISESTA

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ         PÖRSSITIEDOTE 1.7.2010 KLO 15.00      


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN     
MUUTTUMISESTA                                  

Suominen Yhtymä Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n    
mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:               

Suomisen osakeannissa tehtyjen merkintöjen johdosta Mikko Maijalan osuus yhdessä
hänen määräysvallassaan olevan Maijala Investment Oy:n kanssa Suominen Yhtymä  
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan ja on nyt  
2 422 633 osaketta, mikä vastaa 5,1 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja     
äänimäärästä.                                  

Suominen Yhtymä Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma koostuu yhteensä  
47 395 014 osakkeesta, joilla kullakin on yksi ääni.              

Tampere, 1.7.2010                                

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               

Arto Kiiskinen                                 
Talousjohtaja                                  


Lisätietoja: talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300           


JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus