SUOMINEN JOUSTOPAKKAUSTEN YT-NEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN TAMPEREELLA

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                  PÖRSSITIEDOTE 21.12.2009 KLO 10.45

SUOMINEN JOUSTOPAKKAUSTEN YT-NEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN TAMPEREELLA 

Suominen Joustopakkausten Tampereen tehtailla marraskuussa aloitetut
yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen seurauksena
Suominen Joustopakkaukset irtisanoo 14 henkilöä, joista 5 toteutetaan
vapaaehtoisin eläke- tms. järjestelyin. 

Toteutettavilla toimenpiteillä pyritään turvaamaan Tampereen tehtaiden pidemmän
aikavälin kilpailukyky. 


Tampereella 21.12.2009

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Petri Rolig
toimitusjohtaja


Lisätietoja antaa:
Toimialajohtaja Mikko Pellinen, puh. 010 214 2201


JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Major shareholder announcements, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 28.06.2022

Suominen Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 17.05.2022

Suominen - omien osakkeiden luovutus