ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISESTA

Suominen Yhtymä Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n    
mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:               

1.10.2009 tehdyn osakekaupan johdosta Etra Invest Oy:n osuus Suominen Yhtymä
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 15 prosentin rajan ja on nyt 
3 900 000 osaketta, mikä vastaa 16,44 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja
äänimäärästä. 

Suominen Yhtymä Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma koostuu yhteensä
23 720 112 osakkeesta, joilla kullakin on yksi ääni. 


Tampere, 2.10.2009 


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               


Arto Kiiskinen                                 
Talousjohtaja                                  


Lisätietoja: talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300           JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.01.2023

Sirpa Koskinen nimitetty Suomisen väliaikaiseksi talousjohtajaksi

Regulatory information, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 13.01.2023

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Suomisen varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023