ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN MUUTTUMISESTA

Suominen Yhtymä Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n    
mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:               

1.10.2009 tehdyn osakekaupan johdosta Etra Invest Oy:n osuus Suominen Yhtymä
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 15 prosentin rajan ja on nyt 
3 900 000 osaketta, mikä vastaa 16,44 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja
äänimäärästä. 

Suominen Yhtymä Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma koostuu yhteensä
23 720 112 osakkeesta, joilla kullakin on yksi ääni. 


Tampere, 2.10.2009 


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               


Arto Kiiskinen                                 
Talousjohtaja                                  


Lisätietoja: talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300           JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen