TÄSMENNYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N TULOSARVIOON

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ         PÖRSSITIEDOTE 22.12.2008 KLO 17.10     TÄSMENNYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N TULOSARVIOON                  

Suominen kirjaa vuoden 2008 viimeiselle neljännekselle 4 miljoonaa euroa    
kertaluonteisia kuluja ja arvonalennuksia. Toiminnallisen liikevoiton ilman   
kertaeriä arvioidaan jäävän edellisvuotisesta. Vuoden kolmannessa        
osavuosikatsauksessa kuluvan vuoden toiminnallisen liikevoiton arvioitiin olevan
enintään vuoden 2007 tasolla ja tuloksen verojen jälkeen olevan tappiollinen.  

Kassavirtaan vaikuttamattomat arvonalennukset, 2,5 miljoonaa euroa, liittyvät  
Kuitukankaat-yksikön liikearvon ja käyttöomaisuuden arvojen alentamiseen.    
Konsernin kassavirtaa tuottaville yksiköille kohdennettua liikearvoa on testattu
laskelmilla, joissa yleisen taloustilanteen johdosta niihin sisältyvää riskiä on
huomioitu aikaisempaa suurempana.                        

Kertakustannukset johtuvat pääosin Hollannin kosteuspyyheyksikössä tehtävistä  
henkilöstövähennyksistä. Paikallisesti käydään yhteistoimintaneuvotteluja vuoden
2009 alkupuolen aikana tapahtuvasta, noin 40 vakituisen työntekijän       
vähennyksestä yksikön kilpailukyvyn parantamiseksi. Tuotantoa suunnataan    
paremmin kannattaviin tuotteisiin ja asiakkaisiin ja tehokkuutta lisätään    
uudella automaatiolinjalla. Kateparannusten ja kustannussäästöjen        
vuosivaikutukseksi arvioidaan lähes 2 miljoonaa euroa.             


Helsinki 22.12.2008                               


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               


Hallitus                                    Lisätietoja antavat:                              
Toimitusjohtaja Petri Rolig, puh. 010 214 300                  
Talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300                 
JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 21.05.2024

Suominen - omien osakkeiden luovutus

Calendar of Events, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suomisen vuoden 2024 tammi-syyskuun osavuosikatsauksen julkistuspäivä muuttuu

Osavuosikatsaukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.05.2024

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024: Kannattavuus paranee asteittain