Suominen Joustopakkausten yhteistoimintaneuvottelut päätökseen

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ      PÖRSSITIEDOTE 15.4.2008 KLO 10.00         


SUOMINEN JOUSTOPAKKAUSTEN YHTEISTOIMINTANEUVOTTELUT PÄÄTÖKSEEN         


Suominen Joustopakkausten Tampereen ja Nastolan tehtailla maaliskuussa aloitetut
yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen. Neuvottelujen seurauksena    
Suominen Joustopakkaukset irtisanoo 20 henkilöä, minkä lisäksi 9 henkilön osalta
on sovittu eläke- tms. järjestelyistä.                     

Yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin Joustopakkausten Suomen tehtaiden     
kilpailukyvyn turvaamiseksi. Neuvottelujen kuluessa näillä tehtailla on     
irtisanoutumisten ja määräaikaisten työsuhteiden päättymisen kautta toteutunut 
21 henkilön vähennys. Kokonaishenkilöstövähennys on siten 50 henkilöä, josta 48 
henkilöä Tampereelta ja 2 Nastolasta.                      


Tampereella 15.4.2008                              

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               

Kalle Tanhuanpää                                
Toimitusjohtaja                                 


Lisätietoja:                                  
Suominen Joustopakkaukset, toimialajohtaja Petri Rolig, puh. 050 5774 245    

JAKELU                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Rahoitustarkastus                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.01.2023

Sirpa Koskinen nimitetty Suomisen väliaikaiseksi talousjohtajaksi

Regulatory information, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 13.01.2023

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Suomisen varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023