Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukainen ilmoitus omistusoikeuden muuttumisesta

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ         PÖRSSITIEDOTE 20.11.2008 KLO 12.00     


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 9 §:N MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOIKEUDEN     
MUUTTUMISESTA                                  

Suominen Yhtymä Oyj on tänään saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n    
mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:               

19.11.2008 tehdyn osakekaupan johdosta Etra Invest Oy:n osuus Suominen Yhtymä  
Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on ylittänyt 5 prosentin rajan ja on nyt  
1 359 799 osaketta, mikä vastaa 5,73 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja    
äänimäärästä.                                  

Suominen Yhtymä Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma koostuu yhteensä 
23 720 112 osakkeesta, joilla kullakin on yksi ääni. 


Tampere, 20.11.2008                               

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               

Arto Kiiskinen                                 
Talousjohtaja                                  


Lisätietoja: talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300           JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen