Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon omistus Suominen Yhtymä Oyj:ssä laskenut 3,04 prosenttiin

Suominen Yhtymä Oyj on saanut tänään Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän  
mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:               

2.5.2007 tehdyn osakekaupan johdosta Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon osuus   
Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut 720 024    
osakkeeseen, mikä vastaa 3,04 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä. 

Suominen Yhtymä Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma koostuu yhteensä 
23 720 112 osakkeesta, joilla kullakin on yksi ääni. 


Tampere, 3.5.2007                                


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               


Arto Kiiskinen                                 
Talousjohtaja                                  
Lisätietoja: talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300           Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Rahoitustarkastus                                
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 4.04.2024

Suomisen varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Vuosikertomukset, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 12.03.2024

Suominen on julkaissut vuoden 2023 vuosikertomuksensa sekä palkitsemispolitiikkansa

Annual Meetings & Shareholder Rights, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 6.02.2024

Kutsu Suominen Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen