Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon omistus Suominen Yhtymä Oyj:ssä laskenut 3,04 prosenttiin

Suominen Yhtymä Oyj on saanut tänään Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän  
mukaisen ilmoituksen omistusosuuden muuttumisesta:               

2.5.2007 tehdyn osakekaupan johdosta Vakuutusosakeyhtiö Henki-Sammon osuus   
Suominen Yhtymä Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä on laskenut 720 024    
osakkeeseen, mikä vastaa 3,04 prosenttia yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä. 

Suominen Yhtymä Oyj:n kaupparekisteriin merkitty osakepääoma koostuu yhteensä 
23 720 112 osakkeesta, joilla kullakin on yksi ääni. 


Tampere, 3.5.2007                                


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ                               


Arto Kiiskinen                                 
Talousjohtaja                                  
Lisätietoja: talousjohtaja Arto Kiiskinen, puh. 010 214 300           Jakelu:                                     
Helsingin Pörssi                                
Rahoitustarkastus                                
www.suominen.fi

Viimeisimmät uutiset

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 30.05.2023

Janne Silonsaari aloittaa Suomisen talousjohtajana 1.6.2023

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 26.05.2023

Jonni Friman nimitetty Suomisen muutos- ja kehitysjohtajaksi

Regulatory information, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 19.05.2023

Suomisen hallitus päätti toimitusjohtajan kannustinjärjestelmästä