Sokkorekrytointi

Suomisella on käytössä uraauurtava rekrytointikäytäntö, ns. sokkorekrytointi.

Sitä sovelletaan mahdollisuuksien mukaan uusissa rekrytoinneissa henkilöstön monimuotoisuuden lisäämiseksi sekä hakijoiden tasavertaisen kohtelun takaamiseksi. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että palkkaavan esimiehen arvioitavaksi tulevista hakemuksista ja ansioluetteloista poistetaan tietoja, mm. hakijan koko nimi, sukupuoli, etninen tausta ja ikä. Tällä tavoin keskitetään huomio tehtävän kannalta olennaisiin asioihin ja minimoidaan tiedostamattomien ennakkoasenteiden vaikutus rekrytointipäätöksiin.

Hakijoiden henkilötiedot ovat Suomiselle valtaosin epäolennaisia. Meitä kiinnostavat pelkästään hakijoiden meriitit.

 

Prosessina sokkorekrytointi on kolmivaiheinen:

  1. Aluksi määritellään objektiiviset, mitattavat ja toimenkuvaan perustuvat valintaperusteet. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tietty koulutus, tehtäväkohtainen osaaminen tai käytännön kokemus joistain tehtävistä.

  2. Jos apuna on ulkopuolinen konsultti, hänelle ohjeistetaan, mitkä ominaisuudet ovat tehtävässä onnistumisen kannalta tärkeitä. Konsultti arvioi kaikki hakemukset annettujen valintaperusteiden pohjalta ja valitsee joukon hakijoita jatkoon. Jos rekrytointi hoidetaan itse, alustavat valinnat tekee Suomisen henkilöstöhallinto.

  3. Palkkaavan esimiehen arvioitavaksi tulevista hakemuksista ja ansioluetteloista poistetaan henkilötiedot, mm. koko nimi, sukupuoli, etninen tausta ja ikä. Esimies valitsee kriteerit täyttävistä hakijoista potentiaalisimmat näiden anonyymien hakemusten ja ansioluetteloiden perusteella. Menettelyn tarkoituksena on varmistaa, että hakijoita arvioidaan ainoastaan tehtävän valintaperusteiden ja hakijoiden meriittien perusteella. Hakijoiden henkilöllisyys paljastuu esimiehelle vasta haastatteluvaiheessa.

Sokkorekrytointia kokeiltiin hyvin tuloksin vuonna 2015, mistä lähtien se on ollut Suomisella lähtökohtainen tapa rekrytoida. Periaatetta on tarkoitus hyödyntää mahdollisuuksien mukaan kaikissa uusissa rekrytoinneissa – myös ylimmän johdon palkkaamisessa.

Sokkorekrytointi on Suomiselle strateginen valinta, joka vahvistaa henkilöstön monimuotoisuutta ja tasapuolista kohtelua ja on siksi keskeinen osa Suomisen yritysvastuustrategian Vastuullinen toimintatapa koko organisaatiossa -painopistealuetta. Sokkorekrytointi on lisäksi perusteltu valinta Suomisen eettiseen ohjeeseen sisältyvän syrjintäkiellon kannalta.