Suominen Oyj:n osakemäärä on muuttunut sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella merkityillä osakkeilla

Helsinki, 2015-02-13 08:15 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Oyj   Pörssitiedote    13.2.2015 klo 9:15

Suominen Oyj:n hallitus päätti 4.12.2014 suunnatusta maksullisesta osakeannista yhtiön johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän jäsenille liittyen Suomisen sitouttavaan osakepalkkiojärjestelmään 2015. Osakeannissa tarjottiin merkittäväksi enintään 550 000 yhtiön uutta osaketta hintaan 0,67 euroa per osake, joka on sama kuin osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä ajanjaksolla 1.11.—30.11.2014 ja joka vastaa verottajan hyväksymää käypää arvoa.

Osakeannissa merkittiin yhteensä 507 388 uutta Suominen Oyj:n osaketta. Osakkeet on merkitty kaupparekisteriin 13.2.2015 ja ne tuottavat omistajilleen osakkeenomistajan oikeudet rekisteröintipäivästä lähtien. Osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 16.2.2015 alkaen. Merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Ennen osakeannin perusteella merkittyjen uusien osakkeiden rekisteröimistä Suominen Oyj:llä oli yhteensä 249 396 191 osaketta ja ääntä. Uusien osakkeiden rekisteröinnin jälkeen Suominen Oyj:llä on yhteensä 249 903 579 osaketta ja ääntä.

Uusien osakkeiden luovuttaminen suunnatulla osakeannilla perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2014 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lisätietoja: Nina Kopola, toimitusjohtaja, puh. 010 214 300


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset - luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on noin 600 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 milj. euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan NASDAQ OMX:n Helsingin pörssissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus