SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ

Tampere, Suomi, 2012-02-17 13:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Suominen Yhtymä Oyj                                                    Pörssitiedote 17.2.2012 klo 14.00


SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N HALLITUS PÄÄTTI AVAINHENKILÖIDEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄSTÄ

Suominen Yhtymä Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden pitkäjänteiseen omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2012—2014. Ansaintajakson mahdollinen palkkio perustuu Suominen-konsernin kumulatiiviseen käyttökatteeseen (EBITDA) ja kumulatiiviseen kassavirtaan ja se maksetaan vuonna 2015 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta ainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei makseta.

Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 14 henkilöä. Järjestelmän perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 5.050.000 Suominen Yhtymä Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Tampereella 17.2.2012

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ

Nina Kopola
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Nina Kopola, toimitusjohtaja, puh. 010 214 3551


Suominen valmistaa korkealaatuisia kuitukankaita, kosteuspyyhkeitä ja joustopakkauksia teollisuuden ja kaupan käyttöön.
www.suominen.fi


Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet

www.suominen.fi
 


 

Viimeisimmät uutiset

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 7.06.2024

Muutos Suomisen omien osakkeiden määrässä

Directors and Officers, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 31.05.2024

Suominen käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman sisältäen muutoksia johtoryhmässä

Changes in company's own shares, European Regulatory News
PÖRSSITIEDOTE 23.05.2024

KORJAUS: Suominen - omien osakkeiden luovutus