Tietosuoja

Suomisen verkkosivuston tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty: 17. lokakuuta 2016

1. Johdanto

Suominen Oyj ja konserniimme kuuluvat muut yhtiöt (“Suominen, "me”) ovat sitoutuneet suojaamaan käsittelemiämme henkilötietoja ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja kaikissa toimintamaissamme. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme tavoista joilla verkkosivustoltamme www.suominen.fi (”Verkkosivusto”) kerättyjä henkilötietoja käsitellään. Tässä tietosuojaselosteessa henkilötiedoilla tarkoitetaan tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevia tietoja.

Painotamme että tämä tietosuojaseloste koskee ainoastaan Verkkosivustoa eikä esimerkiksi linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille, joita Verkkosivustolla saattaa joskus olla. Kehotamme teitä tutustumaan huolella kolmansien osapuolten ylläpitämien sivujen tietosuojaselosteisiin emmekä ole vastuussa kolmansien osapuolten tietosuojaa koskevista käytänteistä.

LUKEKAA TÄMÄ TIETOSUOJASELOSTE HUOLELLISESTI. KÄYTTÄMÄLLÄ VERKKOSIVUSTOA, HYVÄKSYTTE NE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNTEET JOISTA TÄSSÄ TIETOSUOJASELOSTEESSA KERROTAAN.

2. Tiedot Jotka Keräämme

Tässä kappaleessa kerromme niistä henkilötiedoista, joita keräämme.

(i) Verkkosivuston Käyttäjiltä Suoraan Kerätyt Tiedot

Verkkosivuston käyttäjiltä keräämme tietoja, joita he Verkkosivustolla itsestään antavat eri tilanteissa kuten jättäessään työhakemuksen tai jättäessään yhteydenottopyynnön.

Tällaisiin käyttäjän itse Verkkosivustolle antamiin tietoihin saattaa kuulua muun muassa seuraavia tietoja joita joko sellaisenaan tai yhdistettynä muihin tietoihin voidaan pitää henkilötietoina:

 • Työhakemuksen yhteydessä annettavat tiedot: 
  • Nimi; 
  • Syntymäaika;
  • Osoite;
  • Puhelinnumero;
  • Sähköpostiosoite;
  • Sukupuoli;
  • Haettava tehtävä;
  • Palkkatoivomus;
  • Koulutus;
  • Työhistoria;
  • Kielitaito;
  • Ohjelmistojen käyttökokemus;
  • Valokuva; ja
  • Kaikki tiedot jotka sisältyvät työhakemuksen liitteisiin eli esimerkiksi CV:ssä olevat tiedot.
 • Liiketoimintaamme koskevien yhteydenottopyyntöjen, kommenttien ja kysymysten lähettäminen Verkkosivuston kautta:
  • Nimi;
  • Puhelinnumero;
  • Sähköpostiosoite; ja
  • Tallenne kirjeenvaihdosta.

(ii) Automaattisesti Kerättävät Tiedot

Verkkosivustolla hyödynnetään joitakin teknologioita jotka automaattisesti keräävät Verkkosivustojen vierailijoista ja käytetyistä päätelaitteista tietoja joita joko sellaisenaan tai yhdistettynä muihin tietoihin voidaan pitää henkilötietoina:

 • Evästeet: Käytämme Verkkosivustolla evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja jotka tallentuvat päätelaitteen kovalevylle selaimen kautta ja tunnistavat selaimen myöhemmin. Evästeitä käytetään muun muassa Verkkosivuston sisällön hallintaan, ja analysoimaan niitä tapoja joilla Verkkosivuston käyttäjät Verkkosivustoa käyttävät. Suurin osa yleisimmistä käytössä olevista selaimista mahdollistaa evästeiden käytön hallinnan ja niiden käyttö voidaan muun muassa estää kokonaan tai hyväksyä vain yksittäiset evästeet. Evästeiden osalta on tärkeää muistaa, että jos niiden käyttö estetään kokonaan, esto voi mahdollisesti tehdä jonkun Verkkosivuston ominaisuuden hyödyntämisen mahdottomaksi.
 • Lokitiedostot: Verkkosivusto kerää lokitiedostoja joiden perusteella voidaan määritellä miltä sivustolta käyttäjä on tullut Verkkosivustolle ja mille sivustolle käyttäjä siirtyy poistuessaan Verkkosivustolta. Verkkosivusto kerää myös tietoa päätelaitteesta ja käyttöjärjestelmästä jotta Verkkosivusto voidaan optimoida laitetta ja käyttöjärjestelmää varten. Verkkosivusto kerää myös IP-osoitteen josta vierailu Verkkosivustolle tapahtuu sekä Internet-palveluntarjoajan nimen.
 • Google Analytics: Verkkosivusto hyödyntää Google Analytics-palvelua. Evästeitä hyödyntäen Google Analytics kerää ja tallentaa tietoja kuten Verkkosivuston vierailun ajankohdan, Verkkosivustolla vieraillut yksittäiset sivut, kullakin sivulla vietetty aika, IP-osoite, ja päätelaitteen käyttöjärjestelmä. Verkkosivuston käyttäjä voi estää Google Analyticsin toiminnan selaimeen asennettavalla Googlen tarjoamalla selainliitännäisellä jonka saa osoitteesta: http://www.google.com/ads/preferences/plugin/ .

3. Tietojen Käyttötarkoitukset:

Käytämme käyttäjiltä suoraan kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Viestintään;
 • Työhakemusten käsittelyyn;
 • Väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja selvittämiseen;
 • Oikeuksiemme ja omaisuutemme suojaamiseen;
 • Tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseen;
 • Verkkosivuston hallintaan, auditointiiin, ja analysointiin;
 • Verkkosivustomme ominaisuuksien tarjoamiseen, kehittämiseen, parantamiseen, ja suojaamiseen;
 • Markkinatutkimukseen ja lainmukaiseen suoramarkkinointiin; ja
 • Verkkosivuston teknisen toiminnallisuuden ja turvallisuuden varmistamiseen.

Automaattisesti kerättyjä tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Verkkosivuston käyttökokemuksen parantamiseen;
 • Väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja selvittämiseen;
 • Asiakaspalvelun parantamiseen;
 • Verkkosivuston hallintaan, auditointiiin, ja analysointiin;
 • Verkkosivuston ominaisuuksien tarjoamiseen, kehittämiseen, parantamiseen, ja suojaamiseen;
 • Markkinatutkimukseen; ja
 • Verkkosivuston teknisen toiminnallisuuden ja turvallisuuden varmistamiseen.

4. Tietojen luovutus

Luovutamme henkilötietoja ainoastaan alla kuvatuille kolmansille osapuolille.

(i) Verkkosivuston Käyttäjiltä Suoraan Kerätyt Tiedot

Voimme luovuttaa Verkkosivuston käyttäjiltä suoraan kerättyjä tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Palveluntarjoajat kuten HR-palvelujen ja IT-palvelujen tarjoajat. Tällaiset palveluntarjoajat saavat käyttää meiltä vastaanottamiaan henkilötietoja ainoastaan palvelun tuottamiseen meille eivätkä omiin tarkoituksiinsa;
 • Viranomaiset. Voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille jos meillä on lainmukainen velvollisuus luovuttaa niitä tai meidän tarvitsee suojata oikeuksiamme; 
 • Konserniyhtiöt; ja
 • Uudet omistajat tai neuvottelukumppanit ja/tai tällaisten tahojen neuvonantajat yrityskaupan, fuusion, tai muun yritysjärjestelyn tai maksukyvyttömyysmenettelyn kuten konkurssin yhteydessä.

(ii) Automaattisesti Kerättävät Tiedot

Voimme luovuttaa Verkkosivustolla automaattisesti kerättyjä tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Palveluntarjoajat kuten IT-palvelujen tarjoajat;
 • Viranomaiset. Voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille jos meillä on lainmukainen velvollisuus luovuttaa niitä tai meidän tarvitsee suojata oikeuksiamme; 
 • Konserniyhtiöt; ja
 • Uudet omistajat tai neuvottelukumppanit ja/tai tällaisen tahon neuvonantajat yrityskaupan, fuusion, tai muun yritysjärjestelyn tai maksukyvyttömyysmenettelyn kuten konkurssin yhteydessä.

5. Verkkosivuston Käyttäjien Oikeudet

Verkkosivuston käyttäjillä on seuraavat oikeudet heitä koskevien henkilötietojen osalta:

 • Oikeus tietää mitä heitä koskevia henkilötietoja Suominen käsittelee. Jos haluatte tietää mitä teitä koskevia henkilötietoja Suominen käsittelee, lähettäkää meille sähköpostia osoitteeseen "privacy suominencorp.com". Pyrimme vastaamaan viestiinne mahdollisimman pikaisesti.
 • Oikeus saada puutteelliset, väärät, vanhentuneet, tai tarpeettomat henkilötiedot lisättyä, korjattua, päivitettyä, tai poistettua. Lisäyksiä, korjauksia, päivityksiä, ja poistoja koskevat pyynnöt voi lähettää sähköpostilla Suomiselle osoitteeseen "privacy suominencorp.com".
 • Oikeus kieltäytyä vastaanottamasta sähköistä suoramarkkinointia. Kaikki Suomisen mahdollisesti lähettämät sähköiset suoramarkkinointiviestit, kuten sähköpostiviestit, sisältävät mahdollisuuden estää vastaavien viestien saamisen Suomiselta vastaisuudessa. Jos teillä on kysymyksiä koskien Suomisen sähköistä suoramarkkinointia, lähettäkää sähköpostia osoitteeseen "privacy suominencorp.com".

6. Tietoturvallisuus

Tekninen turvallisuus henkilötietoja käsiteltäessä on meille tärkeää. Olemme kohtuullisin toimenpitein pyrkineet suojaamaan käsittelemämme henkilötiedot asiattomalta pääsyltä, väärinkäytöltä, ja luvattomilta muutoksilta. Näistä toimenpiteistä huolimatta emme voi taata että Verkkosivustolta kerätyt henkilötiedot ovat aina turvassa. Emme voi esimerkiksi taata että pystymme käyttöön ottamiemme teknistä tietoturvaa koskevien toimenpiteiden avulla estämään ns. hakkereiden pääsyn Verkkosivustolta kerättyihin henkilötietoihin.

7. Henkilötietojen Siirto Muihin Maihin

Joitakin Verkkosivuston komponentteja saatetaan pitää palvelimilla jotka sijaitsevat muussa maassa kuin missä Verkkosivuston käyttäjä sijaitsee. Henkilötietojen käsittelyä koskevat lait saattavat erota käyttäjän oman maan vastaavista laeista. Jos Verkkosivuston käyttäjä on Euroopan Unionin alueella, jossakin tilanteissa Verkkosivuston käyttäjien henkilötietoja saatetaan siirtää Euroopan Unionin (EU) tai Euroopan Talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin. Käyttämällä Verkkosivustoa, Verkkosivun käyttäjä hyväksyy mahdollisen henkilötietojen siirron oman maansa ja/tai EU:n/ETA:n ulkopuolelle.

8. Lasten Tietosuoja

Verkkosivusto ei ole suunnattu lapsille jotka ovat nuorempia kuin 13 vuotta eikä meillä ole myöskään aikomusta kerätä alle 13-vuotiaiden henkilötietoja.

9. Tietosuojaselosteen Muutokset

Saatamme muokata tätä tietosuojaselostetta aika ajoin. Kohdasta “Viimeksi Päivitetty” näkee milloin tietosuojaselostetta on viimeksi muokattu. Kehotamme Verkkosivuston käyttäjiä tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisesti. Jos muutamme tietosuojaa koskevia käytäntöjämme olennaisesti, ilmoitamme siitä Verkkosivustollamme. Jos Verkkosivuston käyttäjä jatkaa Verkkosivuston käyttöä tämän tietosuojaselosteen muutoksen jälkeen, katsomme käyttäjän hyväksyneen muutokset.

10. Kysymyksiä?

Vastaamme tätä tietosuojaselostetta ja henkilötietojen käsittelyä koskevia käytäntöjämme koskeviin tiedusteluihin sähköpostilla ja postitse. Sähköpostiosoitteemme on "privacy suominencorp.com" ja postiosoitteemme on Itämerentori 2, 8. krs FI-00180 Helsinki.