Yritysvastuun tunnusluvut

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

 

Sairauspoissaolot, % kaikista työtunneista

2016

2015

2014

2013

2012

1,8

2,2

2,4

2,8

2,5

 

Toimitusjohtajan palkan ja yhtiön keskipalkan suhdeluku*

2016

2015

2014

2013

2012

7,66

-

-

-

-

* Toimitusjohtajan palkka jaettuna kuukausipalkkaisten työntekijöiden keskipalkalla.

 

Henkilöstön koulutusmenot, euroa

2016

2015

2014

2013

2012

316 382

122 902

250 607

106 125

123 000

 

Naisten suhteellinen osuus, %

 

2016

2015

2014

2013

2012

Koko henkilöstöstä

22,0 %

-

-

-

-

Ylimmästä johdosta

28,6 %

28,6 %

28,6 %

14,3 %

16,7 %

 

Turvallisuuden tunnusluvut

 

2016

2015

2014

2013

2012

Poissaoloon johtaneet tapaturmat (LTA)

8

9

2

9

5

Tapaturmien vakavuusaste (ASR)

0,34

0,37

0,04

0,48

0,14

Tapaturmataajuus (AFR)

7,34

8,29

1,83

9,00

4,37

  

Työvoima

 

2016

2015

2014

2013

2012

Henkilöstö keskimäärin

646

614

591

550

603

           

Vakituisia työntekijöitä**, %

94 %

-

-

-

-

Määräaikaisia työntekijöitä, %

6 %

-

-

-

-

           

Tuntipalkkaisia työntekijöitä, %

63,4 %

-

-

-

-

Kuukausipalkkaisia työntekijöitä, %

36,6 %

-

-

-

-

** Sisältää avoimessa työsuhteessa (”at will”) olevat työntekijät Yhdysvalloissa.

Ympäristövastuun tunnusluvut

 

Energiankulutus lähteittäin, GJ

Lähde

2016

2015

2014

2013

2012

Ostettu sähkö

649 210,3

663 165,9

637 406,1

587 842,9

622 707,2

Maakaasu

725 227,9

728 034,6

769 663,4

718 704,5

638 930,1

Ostettu höyry

283 370,8

286 145,2

231 207,5

261 004,4

282 330,5

Muut

5 700,1

5 820,8

6 121

4461,7

5 050,0

Yhteensä

1 663 509,1

1 683 166,4

1 644 398,1

1 572 013,5

1 549 017,8

 

Energiatehokkuus, GJ tuotetonttia kohti

2016

2015

2014

2013

2012

12,69

12,78

13,02

13,02

12,91

 

Kasvihuonekaasupäästöt, CO2-ekvivalenttitonnia

 

2016

2015

2014

2013

2012

Suorat (scope 1)

41 563,76

42 201,96

44 115,10

41 207,00

35 354,26

Epäsuorat (scope 2)

88 169,20

98 571,73

97 377,40

73 472,00

61 282,24

Yhteensä

129 732,96

140 773,69

141 492,50

114 679,00

96 636,50

 

Kasvihuonekaasupäästöt, CO2-ekvivalenttitonnia tuotetonnia kohti

 

2016

2015

2014

2013

2012

Suorat (scope 1)

0,32

0,32

0,35

0,34

0,29

Epäsuorat (scope 2)

0,67

0,75

                            0,77

0,61

0,51

Yhteensä

0,99

1,07

1,12

0,95

0,81

 

Raaka-aineiden käyttö, tonnia

2016

2015

2014

2013

2012

136 387

138 215

138 519

-

-

 

Kaatopaikkajäte

 

2016

2015

2014

2013

2012

Tonnia

1 399,63

916,47

888,31

2 278,00

1 675,00

Kg tuotekonnia kohti

10,68

6,96

7,03

18,87

13,96

 

Vedenkäytön tehokkuus, m3 tuotetonnia kohti

2016

2015

2014

2013

2012

39,69

42,08

43,01

40,27

41,44

 

Vedenkäyttö, m3

Lähde

2016

2015

2014

2013

2012

Pintavedet

3 820 329

3 990 096

3 805 396

3 185 211

3 301 526

Pohjavedet

436 014

480 743

557 605

626 840

613 675

Kunnalliset lähteet

946 571

1 071 452

1 068 729

1 048 897

1 055 598

Total

5 202 914

5 542 291

5 431 730

4 860 948

4 970 799