Yritysvastuun tunnusluvut

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

 

Sairauspoissaolot, % kaikista työtunneista

2018

2017

2016

2015

2014

2,2%

1,6 %

1,8 %

2,2 %

2,4 %

 

Toimitusjohtajan palkan ja yhtiön keskipalkan suhdeluku*

2018

2017

2016

2015

2014

6,01

6,02

7,66

-

-

* Toimitusjohtajan palkka jaettuna kuukausipalkkaisten työntekijöiden keskipalkalla.

 

Henkilöstön koulutusmenot, euroa

2018

2017

2016

2015

2014

181 051

254 167

316 382

122 902

250 607

 

Naisten suhteellinen osuus, %

 

2018

2017

2016

2015

2014

Koko henkilöstöstä

22,0 %

22,0 %

22,0 %

-

-

Ylimmästä johdosta

14,3 %

25,0 %

28,6 %

28,6 %

28,6 %

 

Turvallisuuden tunnusluvut

 

2018

2017

2016

2015

2014

Poissaoloon johtaneet tapaturmat (LTA)

4

5

10

9

2

Tapaturmien vakavuusaste (ASR)

0,10

0,15

0,34

0,37

0,04

Tapaturmataajuus (AFR)

3,20

4,06

9,18

8,29

1,83

  

Työvoima

 

208

2017

2016

2015

2014

Henkilöstö keskimäärin

676

670

646

614

591

           

Vakituisia työntekijöitä, %

95 %

96 %

94 %

-

-

Määräaikaisia työntekijöitä, %

5 %

4 %

6 %

-

-

           

Tuntipalkkaisia työntekijöitä, %

59 %

60 %

63,4 %

-

-

Kuukausipalkkaisia työntekijöitä, %

41 %

40 %

36,6 %

-

-

 

Ympäristövastuun tunnusluvut

 

Energiankulutus lähteittäin, GJ

Lähde

2018

2017

2016

2015

2014

Ostettu sähkö

700 912,8

673 063,9

649 210,3

663 165,9

637 406,1

Maakaasu

830 205,7

746 332,0

725 227,9

728 034,6

769 663,4

Ostettu höyry

367 212,8

313 810,4

283 370,8

286 145,2

231 207,5

Muut

4 730,8

5 217,7

5 700,1

5 820,8

6 121

Yhteensä

1 903 062,1

1 738 424,0

1 663 509,1

1 683 166,4

1 644 398,1

 

Energiatehokkuus, GJ tuotetonttia kohti

2018

2017

2016

2015

2014

13,77

13,19*

12,69

12,78

13,02

*oikaistu

 

Kasvihuonekaasupäästöt, CO2-ekvivalenttitonnia

 

2018

2017

2016

2015

2014

Suorat (scope 1)

47 937,96

44 867,26

41 563,76

42 201,96

44 115,10

Epäsuorat (scope 2)

95 785,22**

90 848,80

88 169,20

98 571,73

97 377,40

Yhteensä

143 723,18**

135 716,06

129 732,96

140 773,69

141 492,50

 ** Arvio. Windsor Locksin kasvihuonekaasupäästöt on arvioitu energiankulutuksen mukaan, koska luotettavaa tietoa kasvihuonekaasupäästöistä ei ollut saatavilla. 

Kasvihuonekaasupäästöt, CO2-ekvivalenttitonnia tuotetonnia kohti

 

2018

2017

2016

2015

2014

Suorat (scope 1)

0,35

0,33

0,32

0,32

0,35

Epäsuorat (scope 2)

0,69**

0,68

0,67

0,75

0,77

Yhteensä

1,04**

1,01

0,99

1,07

1,12

 

Raaka-aineiden käyttö, tonnia

2018

2017

2016

2015

2014

134 388,9

139 514

136 387

138 215

138 519

 

Kaatopaikkajäte

 

2018

2017

2016

2015

2014

Tonnia

2 702,75

2 256,47

1 399,63

916,47

888,31

Kg tuotekonnia kohti

19,55

16,77

10,68

6,96

7,03

 

Vedenkäytön tehokkuus, m3 tuotetonnia kohti

2018

2017

2016

2015

2014

46,63

39,60

39,69

42,08

43,01

 

Vedenkäyttö, m3

Lähde

2018

2017

2016

2015

2014

Pintavedet

3 727 089

3 404 628

3 820 329

3 990 096

3 805 396

Pohjavedet

1 870 796

1 137 453

436 014

480 743

557 605

Kunnalliset lähteet

846 824

785 576

946 571

1 071 452

1 068 729

Total

6 444 709

5 327 657

5 202 914

5 542 291

5 431 730