Yritysvastuun tunnusluvut

Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

 

Sairauspoissaolot, % kaikista työtunneista

2017

2016

2015

2014

2013

1,6 %

1,8 %

2,2 %

2,4 %

2,8 %

 

Toimitusjohtajan palkan ja yhtiön keskipalkan suhdeluku*

2017

2016

2015

2014

2013

6,02

7,66

-

-

-

* Toimitusjohtajan palkka jaettuna kuukausipalkkaisten työntekijöiden keskipalkalla.

 

Henkilöstön koulutusmenot, euroa

2017

2016

2015

2014

2013

254 167

316 382

122 902

250 607

106 125

 

Naisten suhteellinen osuus, %

 

2017

2016

2015

2014

2013

Koko henkilöstöstä

22,0 %

22,0 %

-

-

-

Ylimmästä johdosta

25,0 %

28,6 %

28,6 %

28,6 %

14,3 %

 

Turvallisuuden tunnusluvut

 

2017

2016

2015

2014

2013

Poissaoloon johtaneet tapaturmat (LTA)

5

10

9

2

9

Tapaturmien vakavuusaste (ASR)

0,15

0,34

0,37

0,04

0,48

Tapaturmataajuus (AFR)

4,06

9,18

8,29

1,83

9,00

  

Työvoima

 

2017

2016

2015

2014

2013

Henkilöstö keskimäärin

670

646

614

591

550

           

Vakituisia työntekijöitä**, %

96 %

94 %

-

-

-

Määräaikaisia työntekijöitä, %

4 %

6 %

-

-

-

           

Tuntipalkkaisia työntekijöitä, %

60 %

63,4 %

-

-

-

Kuukausipalkkaisia työntekijöitä, %

40 %

36,6 %

-

-

-

** Sisältää avoimessa työsuhteessa (”at will”) olevat työntekijät Yhdysvalloissa.

Ympäristövastuun tunnusluvut

 

Energiankulutus lähteittäin, GJ

Lähde

2017

2016

2015

2014

2013

Ostettu sähkö

673 063,9

649 210,3

663 165,9

637 406,1

587 842,9

Maakaasu

746 332,0

725 227,9

728 034,6

769 663,4

718 704,5

Ostettu höyry

313 810,4

283 370,8

286 145,2

231 207,5

261 004,4

Muut

5 217,7

5 700,1

5 820,8

6 121

4461,7

Yhteensä

1 738 424,0

1 663 509,1

1 683 166,4

1 644 398,1

1 572 013,5

 

Energiatehokkuus, GJ tuotetonttia kohti

2017

2016

2015

2014

2013

12,92

12,69

12,78

13,02

13,02

 

Kasvihuonekaasupäästöt, CO2-ekvivalenttitonnia

 

2017

2016

2015

2014

2013

Suorat (scope 1)

44 867,26

41 563,76

42 201,96

44 115,10

41 207,00

Epäsuorat (scope 2)

90 848,80

88 169,20

98 571,73

97 377,40

73 472,00

Yhteensä

135 716,06

129 732,96

140 773,69

141 492,50

114 679,00

 

Kasvihuonekaasupäästöt, CO2-ekvivalenttitonnia tuotetonnia kohti

 

2017

2016

2015

2014

2013

Suorat (scope 1)

0,33

0,32

0,32

0,35

0,34

Epäsuorat (scope 2)

0,68

0,67

0,75

                            0,77

0,61

Yhteensä

1,01

0,99

1,07

1,12

0,95

 

Raaka-aineiden käyttö, tonnia

2017

2016

2015

2014

2013

139 514

136 387

138 215

138 519

-

 

Kaatopaikkajäte

 

2017

2016

2015

2014

2013

Tonnia

2 256,47

1 399,63

916,47

888,31

2 278,00

Kg tuotekonnia kohti

16,77

10,68

6,96

7,03

18,87

 

Vedenkäytön tehokkuus, m3 tuotetonnia kohti

2017

2016

2015

2014

2013

39,60

39,69

42,08

43,01

40,27

 

Vedenkäyttö, m3

Lähde

2017

2016

2015

2014

2013

Pintavedet

3 404 628

3 820 329

3 990 096

3 805 396

3 185 211

Pohjavedet

1 137 453

436 014

480 743

557 605

626 840

Kunnalliset lähteet

785 576

946 571

1 071 452

1 068 729

1 048 897

Total

5 327 657

5 202 914

5 542 291

5 431 730

4 860 948