Vastuulliset kuitukankaat

Globaalit ympäristöhuolet – kuten vähenevät luonnonvarat, ilmastonmuutos ja merten muoviroska – luovat markkinoille uusia odotuksia ja kysyntää vastuullisille kuitukangastuotteille. Nämä globaalit haasteet ajavat myös meidät kehittämään jatkuvasti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden ympäristövaikutukset ovat entistä pienemmät.

Kehittämme tuotteita, joilla on pienemmät ympäristövaikutukset

Suominen on tiedostanut vastuullisempien tuotteiden kasvavan kysynnän. Suomisen nykyinen vastuullisten tuotteiden portfolio koostuu uusiutuvista, kierrätetyistä ja/tai muovittomista raakaaineista valmistetuista tuotteista sekä kompostoituvista tai kokonaan hajoavista kuitukankaista. Kehitämme jatkuvasti uusia tuotteita tähän portfolioon. Olemme sitoutuneet myös vähentämään tuotteidemme ympäristövaikutuksia ottamalla huomioon koko toimitusketjun. Tämä voidaan saavuttaa käyttämällä raaka-aineita, joiden ympäristövaikutukset ovat pienemmät ja optimoimalla omat prosessimme sekä kuljetusetäisyydet.

Vuonna 2020 Suominen asettaa konkreettiset tavoitteet ja määrittelee tunnusluvut tuotteidensa ympäristövaikutusten mittaamista varten. Kehittämällä entistä ympäristöystävällisempiä tuotteita autamme myös asiakkaitamme vähentämään omien tuotteidensa ympäristövaikutuksia ja saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa.

Mittaamme kuitukangastuotteiden ympäristövaikutuksia

Kuitukankaiden tuotantoprosessin ympäristövaikutukset muodostavat vain osan kuitukangastuotteiden kaikista ympäristövaikutuksista. Tämän vuoksi on tärkeää ottaa huomioon vaikutukset, jotka aiheutuvat arvoketjun eri vaiheissa, kuten raaka-aineiden tuotannossa.

Suominen määrittelee parhaillaan tuotteidensa ympäristövaikutuksia laskemalla tuotteiden hiilijalanjäljet. Tämä tarkoittaa, että tuotteeseen arvoketjun eri vaiheissa liittyvät kasvihuonekaasupäästöt lasketaan yhteen, jotta kunkin tuotteen ilmastovaikutukset voidaan kaikilta osin ymmärtää. Tavoitteemme on tarjota hiilijalanjälkitiedot kaikista tuotteistamme vuonna 2020. Pitkän aikavälin tavoitteemme on tarjota vieläkin kattavampia tietoja tuotteidemme vastuullisuudesta ja sisällyttää muita olennaisia ympäristöä koskevia ja sosiaalisia näkökohtia tuotevastuullisuusindeksiimme.

Sertifikaatit

 

Suomisen tehtaille myönnetyt sertifikaatit.

 

Alicante

FSC® (FSC-C129514), ISO 9001, ISO 14001, STANDARD 100 by OEKO-TEX® (20200K0629), PEFC™

Bethune

FSC® (FSC-C148114), ISO 9001, ISO 14001, PEFC™, SFI®

Cressa

FSC® (FSC-C110084), ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, PEFC™

Green Bay

FSC® (FSC-C119895), ISO 9001, ISO 14001

Mozzate

FSC® (FSC-C110084), ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, STANDARD 100 by OEKO-TEX® (20CX00011), OHSAS 18001, PEFC™

Nakkila

FSC® (FSC-C121734), ISO 9001, ISO 14001, STANDARD 100 by OEKO-TEX® (Ö 07-154), PEFC™

Paulínia

ISO 9001

Windsor Locks

FSC® (FSC-C134145), ISO 9001, ISO 14001, PEFC™, SFI®

 

Tarjoamme FSC®-sertifioituja tuotteita pyynnöstä.