Taloudellinen vastuu

Vuosi 2016 ei tuonut muutosta Suomisen asemaan taloudellisesti elinvoimaisena yrityksenä. Liikevaihdon kasvu, hyvä kannattavuus, vahva kassavirta ja vankka taloudellinen asema ovat pitkällä aikavälillä edellytyksiä sille, että voimme vastata taloudellisista velvoitteistamme eri sidosryhmille sekä edistää yleistä taloudellista hyvinvointia.

Vuoden 2016 lopussa aloitimme työn, jonka tavoitteena on laajentaa Suomisen veroraportointia osana tulevia vuosikertomuksia. Tarkoituksena on lisätä jatkossa taloudellistenvaikutustemme läpinäkyvyyttä.

Sidosryhmä

Suora taloudellinen vaikutus 2016

 

Asiakkaat

Liikevaihto 416,9 milj. euroa

Suomisen merkittävimpiä asiakkaita ovat globaalit kuluttajabrändit ja kaupan omien merkkien valmistajat.

Henkilöstö

Maksetut palkat 35,9 milj. euroa

Suominen työllisti vuonna 2016 noin 650 henkilöä Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

Yhteistyökumppanit

Materiaalit ja palvelut 307,5 milj. euroa

Suominen ostaa raaka-aineita sekä muita tuotteita ja palveluita paikallisilta ja kansainvälisiltä yhteistyökumppaneilta.

Yhteiskunta

Maksetut tuloverot 6,3  milj. euroa

Suominen on toimintapaikkakunnillaan tärkeä työllistäjä ja siten yleisen hyvinvoinnin edistäjä.

Rahoittajat

Nettorahoituskulut 3,2 milj. euroa

 

Osakkeenomistajat

Vuonna 2016 maksettiin osinkoa yhteensä noin 5,0 milj. euroa, tilikaudelta 2015.

Suomisella oli 4 862 osakkeenomistajaa 31.12.2016.