Suominen yhtiönä

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suominen on pyyhintätuotteisiin käytettävien kuitukankaiden maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Suomisella on lähes 700 työntekijää Euroopassa ja Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Suominen on pyyhintätuotteisiin käytettävien kuitukankaiden maailmanlaajuinen markkinajohtaja.


Suomisen kuitukankaista valmistettuja pyyhintätuotteita ovat esimerkiksi henkilökohtaiseen hygieniaan ja lastenhoitoon tarkoitetut kosteuspyyhkeet sekä kodinhoitoon ja ammattikäyttöön tarkoitetutpyyhintätuotteet. Hygieniatuotesovelluksia ovat esimerkiksi terveyssiteet, vaipat sekä inkontinenssituotteet. Terveydenhuollon kuitukankaita käytetään muun muassa leikkaussaliliinoihin ja haavataitoksiin.

 

Suomisen liiketoiminta-alueet 2018

Näin Suominen luo lisäarvoa

 

Suominen luo arvoa hankkimalla kuituraaka-aineita ja valmistamalla niistä kuitukankaita, joita asiakkaamme jatkojalostavat tuotteiksi sekä kuluttajille että ammattikäyttöön.

Arvoketju

Suominen on kuitukangasvalmistaja, joka toimii yritysmarkkinoilla. Siitä huolimatta kuitukankaista tehtyjä tuotteita käyttävien kuluttajien ja ammattilaisten tarpeiden ymmärtäminen on strategiamme ytimessä.

Arvonluontimalli

(Klikkaa suuremmaksi.)

Miten malli toimii?

Suomisen arvonluontimalli kuvaa koko arvonluontiprosessimme: millaisia resursseja käytämme strategiamme toteuttamisessa ja mitkä ovat liiketoimintamme tuotokset ja vaikutukset. Mallin käyttöönotto on osoitus Suomisen aikomuksesta siirtyä vähitellen niin sanottuun integroituun raportointiin.

Arvonluontimalli on periaatteessa liiketoimintamallimme pähkinänkuoressa, eli siihen on listattu ainoastaan kaikkein tärkeimmät asiat. Kaikki listatut asiat eivät kuitenkaan ole keskenään yhtä merkittäviä eikä niiden keskinäistä tärkeysjärjestystä ole esitetty mallissa. Siksi mallia tulee ensisijaisesti tarkastella kokonaisuutena.

Arvonluontimallissa Resurssit ovat liiketoiminnassamme käyttämiämme voimavaroja. Kohdassa Strategia kuvataan Suomisen liiketoiminnan ydin sekä esimerkkejä ulkopuolisista tekijöistä, kuten toimintaympäristöömme mahdollisesti vaikuttavat megatrendit.

Tuotokset ovat liiketoimintojemme tuloksia. Vaikutukset kuvaavat, miten liiketoimintamme ja tuotoksemme vaikuttavat meitä ympäröivään maailmaan.

Strategia 2017–2021

Visio

Suomisen visio on muuttaa ihmisten käsitys kuitukankaista. Meille ei siis riitä, että ylitämme asiakkaidemme odotukset innovaatioillamme, vaan haluamme myös muuttaa ihmisten käsityksiä kuitukankaiden roolista. Kuitukankaat eivät ole keskenään samanlaisia: jokainen Suomisen tehtaalta lähtevä kuitukangasneliömetri on ladattu valikoiduilla, loppukäyttäjän tarpeiden ja käyttötarkoituksen mukaan räätälöidyillä ominaisuuksilla.

Strategia

Suomisen Muutoksentekijä-strategialla on kolme kulmakiveä. Ne kertovat, miten aiomme toteuttaa strategiaamme ja mitä toimintamme osa-alueita meidän on kehitettävä menestyäksemme tulevaisuudessa.

 1. Paras bisneksessä
  Suomisen tavoitteena on olla alansa paras muuttamaan loppukäyttäjien tarpeet kaupalliseksi menestykseksi, joka hyödyttää sekä asiakkaitamme että meitä itseämme. Se edellyttää asiakkaan asiakkaiden tarpeiden entistä syvällisempää ymmärtämistä ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa molemminpuolisen lisäarvon luomiseksi. Toimitusketjultamme se edellyttää kysyntälähtöisyyttä, ja tavoitteemme on, että meillä on toimialan houkuttelevimmat tuotebrändit. Etsimme myös uusia kasvumahdollisuuksia.
 2. Luomme kuitukankaita, joita muut eivät pysty luomaan
  Kehitämme ja valmistamme ainutlaatuisia kuitukankaita, joita muut yritykset eivät pysty luomaan. Tämä on jossain määrin totta jo nyt, mutta meillä ei teknologian ja innovoinnin osalta vielä ole tavoittelemaamme asemaa toimialallamme. Teemme innovaatioprosessistamme entistä tehokkaamman, jotta pystymme vastaamaan aiempaa nopeammin loppukäyttäjien muuttuviin tarpeisiin. Kuitukankaisiimme tulee älykkäitä ominaisuuksia. Lisäksi haluamme tarjota markkinoiden vastuullisimmat kuitukankaat.
 3. Muutoksentekijöiden yhteisö
  Suomislaiset muodostavat yhtenäisen joukon. Vaikka toimintamme on maantieteellisesti hajautunutta, haluamme kehittyä aidoksi maailmanlaajuiseksi yhteisöksi. Pyrimme siihen etsimällä uusia yhteenkuuluvuuden tunnetta lisääviä vuorovaikutuskeinoja. Tavoitteenamme on myös vahvistaa haluamme muuttaa asioita – niin yrityksessä kuin koko teollisuudenalalla. Sisäisesti se edellyttää luottamukseen perustuvaa johtamista, kaikkien päivittäistä työtä tukevien johtamiskäytäntöjen kehittämistä sekä tiedon aktiivista ja avointa jakamista.

Tarkoitus

Tarkoituksemme on tehdä elämästä parempaa. Siinä kiteytyy kuitukankaista valmistettujen lopputuotteiden olennainen rooli ihmisten arjessa. Tekemällä työmme paremmin Suomisella teemme ihmisten elämästä parempaa.

Mitä ovat kuitukankaat?

 

Yleisesti ottaen kuitukankaat luokitellaan litteiksi ja huokoisiksi materiaaleiksi, jotka on valmistettu sitomalla kuituja toisiinsa (tai rei’ittämällä erilaisia kalvoja) joko mekaanisesti, kemiallisesti tai lämmön avulla. Kuitukankaita voidaan valmistaa suoraan joko toisistaan erotelluista kuiduista, sulatetusta muovista tai muovisista kalvoista. Kuitukankaita ei valmisteta kutomalla eikä neulomalla, ja niihin käytettäviä kuituja ei tarvitse ensin valmistaa langoiksi.

Kuitukankaat voivat olla kertakäyttöisiä, erittäin kestäviä tai käyttöiältään rajallisia. Niiden ominaisuuksia ovat esimerkiksi

 • imukyky
 • nesteiden hylkimiskyky
 • joustavuus
 • pehmeys
 • kestävyys
 • tulenkestävyys
 • pestävyys
 • iskunvaimennus
 • suodattavuus
 • bakteerien leviämisen estäminen
 • steriiliys.

Usein näitä ominaisuuksia yhdistellään, jotta saadaan luotua tarkoituksenmukaista ja käyttöiältään ja hinnaltaan sopivaa kuitukangasta. Kuitukangas voi jäljitellä kudotun kankaan ulkonäköä, tuntua ja kestävyyttä, ja se voi myös olla hyvin paksua.

Lähde: EDANA, INDA

Organisaatio

Historia

 

Tranformaatio

Suomisesta on muutamassa vuodessa muotoutunut pelkästään kuitukankaisiin keskittynyt yhtiö.

Alla oleva infografiikka kuvaa Suomisessa muutaman vuoden aikana aikaansaatua rakenteellista muutosta. Piirakkagraafit kuvaavat viitteellisesti liikevaihdon jakaumaa vuosittain ja kartat viittaavat liiketoiminnan maantieteellisen kattavuuden kehitykseen.

Grafiikkaa kannattaa lukea vasemmalta oikealle. Ennen vuoden 2011 marraskuuta Suomisella oli kolme suunnilleen yhtä suurta liiketoimintaa ja yhtiö toimi pääasiassa Suomessa sekä Pohjois- ja Keski-Euroopassa. Konsernin liikevaihto oli noin 170 miljoonaa euroa.

Marraskuussa 2011 Suominen osti Ahlstromin Home and Personal -liiketoiminta-alueen. Yhdessä yössä kuitukankaista tuli selvästi Suomisen suurin liiketoiminta-alue. Yhtiön toiminta laajeni samalla Etelä-Euroopaan ja Pohjois-Amerikkaan ja konsernin liikevaihto nousi lähelle 500 miljoonaa euroa. Yritysosto merkitsi taitekohtaa Suomisen muutoksessa kuitukangasyhtiöksi.

Heinäkuussa 2013 Suominen luopui Codi Wipes -liiketoiminnasta, joka oli erikoistunut jatkojalostamaan kuitukankaista erilaisia kosteuspyyhkeitä. Yritysmyynti selkeytti Suomisen asemaa arvoketjussa, sillä nyt yhtiö ei enää kilpaillut asiakkaidensa kanssa. Yritysmyynnin jälkeen Suomisella oli kaksi liiketoimintaa: Kuitukankaat ja Joustopakkaukset.

Helmikuussa 2014 Suominen osti tehtaan Brasiliasta. Kauppa takasi Suomiselle tärkeän jalansijan kasvavilta Etelä-Amerikan markkinoilta. 

Heinäkuussa 2014 Suominen myi Joustopakkaukset-liiketoiminta-alueen. Yritysmyynti oli yhtiön muodonmuutoksen päätepiste - nyt Suominen on 100% kuitukangasyhtiö joka toimii kolmella mantereella.

Yksityisyrittäjät loivat Suomisen

1767

Seth Dexter II perustaa C.H. Dexter & Sonsin Windsor Locksissa, Yhdysvalloissa. Yritys tunnetaan myöhemmin nimellä Dexter Corporation. Windsor Locksin tehdas on ollut osa Suomista vuodesta 2011.

1898

J.W.Suominen Oy rakentaa Nakkilaan nahkatehtaan.

1933

Orlandi perustetaan. Yhtiön ensimmäinen tehdas rakennetaan Gallarateen, Italiaan.

1952

Amerplast M. Suominen perustetaan Tampereella.

1965

J.W.Suominen valmistaa ensimmäisen kuitukangastuotteensa.

1971

Tecnofibra/Fiberweb perustetaan Italiassa.

Amerplast perustaa tehtaan Ikaalisiin.

1982

Lassila & Tikanoja ostaa J.W.Suomisen.

Amerplast ostaa Nastolassa sijaitsevan tehtaan.

1988

Amerplast ostaa Norrköpingissä Ruotsissa sijaitsevan tehtaan.

Lassila & Tikanoja ostaa Amerplastin koko osakekannan.

1994

Amerplast perustaa Pietariin myyntikonttorin.

1997

Green Bay Nonwovens perustetaan Green Bayssa, Wisconsinissa Yhdysvalloissa.

1999–2000

Amerplast rakentaa uuden tehtaan Grodzisk Mazowieckiin Puolaan.

2001

Suominen-konserni syntyy Lassila & Tikanojan jakautuessa. J.W.Suominen muuttaa nimensä Suominen Kuitukankaat Oy:ksi.

Amerplast tulee tunnetuksi nimellä Suominen Joustopakkaukset.

2003

Suominen ostaa hollantilaisen kosteuspyyhkeitä valmistavan Codi Internationalin.

Suominen Joustopakkaukset kaksinkertaistaa Puolan-tehtaansa kapasiteetin.

2010

Tuotanto Suominen Joustopakkausten Norrköpingin-tehtaalla lopetetaan.

2011

Tuotanto Suominen Joustopakkausten Nastolan-tehtaalla lopetetaan ja tuotanto siirretään Suominen Joustopakkausten muihin tehtaisiin.  

Suominen ostaa Ahlstrom Oyj:n Home and Personal -liiketoiminnan. Kaupan myötä Suomisesta tulee maailmanlaajuinen markkinajohtaja pyyhintätuotteisiin tarkoitetuissa rullatavarana myytävissä kuitukankaissa. Kaupan jälkeen Suominen toimii kahdeksassa maassa kahdessa maanosassa.

2012

Suominen uudistaa strategiansa. Uuden strategian kulmakivet ovat: Suomisen tapa toimia (The Suominen Way), Kannattavuuden merkittävä parantaminen (Step Change in Profitability) ja Edellä muita (In the Lead). 

2013

Suomisen kotipaikka ja pääkonttori siirretään Tampereelta Helsinkiin.

Uuden strategian toteuttamista jatketaan kahden kehitysohjelman kautta, joista toinen keskittyy toimitusketjuprosessien integrointiin ja standardointiin ja toinen tähtää tuotekehitysprosessin vauhdittamiseen.

Suominen myy kosteuspyyhkeiden valmistukseen keskittyneen Codi Wipes  liiketoimintayksikkönsä sijoitusyhtiö Value Enhancement Partnersille. Yrityskaupan myötä Suominen keskittyy strategiansa mukaisesti entistäkin vahvemmin kuitukankaisiin ja selkiyttää yhtiörakennettaan.

2014

Suomisen liiketoimintayksiköistä suurempi, Kuitukankaat, jaetaan 1.1.2014 alkaen kahteen uuteen liiketoiminta-alueeseen, Convenience ja Care. Convenience-liiketoiminta-alue keskittyy palvelemaan pyyhintätuotteita sekä matkailu- ja catering-alueiden tuotteita valmistavia asiakkaita. Care-liiketoiminta-alue palvelee terveydenhuollon tuotteita sekä hygieniatuotteita valmistavia asiakkaita. Sekä Convenience- että Care-liiketoiminta-alue raportoidaan Kuitukankaat-segmentissä.

Suominen osti Ahlstromin aiempaan Home and Personal -liiketoiminta-alueeseen kuuluneen Brasilian yksikön. Suomiselle siirtyvä tehdas sijaitsee Paulíniassa Brasiliassa ja se on ainoa modernia vesineulausteknologiaa hyödyntävä pyyhintätuotteiden kuitukankaita valmistava yksikkö Brasiliassa. Tehtaalla voidaan valmistaa myös teollisia kuitukankaita. Paulínian tehdas on rakennettu vuonna 2008 ja se työllistää noin 40 henkilöä. Kauppa avasi Suomiselle jalansijan  lupaavia kasvumahdollisuuksia tarjoavilta Etelä-Amerikan markkinoilta.

Suominen osti Ahlstromin koko Home and Personal -liiketoiminta-alueen marraskuussa 2011, mutta Brasilian yksikön siirtyminen Suomiselle viivästyi viranomaislupien myöhästymisen ja sitä seuranneiden uudelleenneuvottelujen vuoksi.

Suominen myi heinäkuussa 2014 joustopakkausliiketoimintansa (Suominen Joustopakkaukset Oy tytäryhtiöineen sekä Suominen Polska Sp. z.o.o.) Isossa-Britanniassa toimivalle pääomasijoitusyhtiö Lonsdale Capital Partners LLP:lle sekä liiketoiminnan johdolle. Kaupan myötä Suomisesta tulee strategisen linjauksensa mukaisesti yksinomaan kuitukankaisiin keskittynyt yhtiö.