Liiketoiminta

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta: Convenience ja Care. Vaikka ne ovatkin liikevaihdolla mitattuna erikokoisia ja toimivat eri markkinoilla, niille yhteisiä nimittäjiä ovat monet megatrendit, raaka-aineet, teknologiat ja henkilöstön kyvykkyydet. Myös tuotteiden ominaisuudet saattavat usein olla samanlaisia – kohtaavathan lähes kaikki tuotteemme lopulta ihmisen ihon.

Strategia 2017–2021

 

Visio

Visiomme on muuttaa ihmisten käsitys kuitukankaista.

Strategia

Strategiamme määrittelee, miten Suominen saavuttaa visionsa ja tälle strategiakaudelle asetetut tavoitteet. Toteutamme strategiaamme kolmen kulmakiven kautta:

 1. Paras bisneksessä

 2. Luomme kuitukankaita, joita muut eivät pysty luomaan

 3. Muutoksentekijöiden yhteisö

Tarkoitus

Suomisen tarkoitus on tehdä elämästä parempaa. Se on olemassaolomme tarkoitus ja kaiken toimintamme lähtökohta. Se kertoo meille, miksi teemme työtä. Siksi se on strategioittemme perusta – niin edellisen, nykyisen kuin seuraavankin strategian.

Kasvuinvestointiohjelma

 

Suomisen historian tähän asti suurin investointi orgaaniseen kasvuun, Bethunen tehtaalle Yhdysvalloissa rakennettava uusi tuotantolinja, yhdistää märkärainaus- ja komposiittiteknologian uudella tavalla, sillä se on räätälöity ainutlaatuisen teknisen osaamisemme pohjalta. Teknologiajohtajuutemme ja kehittyvä markkinanäkemyksemme antavat meille edellytykset valmistaa markkinoiden todellisiin tarpeisiin perustuvia ainutlaatuisia kuitukangasratkaisuja.

Suunnittelemme linjan käynnistämistä vuoden 2017 toisella neljänneksellä.

Convenience-liiketoiminta-alue

 

 

Suominen on noin 20 %:n markkinaosuudellaan pyyhintätuotteissa käytettävien kuitukankaiden maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Tavoitteemme on olla ensiluokkaisten kuitukangasinnovaatioiden toimittaja ja haluttu yhteistyökumppani. Helpotamme kuluttajien elämää kaikkialla maailmassa valmistamalla kuitukankaita kodeissa ja työpaikoilla käytettäviin puhdistus- ja hoitotuotteisiin.

Convenience-liiketoiminta-alue toimittaa kuitukankaita erilaisiin pyyhintätuotteisiin. Vuonna 2016 liiketoiminta-alueen osuus Suomisen liikevaihdosta oli 92 %. Pyyhintäkuitukankaidemme tärkeimpiä käyttökohteita ovat:

 • Lastenhoitotuotteet, esim. vauvanpyyhkeet (38 % Suomisen liikevaihdosta vuonna 2016)
 • Henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetut tuotteet, esim. silmämeikin puhdistuslaput ja kasvonaamiot, sekä wc:stä huuhdeltavat tuotteet (25 %)
 • Kodinhoitotuotteet, esim. kovien pintojen puhdistustuotteet ja lasinpuhdistuspyyhkeet (18 %)
 • Ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet, esim. pintojen desinfiointiin terveydenhuolto- ja ravintola-alalla (10 %).

Convenience-liiketoiminta-alueen asiakkaita ovat globaalit kuluttajabrändit, kaupan omien merkkien valmistajat, vähittäiskaupan ketjut sekä alueelliset jatkojalostajat. Asiakassuhteemme ovat tyypillisesti hyvin pitkiä, keskimäärin yli 10 vuoden mittaisia.

Convenience-liiketoiminta alueen päämarkkinat ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa, ja meillä on jalansija myös Etelä-Amerikan markkinoilla.

Convenience vuonna 2016

Convenience liiketoiminta-alueen vuoden 2016 liikevaihto oli 385,5 miljoonaa euroa (411,5 miljoonaa euroa vuonna 2015).

Suomisen investointiohjelma jatkui vuonna 2016 Bethunen tehtaallamme Yhdysvalloissa mittavalla tuotantolinjainvestoinnilla. Asennustyöt tehtaalla saatiin päätökseen joulukuussa 2016. Uusi tuotantolinja lisää märkärainauskapasiteettiamme ja vastaa alkuvaiheessa kodinhoito- ja ammattikäyttöön tarkoitetuissa pyyhintätuotteissa, wc:stä huuhdeltavissa pyyhkeissä ja henkilökohtaisen hygienian hoitotuotteissa käytettävien kuitukankaiden kasvavaan kysyntään.

Uusien tuotteiden kehitystyötä jatkettiin Suomisella läpi vuoden, vaikka uusia tuotelanseerauksia ei julkistettukaan. Määrätietoiset kehitysprojektit tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa tuottivat kuitenkin useita uusia kuitukangasmateriaaleja suoraan avainasiakkaille. Yksi tärkeimmistä tuotelanseerauksista oli eräälle globaalille kulutustavarayhtiölle kehitetty, kodinhoitopyyhkeisiin tarkoitettu uudenlainen kuitukangasmateriaali. Toinen esimerkki ei-julkisista tuotelanseerauksista on uuden sukupolven wc:stä huuhdeltaviin pyyhkeisiin tarkoitettu edessä hajoava materiaali, jonka kehitimme valikoiduille asiakkaille. Uutuustuote on vedessä hajoavista kuitukankaistamme tähän asti paras. Se hajoaa wc:stä huuhdeltaessa entistäkin nopeammin, joten se pitää Suomisen edellä kilpailijoitaan.

Toukokuussa Suominen lanseerasi Suominen@work-kuitukangastuotevalikoiman ammattikäyttöön tarkoitettuihin pyyhkeisiin. Näiden kuitukankaiden loppukäyttökohteita voivat olla esimerkiksi pikaruokaravintoloissa, terveydenhuollossa ja tehtaissa käytettävät pyyhkeet. Lanseeraus oli tärkeä osa korkeamman lisäarvon kuitukankaiden osuuden lisäämistä Suomisen tuotevalikoimassa – yhtiön strategisen tavoitteen mukaisesti.

Vuoden 2016 lopussa Suominen sai parhaalle tavarantoimittajalle ja kumppanille myönnettävän Rockline Partnership Recognition -tunnustuksen. Maailman suurimpiin kuluttajatuotteiden valmistajiin lukeutuva, kosteuspyyhkeisiin erikoistunut Rockline Industries on Suomisen avainasiakas. Tunnustus osoittaa, että olemme onnistuneet strategisen painopistealueemme mukaisesti luomaan molemminpuolista arvoa tuottavia kumppanuuksia asiakkaidemme kanssa.

Huolimatta Etelä-Amerikan lukuisista kriiseistä ja Brasilian epävakaasta toimintaympäristöstä vuonna 2016 Suomisen liiketoiminta mantereella kasvaa ja voi hyvin.

Conveniencen näkymät

Uuden märkärainausteknologiaa hyödyntävän tuotantolinjan odotetaan käynnistyvän Bethunessa Yhdysvalloissa vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä, jolloin myös toimitettaisiin ensimmäiset asiakastilaukset.

Convenience-liiketoiminta-alueen tulevaisuudennäkymät ovat edelleen lupaavat, sillä pyyhintätuotteisiin käytettävien kuitukankaiden kysynnän ennustetaan kasvavan kaikilla markkina-alueilla.

Kasvuennusteet vaihtelevat käyttökohteittain. Esimerkiksi lastenhoitopyyhkeissä käytettävien kuitukankaiden kasvu on päämarkkina- alueillamme noin 2 %, mikä kertoo markkinoiden suhteellisesta kypsyydestä. Toisaalta esimerkiksi wc:stä huuhdeltavien pyyhintätuotteiden kasvuennuste on näillä samoilla markkinoilla jopa 9 %.

Kasvu vaihtelee merkittävästi myös alueellisesti. Tämä näkyy selvästi esimerkiksi kodinhoitopyyhkeisiin käytettävissä kuitukankaissa, sillä näiden sovellusten kysynnän ennustetaan kasvavan Euroopassa 2 %, mutta
Pohjois-Amerikassa 7 %. Hajonta osoittaa muun muassa, että kertakäyttöisten kodinhoitopyyhkeiden markkinat vasta orastavat Euroopassa, ja että alue kärsii pitkittyneestä taantumasta.

Kaiken kaikkiaan kasvuun on hyvät edellytykset, sillä keskiluokan kasvu, terveellisten elämäntapojen, hyvinvoinnin ja henkilökohtaisen hygienian arvostus sekä arjen mukavuuden ja helppouden tavoittelu ovat maailmanlaajuisia megatrendejä, jotka vain voimistuvat voimistumistaan.

Tuotekysynnän kasvu käyttökohteittain Suomisen päämarkkina-alueilla

Käyttökohde Pohjois-Amerikka Eurooppa Etelä-Amerikka
Lastenhoitopyyhkeet 2 % 2 % 5 %
Henkilökohtaisen hygienian pyyhkeet 6 % 6 % *
Kotitalouspyyhkeet 7 % 2 % *
Ammattikäyttöön tarkoitetut pyyhkeet 5 % 3 % *
Wc:stä huuhdeltavat pyyhkeet 7 % 9 % *

* Toimitetaan vain kaupallisesti pieniä määriä

Care-liiketoiminta-alue

 

Hygienia- ja terveydenhuollon kuitukankaissa Suominen on edelleen pieni, mutta kasvava toimittaja. Suominen parantaa ihmisten elämää tarjoamalla korkealaatuisia kuitukangasmateriaaleja valikoituihin hygienia- ja terveydenhuollon sovelluksiin akuutissa hoitotyössä, laitosympäristössä ja kotona.

Vuonna 2016 liiketoiminta-alueen osuus Suomisen liikevaihdosta oli 8 %. Care-liiketoiminta-alueen päämarkkinat ovat Pohjois- ja Etelä-Amerikka sekä Eurooppa.

Suomisen hygieniatuotteisiin tarkoitettujen kuitukankaiden tärkeimmät sovellukset ovat:

 • Vaipat
 • Naisten hygieniatuotteet
 • Aikuisten inkontinenssituotteet

Terveydenhuollon kuitukankaiden tärkeimmät loppukäyttöalueet ovat:

 • Haavanhoitotuotteet
 • Leikkaussaliliinat
 • Potilashoitotuotteet

Esimerkiksi terveyssiteet voivat koostua monesta kerroksesta erilaisia materiaaleja, joista kuitukangas on yksi.

Care-liiketoiminta-alueen asiakkaita ovat globaalit kuluttajabrändit, hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden valmistajat sekä alueelliset jatkojalostajat.

Care vuonna 2016

Care-liiketoiminta-alueen liikevaihto vuonna 2016 oli 31,1 miljoonaa euroa (32,4 miljoonaa vuonna 2015).

Suominen voitti vuoden 2016 alussa uudelle kaupallisille innovaatiolle kestävien kuitukankaiden saralla myönnettävän RISE® Durable Product Award -palkinnon FIBRELLA® Lite -kuitukankaallaan, jota käytetään imukykyisten hygieniatuotteiden, kuten vaippojen, joustavissa osissa. Vesineulatussa FIBRELLA® Lite -kuitukankaassa yhdistyvät ominaisuudet, joita on perinteisesti ollut vaikea sovittaa yhteen, kuten lujuus, pehmeys, venyvyys ja keveys.

Care-liiketoiminta-alueen tärkeimmät kasvua luovat projektit vuonna 2016 olivat tuotantolinjoihin tehdyt parannukset Espanjan Alicantessa ja Brasilian Paulíniassa. Investoinnit kasvattavat terveydenhuollon kuitukankaiden tuotantomahdollisuuksia ja vahvistavat uusien kuitukankaidemme tarjontaa kyseisessä tuotesegmentissä. Näitä ovat esimerkiksi leikkaussaliliinoja varten kehitetty FIBRELLA® Zorb ja FIBRELLA® Zorb+ sekä haavanhoitotuotteisiin tarkoitettu FIBRELLA® Perf.

Myös investointi uuteen märkärainausta hyödyntävään tuotantolinjaan Bethunen tehtaallamme Yhdysvalloissa hyödyttää Care-liiketoiminta-aluetta. Joulukuussa 2016 valmistuneen uuden tuotantolinjan avulla pystymme vastaamaan muun muassa terveydenhuollon tuotteissa käytettävien kuitukankaiden kasvavaan kysyntään.

Caren näkymät

Care-liiketoiminta-alueen tuotteiden kysynnän odotetaan jatkuvan vakaana.

Care-liiketoiminta-alueen päämarkkinat ovat Pohjois- ja Etelä-Amerikka sekä Eurooppa. Suomisen Brasilian-tehtaalla toteutetun investoinnin ansiosta liiketoiminta-alue pystyy toimittamaan hygienia- ja terveydenhuollon tuotteita myös Etelä-Amerikkaan.

Pohjois-Amerikassa terveydenhuollon kuitukankaiden kysynnän arvioidaan kasvavan noin 5 % ja Euroopassa noin 3 % vuodessa. Kasvuennusteita tukevat maailmanlaajuiset terveyttä ja hyvinvointia korostavat megatrendit, pandemioiden ja sairaalainfektioiden yleistyminen sekä muut terveydenhuollon haasteet ja muuttuvat toimintamallit.

Hygieniatuotteissa kuitukankaiden markkinat kasvavat Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa lähes 4 % vuodessa. Hygieniatuotteiden kasvunäkymiä tukevat väestörakenteen muutokset, kuten väestönkasvu sekä tulojen kasvu kehittyvissä maissa ja väestön ikääntyminen kehittyneissä maissa.

Care-liiketoiminta-alueen tavoitteena on kasvaa merkittävästi. Kasvua haetaan keskittymällä yhtäältä tuotevalikoiman laajentamiseen uusia tuotteita kehittämällä ja toisaalta nykyisten asiakkuuksien hyvään hoitamiseen sekä uusien asiakkaiden hankintaan, sillä liikesuhteiden kehittäminen hygienia- ja terveydenhuollon tuotteiden markkinoilla on helposti aikaa vievää.

Tehtaat

 

Suomisen maailmanlaajuinen tuotantolaitosten verkosto koostuu kahdeksasta tehtaasta kolmella eri mantereella:

 • Alicante, Espanja
 • Bethune, Yhdysvallat
 • Cressa, Italia
 • Green Bay, Yhdysvallat
 • Mozzate, Italia
 • Nakkila, Suomi
 • Paulínia, Brasilia
 • Windsor Locks, Yhdysvallat.

Lisätietoja tehtaista Yhteystiedot-osiossa. 

We Love Wipes

 

Suominen käynnisti digitaalisen We Love Wipes -kuluttajadialogin vuonna 2013. Nykyisin We Love Wipes -yhteisöllä on lähes 25 000 seuraajaa, jotka jakavat rohkeasti ajatuksiaan ja kokemuksiaan kuitukankaista valmistetuista tuotteista.

We Love Wipesin tavoitteena on lisätä hauskalla ja viihdyttävällä tavalla kuluttajien tietämystä kertakäyttöisistä kuitukangastuotteista tarjoamalla brändeistä riippumatonta tietoa tuotteiden laajasta kirjosta sekä niiden eri käyttötarkoituksista ja ominaisuuksista. Koska vuoropuhelua käydään molempiin suuntiin, We Love Wipes antaa Suomiselle arvokasta tietoa kuluttajien tarpeista, jolloin voimme kehittää uusia korkeamman lisäarvon kuitukankaita.

We Love Wipes -ohjelman kautta kerätty tarkka, syvälle luotaava tieto on meille arvokasta, joten jatkamme työtämme ja haluamme ymmärtää kuluttajien tarpeita tulevaisuudessa entistäkin syvällisemmin. Näin voimme löytää uusia mahdollisuuksia, tukea tuotekehitysprojektejamme ja viime kädessä tarjota asiakkaillemme enemmän lisäarvoa.

Seuraa We Love Wipesia Twitterissä (@welovewipes) ja Facebookissa tai tutustu osoitteessa www.welovewipes.com.