Liiketoiminta

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta: Convenience ja Care. Vaikka ne ovatkin liikevaihdolla mitattuna erikokoisia ja toimivat eri markkinoilla, niille yhteisiä nimittäjiä ovat monet megatrendit, raaka-aineet, teknologiat ja henkilöstön kyvykkyydet. Myös tuotteiden ominaisuudet saattavat usein olla samanlaisia – kohtaavathan lähes kaikki tuotteemme lopulta ihmisen ihon.

Strategia 2017–2021

 

 

Visio

Visiomme on muuttaa ihmisten käsitys kuitukankaista.

Strategia

Strategiamme määrittelee, miten Suominen saavuttaa visionsa ja tälle strategiakaudelle asetetut tavoitteet. Toteutamme strategiaamme kolmen kulmakiven kautta:

 1. Paras bisneksessä

 2. Luomme kuitukankaita, joita muut eivät pysty luomaan

 3. Muutoksentekijöiden yhteisö

Tarkoitus

Suomisen tarkoitus on tehdä elämästä parempaa. Se on olemassaolomme tarkoitus ja kaiken toimintamme lähtökohta. Se kertoo meille, miksi teemme työtä. Siksi se on strategioittemme perusta – niin edellisen, nykyisen kuin seuraavankin strategian.

Convenience-liiketoiminta-alue

 

Suomisen Convenience-liiketoiminta-alue tarjoaa kuitukankaita moniin erilaisiin pyyhintätuotteisiin: lastenhoitoon, henkilökohtaisen hygienian tuotteisiin, kodinhoitoon ja ammattikäyttöön tarkoitettuihin tuotteisiin. Vuonna 2017 Convenience-liiketoiminta-alueen osuus liikevaihdostamme oli 91 %. Asiakaskuntaan kuuluu maailman tunnetuimpia kuluttajabrändejä.

Suominen on noin 20 %:n markkinaosuudellaan pyyhintätuotteissa käytettävien kuitukankaiden maailmanlaajuinen markkinajohtaja. Haluamme olla maailman johtava valmistaja pyyhintätuotteissa ja halutuin yhteistyökumppani kuitukangasinnovaatioiden toimittajana. Convenience-liiketoiminta-alue toimittaa kuitukankaita erilaisiin pyyhintätuotteisiin. Pyyhintäkuitukankaidemme tärkeimpiä käyttökohteita ovat:

 • Lastenhoitopyyhkeet (41 % Suomisen
  liikevaihdosta vuonna 2017)
 • Henkilökohtaisen hygienian hoitoon tarkoitetut tuotteet, esim. silmämeikin puhdistuslaput ja kasvonaamiot, kostea wc-paperi ja muut wc:stä huuhdeltavat tuotteet (21 %)
 • Kodinhoitotuotteet, esim. pöytäpintojen puhdistustuotteet ja lasinpuhdistuspyyhkeet (19 %)
 • Ammattikäyttöön tarkoitetut tuotteet, esim. yleispyyhkeet ja terveydenhuoltoja ravintola-alalla pintojen desinfiointiin käytettävät pyyhkeet (9 %)

Convenience-liiketoiminta-alueen asiakkaita ovat globaalit kuluttajabrändit, kaupan omien merkkien valmistajat, vähittäiskaupan ketjut sekä alueelliset jatkojalostajat. Asiakassuhteemme ovat tyypillisesti hyvin pitkiä, keskimäärin yli 10 vuoden mittaisia.

Convenience-liiketoiminta-alueen päämarkkinat ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa, ja meillä on toimintaa myös Etelä-Amerikan markkinoilla.

Convenience vuonna 2017

Convenience liiketoiminta-alueen vuoden 2017 liikevaihto oli 388,6 milj. euroa (380,5 milj. euroa vuonna 2016). Liikevaihdon kasvu heijasti myyntimäärien hyvää kehitystä.

Vuonna 2017 jatkoimme kasvuinvestointejamme Bethunen tehtaallamme Yhdysvalloissa, jossa käynnistimme uuden huippumodernin, märkärainausteknologiaa hyödyntävän tuotantolinjan. Ensimmäiset laskutetut tuotteet toimitettiin asiakkaille vuoden toisella neljänneksellä. Ylösajoprosessi jatkui koko vuoden ja eteni hieman odotettua hitaammin johtuen teknisistä haasteista. Käydessään täysillä uusi tuotantolinja lisää kapasiteettiamme tuntuvasti ja auttaa Suomista vastaamaan kodinhoito- ja ammattikäyttöön tarkoitetuissa pyyhintätuotteissa, wc:stä huuhdeltavissa pyyhkeissä ja henkilökohtaisen hygienian tuotteissa käytettävien kuitukankaiden kasvavaan kysyntään.

Ylivertaisia tuotteita markkinoille

Vuoden 2017 julkisista tuotelanseerauksistamme merkittävin oli GENESIS® Pro All Purpose -kuitukangas, todistetusti vahvin ja suorituskykyisin saatavilla oleva materiaali ammattilaisten pyyhintätuotteisiin. Lisäksi toimme markkinoille ammattilaisten pyyhintätuotteisiin tarkoitetun toimivan ja kustannustehokkaan AIRLACE™ for Workplace kuitukankaan sekä lastenhoitopyyhkeisiin tarkoitetun FIBRELLA® Ultrasoft kuitukankaan, joka on markkinoiden pehmein kuitukangas ja tehokas jatkojalostaa.

Yksi vuoden 2017 kohokohdista oli täysin uudenlaisen Designer Series -kuviovalikoiman esittely pyyhintätuotteisiin. Designer Series sisältää uniikkeja hienopiirtoisia kuviomalleja, jotka Suominen on teettänyt yksinoikeudella ammattimuotoilijoilla. Kuviot on valmiiksi testattu kuluttajilla, eli kuluttajapalautteen perusteella Designer Series -kuvioituja pyyhintätuotteita pidetään pehmeinä ja puhdistamisessa hyvin toimivina. Käytännössä Designer Series tarjoaa asiakkaille valmiin valikoiman kuvioita, jotka erottuvat ulkonäöltään, ovat kuluttajien testaamia ja hyväksi havaitsemia ja jotka saadaan nopeasti markkinoille. Kuvioiden kaupallinen tuotanto ei olisi ollut mahdollista ilman Suomisen viime vuosina tekemiä investointeja tuotantoteknologiaan ja kuluttajien tarpeiden ja mieltymysten ymmärtämiseen. Designer Series on erinomainen esimerkki Suomisen kyvystä luoda kuitukankaita, joita muut eivät pysty luomaan – uuden Muutoksentekijä-strategiamme mukaisesti.

Lisäksi lanseerasimme monia uusia kuitukangasmateriaaleja yksinoikeudella avainasiakkaillemme. Kaikki uutuustuotteet ovat tulosta monivuotisesta keskittymisestämme sekä tuotekehitykseen että tuotehallintaan. Se osoittaa, että panostuksemme tiimien vahvistamiseen uusilla osaajilla alkaa kantaa hedelmää.

Suomisen vuonna 2017 lanseeraama Muutoksentekijä-strategia toi mukanaan uusia toimintatapoja. Convenience-liiketoiminta-alueen kaupallinen organisaatio, muun muassa myynti ja avainasiakashallinta, järjesteltiin uudelleen ja sitä vahvistettiin. Tavoitteena oli varmistaa resurssien riittävyys, vahva panostus kasvusegmentteihin sekä globaali toimintamalli. Lisäksi lastenhoitopyyhkeissä aloitettiin uuden kaksijakoisen liiketoimintamallin sisäänajo. Mallissa Suominen jakaa lastenhoitopyyhkeiden markkinat kahteen osaan:

 1. Kehittyvät markkinat, joilla syntyvyys on tulevien kymmenen vuoden aikana 5–7 % ja lastenhoitopyyhkeiden markkinapenetraatio on suhteellisen alhainen, noin 25 %. Näihin markkinoihin kuuluvat muun muassa Latinalainen Amerikka ja Aasia.
 2. Kypsät markkinat, joilla syntyvyys on 0–1 % ja lastenhoitopyyhkeiden markkinapenetraatio on yli 95 %. Näitä markkinoita ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa.

Kehittyvillä markkinoilla Suominen tavoittelee vahvempaa kasvua ja investointeja ja pyrkii hyödyntämään jalansijaansa Brasiliassa tavoitteenaan olla johtava kuitukangastoimittaja kaikkialla Latinalaisessa Amerikassa. Kypsillä markkinoilla Suominen pyrkii tehostamaan toimintaansa soveltamalla lean-periaatteita ja yksinkertaistamalla tuoteportfoliotaan. Innovaatioissa keskitytään kustannustehokkuuteen tai niche-segmentteihin.

Convenience vuonna 2018 ja tulevaisuudessa

Vuonna 2018 Convenience-liiketoimintaalue pyrkii edelleen lisäämään korkean lisäarvon tuotteiden osuutta tuoteportfoliossaan ja keskittyy siksi kuitukankaisiin, jotka on tarkoitettu ammattikäyttöön, kodinhoitoon ja henkilökohtaisen hygienian hoitoon (mukaan lukien wc:stä huuhdeltavat tuotteet).

Suominen on ollut edelläkävijä wc:stä huuhdeltavissa kuitukankaissa ja jatkaa asemansa vahvistamista tekemällä laajaa tuotekehitystyötä. Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa tehdyn investoinnin myötä Suominen aikoo tuoda vuonna 2018 markkinoille uusia wc:stä huuhdeltavia tuotebrändejä, jotka tarjoavat asiakkaille ja kuluttajille näiden kaipaaman yhdistelmän toimivuutta, mukavuutta ja huuhdeltavuutta.

Convenience-liiketoiminta-alueen tulevaisuudennäkymät ovat edelleen lupaavat, sillä pyyhintätuotteisiin käytettävien kuitukankaiden kysynnän ennustetaan kasvavan kaikilla markkina-alueilla ja kaikilla käyttöalueilla, kuten alla olevasta taulukosta ilmenee. Kasvuun on hyvät edellytykset, sillä keskiluokan kasvu, terveellisten elämäntapojen, hyvinvoinnin ja henkilökohtaisen hygienian arvostus sekä arjen mukavuuden ja helppouden tavoittelu ovat maailmanlaajuisia megatrendejä, jotka voimistuvat voimistumistaan ja lisäävät kuitukankaista valmistettujen kuluttajatuotteiden kysyntää.

Tuotekysynnän kasvu käyttökohteittain Suomisen päämarkkina-alueilla

Käyttökohde Pohjois-Amerikka Eurooppa Etelä-Amerikka
Lastenhoitopyyhkeet 2 % 2 % 7 %
Henkilökohtaisen hygienian pyyhkeet
(ml. wc:stä huuhdeltavat tuotteet)
6 % 6 % 65 %*
Kotitalouspyyhkeet 7 % 2 % **
Ammattikäyttöön tarkoitetut pyyhkeet 5 % 3 % **

* Kehittyvä markkina. Korkea kasvulukema johtuu toistaiseksi pienistä toimitusmääristä.
** Toimitusmäärät ovat toistaiseksi kaupallisesti pieniä.

Care-liiketoiminta-alue

 

Suomisen Care-liiketoiminta-alue tarjoaa kuitukankaita hygieniatuotteisiin, esimerkiksi vaippoihin, naisten hygieniatuotteisiin ja aikuisten inkontinenssituotteisiin, sekä terveydenhoidon sovelluksiin, kuten leikkaussali- ja potilashygieniatuotteisiin. Vuonna 2017 Care-liiketoiminta-alueen osuus liikevaihdostamme oli 9 %. Liiketoiminta-alueen asiakkaita ovat globaalit kuluttajabrändit, johtavat alueelliset toimijat ja terveydenhoidon tuotekomponenttien valmistajat.

Suominen parantaa ihmisten elämää Care-liiketoiminta-alueensa kautta tarjoamalla korkealaatuisia kuitukangasmateriaaleja hygieniatuotteisiin ja terveydenhoidon sovelluksiin sairaaloissa, hoitolaitoksissa ja kotona. Haluamme olla kuitukankaiden nesteenhallintaominaisuuksissa valitsemillamme markkinoilla luokkamme paras. Pyrimme erikoiskomponenttien johtavaksi toimittajaksi ja tavoitteemme on kasvattaa toistaiseksi pientä markkinaosuuttamme. Suomisen hygieniatuotteisiin tarkoitettujen kuitukankaiden tärkeimmät sovellukset ovat:

 • Naisten hygieniatuotteet
 • Aikuisten inkontinenssituotteet
 • Vaipat

Terveydenhoidon kuitukankaiden tärkeimmät loppukäyttöalueet ovat:

 • Haavanhoitotuotteet
 • Leikkaussaliliinat
 • Potilashoitotuotteet

Hygieniatuotteissa ja terveydenhoidon sovelluksissa kuitukangas on usein yksi monimutkaisten lopputuotteiden komponenteista. Esimerkiksi terveyssiteet voivat koostua monesta kerroksesta erilaisia materiaaleja, joista Suomisen kuitukangas on yksi lopputuotteen toimivuuteen olennaisesti vaikuttava komponentti.

Care-liiketoiminta-alueen asiakkaita ovat globaalit kuluttajabrändit, hygieniaja terveydenhoidon välineiden valmistajat sekä alueelliset jatkojalostajat. Care-liiketoiminta-alueen päämarkkinat ovat Pohjois- ja Etelä-Amerikka sekä Eurooppa.

Care vuonna 2017

Care-liiketoiminta-alueen liikevaihto vuonna 2017 oli 37,5 milj. euroa (36,3 milj. vuonna 2016), eli 9 % Suomisen liikevaihdosta.

Vuonna 2017 Care-liiketoiminta-alue jatkoi asiakaskuntansa laajentamista ja täydensi erikoiskuitukankaiden tarjontaansa tuomalla Etelä-Amerikan terveydenhuoltomarkkinoille uuden FIBRELLA® Wrap -tuotebrändin. FIBRELLA® Wrap on pehmeä ja turvallinen materiaali käytettäväksi pehmusteena kipsien alla ja haavanhoidossa. Tuotelanseerauksen mahdollistivat Suomisen viimeaikaiset investoinnit tuotantoteknologian parantamiseen Paulínian tehtaalla Brasiliassa. Nykyään puuvillavanu on tyypillisin kipsinalus- ja haavanhoitomateriaali Etelä-Amerikassa. Sen heikkoutena ovat riittämätön lujuus ja käytön hankaluus.

Muutoksentekijä-strategia: kasvua haetaan myös uusilla teknologioilla ja tuotteilla

Suomisen tavoite on saavuttaa Care-liiketoiminta-alueella tuntuvaa kasvua lähivuosina. Liiketoiminta-alueen tavoitteena on, että meidät tunnetaan hygieniatuotteiden nesteenhallintaominaisuuksissa luokkamme parhaana ja tarkkaan valikoitujen niche-tuotteiden ykköstoimittajana terveydenhoidossa.

Koska Care-liiketoiminta-alue on hygienianhoidon ja terveydenhoidon kuitukangasmarkkinoilla vielä suhteellisen uusi toimija, sillä on varaa kasvattaa asiakaskuntaansa ja mahdollisuuksia hyödyntää yhtiön kolmella mantereella olevaa valmistuskapasiteettia. Lisäksi liiketoiminta-alue kehittää uusia tuotteita ja asiakassuhteita ja tutkii uusia teknologioita ja markkina-alueita kasvun edistämiseksi. Uudet tuotteet, joissa on ylivertaisia nesteenhallintaominaisuuksia, ihon hyvinvointia edistäviä ominaisuuksia ja kuviointeja, ovat myös keskeisiä Caren strategian toteuttamisessa.

Suomisen Bethunen-tehtaalla Yhdysvalloissa toteutettu investointi uuteen märkärainauslinjaan on alun perin tarkoitettu palvelemaan ensisijaisesti Convenience-liiketoiminta-alueen asiakkaita, mutta uusi linja auttaa meitä myös vastaamaan terveydenhoidon tuotteisiin ja hygieniatuotteisiin käytettävien kuitukankaiden kasvavaan kysyntään.

Care vuonna 2018 ja tulevaisuudessa

Sekä terveydenhoidon tuotteiden että hygieniatuotteiden kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan vakaana. Care-liiketoiminta-alueen päämarkkinat ovat Pohjois- ja Etelä-Amerikka sekä Eurooppa.

Kypsillä markkinoilla, kuten Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, hygieniatuotteissa käytettävien kuitukankaiden kysynnän kasvun arvioidaan jäävän 1 %:n tuntumaan. Laajat hygieniatuotteiden markkinat kuitenkin tarjoavat mielenkiintoisia mahdollisuuksia myös kypsillä markkinoilla, koska tiettyjen tuoteryhmien, esimerkiksi aikuisten inkontinenssituotteiden, kysyntä kasvaa hyvää vauhtia. Lisäksi näkymät kehittyvillä markkinoilla ovat erittäin hyvät, sillä Etelä-Amerikassa ja Aasiassa kasvun ennustetaan olevan 4–6 %. Hygieniatuotteiden näkymiä tukevat väestörakenteen muutokset, kuten väestönkasvu ja tulojen kasvu kehittyvissä maissa sekä väestön ikääntyminen kehittyneissä maissa.

Terveydenhoidon kuitukankaiden kysynnän arvioidaan kasvavan tulevina vuosina Pohjois-Amerikassa noin 3 %. Euroopassa kysynnän kasvu voi olla jopa hieman nopeampaa, 4–9 %. Kehittyvillä markkinoilla, kuten Etelä-Amerikassa, markkinoiden kasvuvauhdiksi ennustetaan 8 %. Kasvuennustetta tukevat useat megatrendit, kuten väestön ikääntyminen, sairauksien kompleksisuuden lisääntyminen ja teknologian yleistyminen terveydenhoidossa. Pandemioiden ja sairaalabakteerin aiheuttamien tulehdusten lisääntyminen tukee myös terveydenhoitosovelluksiin käytettävien kertakäyttöisten kuitukankaiden kysyntää.

Tehtaat

 

Suomisen maailmanlaajuinen tuotantolaitosten verkosto koostuu kahdeksasta tehtaasta kolmella eri mantereella:

 • Alicante, Espanja
 • Bethune, Yhdysvallat
 • Cressa, Italia
 • Green Bay, Yhdysvallat
 • Mozzate, Italia
 • Nakkila, Suomi
 • Paulínia, Brasilia
 • Windsor Locks, Yhdysvallat.

Lisätietoja tehtaista Yhteystiedot-osiossa. 

We Love Wipes

 

Suominen käynnisti digitaalisen We Love Wipes -kuluttajadialogin vuonna 2013. Nykyisin We Love Wipes -yhteisöllä on lähes 25 000 seuraajaa, jotka jakavat rohkeasti ajatuksiaan ja kokemuksiaan kuitukankaista valmistetuista tuotteista.

We Love Wipesin tavoitteena on lisätä hauskalla ja viihdyttävällä tavalla kuluttajien tietämystä kertakäyttöisistä kuitukangastuotteista tarjoamalla brändeistä riippumatonta tietoa tuotteiden laajasta kirjosta sekä niiden eri käyttötarkoituksista ja ominaisuuksista. Koska vuoropuhelua käydään molempiin suuntiin, We Love Wipes antaa Suomiselle arvokasta tietoa kuluttajien tarpeista, jolloin voimme kehittää uusia korkeamman lisäarvon kuitukankaita.

We Love Wipes -ohjelman kautta kerätty tarkka, syvälle luotaava tieto on meille arvokasta, joten jatkamme työtämme ja haluamme ymmärtää kuluttajien tarpeita tulevaisuudessa entistäkin syvällisemmin. Näin voimme löytää uusia mahdollisuuksia, tukea tuotekehitysprojektejamme ja viime kädessä tarjota asiakkaillemme enemmän lisäarvoa.

Seuraa We Love Wipesia Twitterissä (@welovewipes) ja Facebookissa tai tutustu osoitteessa www.welovewipes.com.