Tietoa Suomisesta
Suominen on maailman johtava kuitukangasvalmistaja pyyhintätuotteissa.

Suominen yhtiönä

Suominen valmistaa kuitukankaita. Olemme teollinen toimija, mutta emme ole olemassa vain valmistaaksemme asioita. Meidän on tarkoitus myös kehittää kuitukankaita ja laajentaa niiden käyttömahdollisuuksia. Me teemme kuitukankaista parempia.

Liiketoiminta

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta: Eurooppa ja Amerikat.

Toimintaympäristö

Useat maailmanlaajuisesti vaikuttavat megatrendit, kuten ostovoimaisen keskiluokan kasvu, väestön eliniän piteneminen sekä terveyttä ja hyvinvointia painottava elämäntyyli kasvattavat Suomisen tuotteiden kysyntää.