Tietoa COVID-19-pandemian vaikutuksista

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut Suomiseen ja miten olemme reagoineet tilanteeseen?

Pandemian varhaisessa vaiheessa toteutettiin tiukkoja ennakoivia toimenpiteitä, joilla suojellaan työntekijöidemme turvallisuutta ja hyvinvointia. Näin olemme varmistaneet toiminnan jatkumisen turvallisesti ja vähäisin vaikutuksin.

Suomisen liiketoiminnan osalta kuitukankaiden kysyntä puhdistus- ja desinfiointipyyhkeisiin sekä lääkinnällisiin tarkoituksiin on kasvanut, minkä vuoksi myyntimäärämme kasvoi kaikilla markkina-alueilla.

 

Miten tilanteen odotetaan kehittyvän?

Odotamme korkeamman kysynnän jatkuvan edelleen. Pitkällä aikavälillä COVID-19 voi johtaa pysyvään kuitukankaiden käytön kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin tarkoitetuissa tuotteissa. Pandemiaan liittyvät riskit, kuten mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetuksiin liittyvät haasteet sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemiset virusinfektioista tai viranomaismääräyksistä johtuen, ovat kuitenkin edelleen olemassa. Olemme jo alkaneet havaita poikkeuksellista volatiliteettia raaka-aineiden ja kuljetusten hinnoissa ja saatavuudessa.

Mitkä ovat pandemiasta aiheutuvat suurimmat riskit Suomiselle ja miten niitä hallitaan?

Pandemiaan liittyvät merkittävimmät riskit ovat koskeneet Suomisen henkilöstön sekä asiakkaiden terveyttä ja turvallisuutta, mahdollisia haasteita raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetukseen liittyviä haasteita, sekä mahdollisia asiakkaiden tai omien tuotantolaitostemme sulkemisia virusinfektioiden tai viranomaispäätösten takia. Nämä riskit jatkuvat myös vuoden 2021 alussa, sillä valitettavasti koronavirustilanne näyttää pahenevan monissa maissa, ja toistaiseksi rokotukset eivät ole monissa maissa edenneet niin nopeasti kuin olisi ollut toivottua. Jotkut näistä riskeistä ovat toteutuneet, sillä joitakin asiakkaidemme tuotantolaitoksia on väliaikaisesti suljettu virusinfektioista johtuen.

Olemme ottaneet käyttöön laajoja varotoimenpiteitä suojellaksemme henkilöstömme terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistaaksemme liiketoimintamme jatkuvuuden ja strategisten projektiemme etenemisen näinä epätavallisina aikoina. Seuraamme raaka-aineiden saatavuutta tarkasti ja olemme määritelleet niihin liittyen riskienhallintatoimia, kuten vaihtoehtoisia raaka-ainetoimittajia.

 

Miten Suominen on osallistunut viruksen torjuntaan?

Olemme kehittäneet kuitukankaita erilaisiin terveydenhuollon tarpeisiin, kuten hengityssuojaimiin ja suojavaatteisiin. Materiaalimme on testattu Suomessa ja ne ovat täyttäneet suodatustehokkuutta ja painehäviötä koskevat vaatimukset terveydenhuollon ammattilaisten käyttämien materiaalien osalta.  Olemme investoineet yhden olemassa olevan tuotantolinjamme päivittämiseen ja parantamiseen Nakkilassa, jotta näiden materiaalien laajamittainen tuotanto olisi mahdollista.