Tietoa COVID-19-pandemian vaikutuksista

Miten koronaviruspandemia on vaikuttanut Suomiseen ja miten olemme reagoineet tilanteeseen?

Pandemian varhaisessa vaiheessa toteutettiin tiukkoja ennakoivia toimenpiteitä, joilla suojellaan työntekijöidemme turvallisuutta ja hyvinvointia. Näin olemme varmistaneet toiminnan jatkumisen turvallisesti ja vähäisin vaikutuksin.

Suomisen liiketoiminnan osalta kuitukankaiden kysyntä puhdistus- ja desinfiointipyyhkeisiin sekä lääkinnällisiin tarkoituksiin on kasvanut, minkä vuoksi myyntimäärämme kasvoi kaikilla markkina-alueilla.

 

Miten tilanteen odotetaan kehittyvän?

Kysynnän odotetaan jatkuvan korkeana tulevina kuukausina. Vaikka odotammekin korkeamman kysynnän jatkuvan, useilla tehtaillamme suunnitellut huoltoseisokit rajoittavat tuotantomääriämme vuoden toisella puoliskolla. Pitkällä aikavälillä pandemia voi johtaa kysynnän kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa.

 

Mitkä ovat pandemiasta aiheutuvat suurimmat riskit Suomiselle ja miten niitä hallitaan?

Riskejä ovat mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa sekä asiakkaiden tai omien tehtaidemme mahdolliset sulkemiset virustartuntojen tai viranomaispäätösten vuoksi. Myös logistiikkaan liittyviä ongelmia voi ilmetä.

Tilannetta seurataan tarkasti koko ajan, ja olemme tunnistaneet toimenpiteitä, joiden avulla riskejä voi hallita, kuten vaihtoehtoisia raaka-aineiden toimittajia. Toistaiseksi niillä alueilla, joilla muuta liiketoiminta on suljettu, viranomaiset ovat luokitelleet kuitukankaiden tuotantomme välttämättömäksi toimialaksi pandemian torjunnassa. 

 

Miten Suominen on osallistunut viruksen torjuntaan?

Olemme kehittäneet kuitukankaita erilaisiin terveydenhuollon tarpeisiin, kuten hengityssuojaimiin ja suojavaatteisiin. Materiaalimme on testattu Suomessa ja ne ovat täyttäneet suodatustehokkuutta ja painehäviötä koskevat vaatimukset terveydenhuollon ammattilaisten käyttämien materiaalien osalta.  Olemme investoineet yhden olemassa olevan tuotantolinjamme päivittämiseen ja parantamiseen Nakkilassa, jotta näiden materiaalien laajamittainen tuotanto olisi mahdollista.