Tietosuoja

Suomisen verkkosivuston tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty: 23. maaliskuuta 2019

1. Johdanto

Suominen Oyj ja konserniimme kuuluvat muut yhtiöt (jäljempänä “Suominen” ja "me”) ovat sitoutuneet suojaamaan käsittelemiämme henkilötietoja ja noudattamaan henkilötietojen käsittelyä koskevia lakeja kaikissa toimintamaissamme. Tässä Tietosuojaselosteessa kerromme tavoista, joilla verkkosivustoltamme www.suominen.fi (”Verkkosivusto”) kerättyjä henkilötietoja käsitellään vieraillessasi Verkkosivustolla tai ottaessasi meihin yhteyttä Verkkosivuston kautta, esimerkiksi lähettäessäsi meille Verkkosivuston kautta tiedustelun tuotteistamme ja palveluistamme. Mikäli haluat lisätietoja rekrytoinnin yhteydessä kerättävien henkilötietojen käsittelystä, katso kohta ”Työnhakijarekisteri” alla. Tässä Tietosuojaselosteessa henkilötiedoilla tarkoitetaan tunnistettua tai tunnistettavissa olevaa luonnollista henkilöä koskevia tietoja.

Tiedämme, että sinua kiinnostaa tietää miten käytämme ja luovutamme henkilötietoja ja olemmekin sitoutuneet noudattamaan Euroopan Unionin Yleistä Tietosuoja-asetusta ((EU) 2016/679, jäljempänä ”Tietosuoja-asetus”) ja muita sovellettavia tietosuojalakeja. Tässä selosteessa kerromme miten suojaamme yksityisyyttäsi ja käsittelemme henkilötietojasi. Painotamme kuitenkin, että tämä Tietosuojaseloste koskee ainoastaan henkilötietoja, joita käsittelemme, kun käytät Verkkosivustoa tai olet meihin yhteydessä Verkkosivuston kautta. Tämä Tietosuojaseloste ei koske esimerkiksi linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille ja/tai palveluihin, joita Verkkosivustolla saattaa joskus olla. Kehotamme sinua tutustumaan huolella erikseen kolmansien osapuolten ylläpitämien sivujen ja/tai palveluiden tietosuojaselosteisiin. Huomioithan, että emme ole vastuussa kolmansien osapuolten tietosuojaa koskevista käytänteistä.

LUE TÄMÄ TIETOSUOJASELOSTE HUOLELLISESTI. KÄYTTÄMÄLLÄ TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA TOTEAT LUKENEESI, YMMÄRTÄVÄSI JA HYVÄKSYVÄSI NE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNTEET, JOISTA TÄSSÄ TIETOSUOJASELOSTEESSA KERROTAAN. MIKÄLI ET HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTÄNTEITÄ, ÄLÄ JATKA VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖÄ.

2. Tiedot jotka keräämme

Tässä kappaleessa kerromme niistä henkilötiedoista, joita keräämme.

(i) Verkkosivuston käyttäjiltä suoraan kerätyt tiedot

Keräämme Verkkosivuston käyttäjiltä sellaisia tietoja, joita he antavat itsestään suoraan eri tilanteissa, kuten jättäessään yhteydenottopyynnön, antaessaan meille palautetta tai ollessaan muuten yhteydessä meihin Verkkosivuston kautta.

Tällaisiin käyttäjän itse meille toimittamiin tietoihin saattaa kuulua muun muassa seuraavia tietoja, joita joko sellaisenaan tai yhdistettynä muihin tietoihin voidaan pitää henkilötietoina:

  • Nimi;
  • Puhelinnumero;
  • Sähköpostiosoite; ja
  • Tallenne kirjeenvaihdosta.

(ii) Automaattisesti kerättävät tiedot

Verkkosivusto voi automaattisesti kerätä Verkkosivustojen vierailijoista ja käytetyistä päätelaitteista seuraavia tietoja, joita joko sellaisenaan tai yhdistettynä muihin tietoihin voidaan pitää henkilötietoina:

 • Evästeet: Käytämme Verkkosivustolla evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallentuvat päätelaitteen kovalevylle selaimen kautta ja tunnistavat selaimen myöhemmin käyttöasetusten tallentamista sekä sisällön kohdentamista varten. Evästeitä käytetään muun muassa Verkkosivuston analytiikkaa sekä sisällön ja ominaisuuksien hallintaa varten, kuten myös analysoimaan niitä tapoja, joilla vierailijat käyttäjät Verkkosivustoa. Käytämme Verkkosivustolla tällaisten teknologisten ominaisuuksien mahdollistamiseksi kolmansien osapuolten kehittämää teknologiaa. Suurin osa yleisimmistä käytössä olevista selaimista mahdollistaa evästeiden käytön hallinnan, ja voit esimerkiksi hyväksyä pelkästään yksittäisiä evästeitä, poistaa evästeet kokonaan käytöstä ja poistaa tallennetut evästeet kovalevyltä. Evästeiden osalta on tärkeää muistaa, että jos niiden käyttö estetään kokonaan, esto voi mahdollisesti tehdä tietyn Verkkosivuston ominaisuuden hyödyntämisen mahdottomaksi.
 • Lokitiedostot: Verkkosivusto kerää lokitiedostoja, joiden perusteella voidaan määritellä miltä sivustolta käyttäjä on tullut Verkkosivustolle ja mille sivustolle käyttäjä siirtyy poistuessaan Verkkosivustolta.
 • Verkkosivusto kerää myös tietoa päätelaitteesta ja käyttöjärjestelmästä, jotta Verkkosivusto voidaan optimoida kyseistä laitetta ja käyttöjärjestelmää varten. Tällaiset tiedot voivat sisältää esimerkiksi tietyn IP-osoitteen, josta vierailu Verkkosivustolle tapahtuu sekä Internet-palveluntarjoajan nimen.
 • Google Analytics: Verkkosivusto hyödyntää Google Analytics-palvelua. Evästeitä hyödyntäen Google Analytics kerää ja tallentaa tietoja, kuten Verkkosivuston vierailun ajankohdan, Verkkosivustolla vieraillut yksittäiset sivut, kullakin yksittäisellä sivulla vietetty aika, IP-osoite, ja päätelaitteen käyttöjärjestelmä. Verkkosivuston käyttäjä voi estää Google Analyticsin toiminnan selaimeen asennettavalla Googlen tarjoamalla selainliitännäisellä, jonka saa osoitteesta: http://www.google.com/ads/preferences/plugin/.

(iii) Tietojen säilytysaika

Säilytämme Verkkosivuilta kerättyjä henkilötietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeellista tässä Tietosuojaselosteessa ilmoitettua käsittelytarkoitusta varten. Tarkistamme säännöllisesti, että henkilötietojen käsittelylle on edelleen peruste ja poistamme sellaiset tiedot, joiden säilyttäminen ei ole tässä selosteessa mainittuja tarkoituksia varten enää perusteltua

3. Tietojen käyttötarkoitukset:

Käytämme Verkkosivuston käyttäjiltä suoraan kerättyjä tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Viestintään;
 • Väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja selvittämiseen;
 • Oikeuksiemme ja omaisuutemme suojaamiseen;
 • Tuotteidemme ja palveluidemme parantamiseen;
 • Verkkosivuston hallintaan, auditointiin, ja analysointiin;
 • Verkkosivustomme ominaisuuksien tarjoamiseen, kehittämiseen, parantamiseen, ja suojaamiseen;
 • Markkinatutkimukseen ja lainmukaiseen suoramarkkinointiin; ja
 • Verkkosivuston teknisen toiminnallisuuden ja turvallisuuden varmistamiseen.

Automaattisesti kerättyjä tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • Verkkosivuston käyttökokemuksen parantamiseen;
 • Väärinkäytösten ennaltaehkäisyyn ja selvittämiseen;
 • Asiakaspalvelun parantamiseen;
 • Verkkosivuston hallintaan, auditointiin, ja analysointiin;
 • Verkkosivuston ominaisuuksien tarjoamiseen, kehittämiseen, parantamiseen, ja suojaamiseen;
 • Markkinatutkimukseen; ja
 • Verkkosivuston teknisen toiminnallisuuden ja turvallisuuden varmistamiseen.

Henkilötietojen käsittelyperuste on Tietosuoja-asetuksen 6(1)f Artiklan mukainen rekistenpitäjän oikeutettu etu. Suomisen oikeutettuun etuun kuuluu edellä mainitusti liiketoiminnalliset, asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tietoturvallisuuden varmistamiseen liittyvät perusteet. Suominen katsoo, että edellä mainittujen tarkoitusten osalta ei ilmene sellaisia rekisteröidyn perusoikeuksia tai vapauksia, jotka tässä tapauksessa menisivät rekisterinpitäjän oikeutetun edun edelle.

4. Tietojen luovutus

Emme myy, vuokraa tai muilla tavoin luovuta Verkkosivuston kautta kerättyjä henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei alla toisin mainita.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa seuraavalla tavalla:

(i) Verkkosivuston käyttäjiltä suoraan kerätyt tiedot

Voimme luovuttaa Verkkosivuston käyttäjiltä suoraan kerättyjä tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Palveluntarjoajat, IT-palvelujen tarjoajat: Tällaiset palveluntarjoajat saavat käyttää meiltä vastaanottamiaan henkilötietoja ainoastaan palvelun tuottamiseen meille, mutta eivät omiin tarkoituksiinsa;
 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, jos meillä on lainmukainen velvollisuus luovuttaa niitä tai meidän tarvitsee suojata oikeuksiamme; 
 • Konserniyhtiöt; ja
 • Uudet omistajat tai neuvottelukumppanit ja/tai tällaisten tahojen neuvonantajat yrityskaupan, fuusion, tai muun yritysjärjestelyn tai maksukyvyttömyysmenettelyn kuten konkurssin yhteydessä.

(ii) Automaattisesti kerättävät tiedot

Voimme luovuttaa Verkkosivustolla automaattisesti kerättyjä tietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

 • Palveluntarjoajat, kuten tietoihin liittyvää analytiikkaa tarjoavat yritykset;
 • Viranomaiset: Voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, jos meillä on lainmukainen velvollisuus luovuttaa niitä tai meidän tarvitsee suojata oikeuksiamme; 
 • Konserniyhtiöt: ja
 • Uudet omistajat tai neuvottelukumppanit ja/tai tällaisen tahon neuvonantajat yrityskaupan, fuusion, tai muun yritysjärjestelyn tai maksukyvyttömyysmenettelyn kuten konkurssin yhteydessä.

5. Verkkosivuston käyttäjien oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti Verkkosivuston käyttäjänä sinulla on seuraavat oikeudet itseäsi koskevien henkilötietojen osalta:

 • Oikeus nähdä sinusta kerätyt henkilötiedot;
 • Oikeus pyytää meitä täydentämään puutteita tiedoissasi tai korjaamaan virheellisiä tietoja;
 • Oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käyttöä sekä vastustaa automaattista päätöksentekoa;
 • Oikeus pyytää meitä poistamaan sinusta kerätyt henkilötiedot;
 • Oikeus siirtää sinusta keräämämme henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle;
 • Oikeus peruuttaa meiltä vastaanottamasi sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvät viestit: Kaikki lähettämämme suoramarkkinointi, joita saatat vastaanottaa meiltä, kuten tekstiviestit tai sähköpostit, sisältävät mahdollisuuden peruuttaa vastaavanlaisen viestinnän meiltä jatkossa. Mikäli sinulla on kysymyksiä koskien meiltä vastaanottamaasi sähköistä suoramarkkinointia, voit olla yhteydessä meihin osoitteessa data.protection@suominencorp.com.

Tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle koskien suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä. Tällainen valitus voidaan tehdä erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on koti- tai työpaikka tai jossa tällainen väitetty loukkaus on tapahtunut.

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi, voit olla meihin yhteydessä sähköpostitse osoitteessa data.protection@suominencorp.com. Pyrimme vastaamaan kaikkiin yhteydenottoihin ilman aiheetonta viivytystä.

6. Tietoturvallisuus

Tekninen turvallisuus henkilötietoja käsiteltäessä on meille tärkeää. Olemme kohtuullisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein pyrkineet suojaamaan käsittelemämme henkilötiedot asiattomalta pääsyltä, väärinkäytöltä, ja kolmansien osapuolten tekemiltä luvattomilta muutoksilta. Näistä toimenpiteistä huolimatta emme voi taata, että Verkkosivustolta tai muuten turvallisessa ulkopuolisilta estetyssä käyttöjärjestelmässä keräämämme, siirtämämme tai säilyttämämme henkilötiedot ovat aina turvassa. Emme voi esimerkiksi taata, että pystymme käyttöönottamiemme teknistä tietoturvaa koskevien toimenpiteiden avulla estämään ns. hakkereiden pääsyn Verkkosivustolta kerättyihin henkilötietoihin. Emme takaa tai vakuuta, että pystymme kaikissa tilanteissa suojaamaan henkilötietosi väärinkäytöksiltä, katoamiselta tai kolmansien osapuolten toimilta.

7. Henkilötietojen siirto muihin maihin

Joitakin Verkkosivuston komponentteja saatetaan pitää palvelimilla, jotka sijaitsevat muussa maassa kuin missä Verkkosivuston käyttäjä sijaitsee. Henkilötietojen käsittelyä koskevat lait saattavat erota käyttäjän oman maan vastaavista laeista. Jos Verkkosivuston käyttäjä on Euroopan Unionin alueella, jossakin tilanteissa Verkkosivuston käyttäjien henkilötietoja saatetaan siirtää Euroopan Unionin (EU) tai Euroopan Talousalueen (ETA) ulkopuolisiin maihin. Siltä osin kun henkilötietoja siirretään EU/ETA -alueen ulkopuolelle, Suomisella on käytössään asianmukaiset turvatoimet henkilötietojen suojaamisen varmistamiseksi, kuten konsernin sisäiset sopimusjärjestelyt sekä komission mallilausekkeet. Käyttämällä Verkkosivustoa, Verkkosivun käyttäjä hyväksyy mahdollisen henkilötietojen siirron oman maansa ja/tai EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

8. Lasten tietosuoja

Verkkosivusto ei ole suunnattu lapsille, jotka ovat nuorempia kuin 13 vuotta, eikä meillä ole myöskään aikomusta kerätä alle 13-vuotiaiden henkilötietoja. Mikäli olet alle 13-vuotias, pyydämme, että et käytä Verkkosivustoa tai lähetä meille mitään tietoja itsestäsi.

9. Tietosuojaselosteen muutokset

Saatamme muokata tätä Tietosuojaselostetta aika ajoin. Kohdasta “Viimeksi Päivitetty” näet milloin Tietosuojaselostetta on viimeksi muokattu. Kehotamme Verkkosivuston käyttäjiä tutustumaan Tietosuojaselosteeseen säännöllisesti. Jos muutamme tietosuojaa koskevia käytäntöjämme olennaisesti, ilmoitamme siitä Verkkosivustollamme. Jos Verkkosivuston käyttäjä jatkaa Verkkosivuston käyttöä tämän Tietosuojaselosteen muutoksen jälkeen, katsomme käyttäjän hyväksyneen muutokset.

10. Kysymyksiä?

Vastaamme tätä Tietosuojaselostetta ja henkilötietojen käsittelyä koskevia käytäntöjämme koskeviin tiedusteluihin sähköpostilla ja postitse. Sähköpostiosoitteemme on "data.protection@suominencorp.com" ja postiosoitteemme on Karvaamokuja 2 B, FI-00380 Helsinki. Pyrimme vastaamaan tiedusteluihin mahdollisimman pikaisesti.

Työnhakijarekisterin seloste

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Suominen Oyj

Osoite: Karvaamokuja 2 B, 00380 Helsinki

Puhelin: 010-214 300

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Päivi Reiman

Suomisentie 11, PL 25

29251 Nakkila

Sähköposti: paivi.reiman@suominencorp.com

3. Rekisterin nimi

Työnhakijarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjän oikeus käsitellä tietoja perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6(1)f kohdan mukaisesti rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu käsitellä tämän rekisterin sisältäviä tietoja perustuu rekisterinpitäjän tarkoitukseen käsitellä potentiaalisten työnhakijoiden henkilötietoja sekä ylläpitää tietokantaa rekisterinpitäjälle hakeneista työnhakijoista. Hakemus voi olla avoin hakemus tai osoitettu tiettyyn tehtävään.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään työnhakulomakkeisiin ja avoimiin hakemuksiin sisältyvää tietoa sekä työhaastatteluihin liittyvää tietoa: 

 • Perustiedot
 • Työnhakijan toiveet
 • Haetun tehtävän luonne
 • Valinnan suorittava esimies, HR:n ja esimiehen arviot ja kommentit
 • Koulutustiedot
 • Kielitaito
 • IT-järjestelmätaidot
 • Erityisosaaminen
 • Suosittelijat
 • Palkkatoive
 • Päivä, jolloin merkintä työnhakijarekisteriin on luotu sekä kyselyn tunniste
 • Kuva ja liitteenä oleva hakemus ja CV, mikäli rekisteröity on ne antanut ja
 • Muu mahdollinen hakijan ilmoittama tieto

Suominen säilyttää rekrytoinnin yhteydessä kerättyjä henkilötietoja korkeintaan kuusi kuukautta työhakemuksen lähettämisestä. Rekisterinpitäjä tarkistaa säännöllisesti, ovatko rekisterissä olevat tiedot yhä tarpeellisia ja poistaa sellaiset tiedot, joita ei enää tarvita yllä mainittuja tarkoituksia varten.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään työnhakijoilta itseltään, koulu-, työ- tai muista todistuksista, työnhakijan tai hänen osoittamansa suosittelijan mahdollisesti haastattelussa antamista tiedoista sekä henkilöstöhallinnolta ja valinnan suorittavalta esimieheltä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi käyttää rekisterin ylläpidossa ja käytössä ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän pyynnöstä henkilörekisterin mukaisiin tarkoituksiin.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa edellä määriteltyä käyttötarkoitusta varten rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin kuuluville muille yhtiöille.

Muilta osin rekisterissä olevia henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle samaan konserniin kuuluville yhtiöille soveltuvia lakeja noudattaen.

9. Rekisterin suojaamisen periaatteet

Elektronisen datan osalta:

Kaikki elektronisessa muodossa oleva data säilytetään kolmannen osapuolen tarjoamilla servereillä. Suomisella on käytössään asianmukaiset tietoturvajärjestelmät, jotta kaikkea kerättyä henkilödataa voidaan suojata. Suominen varmistaa, että rekistereihin ei voi päästä ilman lupaa, rekistereitä ei käsitellä laittomasti, eikä niihin kohdistu haittaa.

Paperisen datan osalta:

Suominen varmistaa, että kaikki paperit, jotka sisältävät henkilötietoja, suojataan asianmukaisesti ja Suomisella on käytössään asianmukaiset toimenpiteet, joilla valvotaan luvatonta pääsyä paperisiin rekistereihin.

Mikäli Suomiselle aiheutuu vahinkoa, tuhoa tai muuta vastaavaa haittaa, jota Suominen ei kohtuudella olisi voinut ehkäistä, Suominen tiedottaa rekisteröityjä välittömästi soveltuvien lakien vaatimusten mukaisesti. Suominen ei ole kuitenkaan vastuussa tällaisista ennustamattomista tapahtumista.

10. Rekisteröityjen oikeudet

Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyillä on seuraavat oikeudet suhteessa henkilötietoihinsa:

 • Pääsy tietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • Oikeus tietojen siirtämiseen
 • Oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
 • Oikeus kieltää automaattinen päätöksenteko

Yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu rekisterinpitäjän toimista tietosuojan valvontaviranomaiselle. Kantelu voidaan tehdä erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee taikka tietosuoja-asetuksen rikkominen on tapahtunut.

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää näitä oikeuksiaan, hänen tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse, osoitteeseen paivi.reiman@suominencorp.com. Suominen pyrkii vastaamaan kaikkiin pyyntöihin mahdollisimman nopeasti.