← Takaisin

Vuosi 2020 – toimitusjohtajan katsaus

Vuonna 2020 koronaviruspandemia vaikeutti niin yhteiskuntien kuin yritystenkin toimintaa. Myös Suomisella COVID-19 vaikutti kaikkeen tekemiseemme, mutta kattavilla toimenpiteillä onnistuimme varmistamaan henkilöstömme turvallisuuden ja toimintojen jatkuvuuden. Taloudellisesti vuosi oli meille ennätyksellinen.

Vuosi 2020 oli uuden, tammikuussa julkaistun strategiamme toteuttamisen ensimmäinen vuosi. Strategiamme tavoite on kasvu ja kannattavuuden parantaminen. Vuoden aikana julkistimme kolme strategiamme mukaista investointia, kaksi Italiaan ja yhden Yhdysvaltoihin, sekä yhteistyösopimuksen Ahlstrom-Munksjön Ruotsissa olevan  Ställdalenin tehtaan kanssa.

Liikevaihtomme kasvoi 11,5 % ja oli 458,9 miljoonaa euroa johtuen pääasiassa  korkeammista myyntimääristä. Suurin yksittäinen tähän vaikuttanut tekijä oli koronaviruspandemian myötä kasvanut pyyhintätuotteiden kysyntä. Uusien tuotteiden osuus liikevaihdosta ylitti tänäkin vuonna 25 prosenttia. Uusilla tuotteilla tarkoitamme kolmen edellisen vuoden aikana lanseerattuja tuotteita. Tämä kertoo vahvasta panoksestamme tuotekehitykseen ja kyvystämme vastata asiakkaidemme tarpeisiin.

Liikevoittomme parani merkittävästi vuonna 2020 ja oli 39,5 milj. euroa. Tähän  vaikuttivat korkeammat tuotanto- ja myyntimäärät, suotuisat raaka-aineiden hinnat sekä parantunut tuotanto- ja raaka-ainetehokkuus.

Johdonmukaista kehitystä vastuullisuudessa

Vastuullisuus on strategiamme kulmakivi, ja kehitämme tuotevalikoimaamme Vuosi 2020 oli uuden, tammikuussa julkaistun strategiamme toteuttamisen ensimmäinen vuosi. Strategiamme tavoite on kasvu ja kannattavuuden parantaminen. Vuoden aikana julkistimme kolme strategiamme mukaista investointia, kaksi Italiaan ja yhden Yhdysvaltoihin, sekä yhteistyösopimuksen Ahlstrom-Munksjön Ruotsissa olevan  Ställdalenin tehtaan kanssa.

Liikevaihtomme kasvoi 11,5 % ja oli  458,9 miljoonaa euroa johtuen pääasiassa  korkeammista myyntimääristä. Suurin yksittäinen tähän vaikuttanut tekijä oli koronaviruspandemian myötä kasvanut pyyhintätuotteiden kysyntä. Uusien tuotteiden osuus liikevaihdosta ylitti tänäkin vuonna 25 prosenttia. Uusilla tuotteilla tarkoitamme kolmen edellisen vuoden aikana lanseerattuja tuotteita. Tämä kertoo vahvasta panoksestamme tuotekehitykseen ja kyvystämme vastata asiakkaidemme tarpeisiin.

Liikevoittomme parani merkittävästi vuonna 2020 ja oli 39,5 milj. euroa. Tähän  vaikuttivat korkeammat tuotanto- ja myyntimäärät, suotuisat raaka-aineiden hinnat sekä parantunut tuotanto- ja raaka- ainetehokkuus.

Vastuullisuus on strategiamme kulmakivi, ja kehitämme tuotevalikoimaamme tamme ympäristövaikutusten minimoin tia, vaan korostamme vastuullisten liiketoiminta käytäntöjen tärkeyttä koko arvoketjussamme. Tähän liittyen uudistimme liiketapaperiaatteemme vuonna 2020.

Jatkamme strategiamme toteuttamista painopisteidemme kautta

Olemme jakaneet strategiamme toteutuksen viiteen alueeseen. Painopisteemme ovat toiminnan tehokkuus, tiennäyttäjä  vastuullisuudessa, erottautuminen innovaa tioilla ja kaupallisella osaamisella, hyvä työpaikka ja kaksi toimintamallia.

Strategiamme painopisteet ohjaavat toimintaamme myös vuonna 2021. Parannamme jatkuvasti toimintojemme tehokkuutta ja laatua ja edistämme työntekijöidemme työterveyttä ja -turvallisuutta. Hyödynnämme parhaalla mahdollisella tavalla monipuolista laitekantaamme sekä uraauurtavaa osaamistamme kuitukankaissa vahvistaaksemme markkinajohtajuuttamme vastuullisissa kuitukankaissa. Palvelemme asiakkaitamme parhailla tuotteilla ja palvel uilla sekä valjastamme organisaation positiivisen energian ja sitoutuneisuuden tuloksen tekoon.

Kohti tulevaa

Edessä oleva vuosi 2021 näyttää kaksijakoiselta. Pandemia on lisännyt kuitukankaiden kulutusta kaikilla markkina-alueillamme ja niiden kysynnän odotetaan pysyvän korkealla tasolla. Arvioimme, että pitkällä aikavälillä COVID-19 voi johtaa pysyvään kuitukankaiden käytön kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin tarkoitetuissa tuotteissa. Pandemiaan liittyvät riskit ovat kuitenkin edelleen olemassa. Näihin kuuluvat mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetuksiin liittyvät haasteet sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantol aitosten sulkemiset virusinfektioista tai viranomaismääräyksistä johtuen.

Prioriteettimme on edelleen turvata työntekijöidemme terveys ja turvallisuus sekä kykymme palvella asiakkaitamme. Jatkamme myös määrätietoisesti strategiamme toteuttamista. Taloudellisesti vahva vuosi 2020 antaa meille hyvät lähtökohdat tulevaan.

Lopuksi haluan kiittää henkilöstöä sitoutumisesta haastavan vuoden 2020 aikana ja panoksesta ennätyksellisen tuloksen saavut tamisessa. Kiitos myös asiakkaillemme, osakkeenomistajillemme ja muille sidosryhmillemme hyvästä yhteistyöstä.

 

Petri Helsky
toimitusjohtaja

Teksti on julkaistu alun perin Suomisen vuosikertomuksessa 2020.