← Takaisin

Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020: Vahva tuloskehitys jatkui

 

 Suominen Oyj Osavuosikatsaus 27.10.2020 klo 9.30


Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2020:
Vahva tuloskehitys jatkui

 

AVAINLUKUJA

  7-9/ 7-9/ 1-9/ 1-9/ 1-12/
  2020 2019 2020 2019 2019
Liikevaihto, milj. euroa 115,4 103,4 347,8 317,0 411,4
Käyttökate * 18,1 7,8 47,4 26,2 33,7
Käyttökate, % 15,7 7,6 13,6 8,3 8,2
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 12,9 1,1 31,0 6,7 8,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 11,2 1,1 8,9 2,1 2,0
Liikevoitto, milj. euroa 12,9 1,1 31,0 6,7 8,1
Raportointikauden voitto, milj. euroa 10,9 -0,1 22,8 1,4 0,2
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 20,1 17,4 39,1 24,2 29,9
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,35 0,30 0,68 0,42 0,52
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,19 0,00 0,40 0,02 0,00
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 13,8 3,0 3,7
Velkaantumisaste (gearing), % 29,9 52,1 50,7

*2019 käyttökate oikaistu

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Heinä–syyskuu 2020 lyhyesti:

- Liikevaihto kasvoi 12 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 115,4 milj. euroa (103,4)
- Liikevoitto kasvoi huomattavasti ja oli 12,9 milj. euroa (1,1)
- Liiketoiminnan rahavirta parani 20,1 milj. euroon (17,4)

Tammi–syyskuu 2020 lyhyesti:


- Liikevaihto kasvoi 10 % edellisvuoden vastaavasta kaudesta ja oli 347,8 milj. euroa (317,0)
- Liikevoitto parani huomattavasti ja oli 31,0 milj. euroa (6,7)
- Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 39,1 milj. euroa (24,2)

Näkymät vuodelle 2020 muuttumattomat

Suominen toistaa 17.6.2020 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton paranevan merkittävästi vuodesta 2019. Vuonna 2019 Suomisen liikevoitto oli 8,1 milj. euroa. Tilikausilla 2020 ja 2019 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.Toimitusjohtaja Petri Helsky:

”Suominen saavutti jälleen ennätyksellisen korkean neljännesvuosittaisen liikevoiton kolmannella neljänneksellä. Liikevoittomme kasvoi 12,9 milj. euroon (1,1), johtuen korkeammista tuotanto- ja myyntimääristä. Myös katteemme paranivat suotuisista raaka-ainekustannuksista ja parantuneesta tehokkuudesta johtuen. Kehitys oli positiivista kaikilla tehtaillamme ja saimme edelleen myös säästöjä muuttuvien kustannusten optimointiin tähtäävän ohjelmamme ansiosta.

Liikevaihtomme kasvoi 12 % ja oli 115,4 milj. euroa (103,4). Myyntimäärät kasvoivat, mutta myyntihinnat laskivat alhaisemmista raaka-ainekustannuksista johtuen. Pyyhintätuotteiden kysyntä pysyi korkeana COVID-19 pandemian vaikutuksesta johtuen. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli -5,6 milj. euroa.

Toimintaympäristöä leimasi edelleen COVID-19 pandemia. Tärkein painopisteemme on edelleen henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden varmistaminen sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Varmistimme myös taloudellista asemaamme ja likviditeettiämme uusimalla heinäkuussa syndikoidun luottolimiittijärjestelymme.

Pandemia kasvatti myyntivolyymejä kaikilla markkinoillamme. Odotamme korkeamman kysynnän jatkuvan ainakin vuoden viimeisellä neljänneksellä ja alkuvuonna 2021. Arvioimme kuitenkin, että kuten yleensä, lomakausi vaikuttaa negatiivisesti joulukuun myyntiimme. Pidemmällä aikavälillä pandemia voi johtaa siihen, että kuitukankaiden kysynnän kasvu siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa jatkuu.

Elokuussa ilmoitimme kasvattavamme vesineulausteknologialla valmistettavien tuotteiden kapasiteettiamme Euroopassa päivittämällä ja käynnistämällä uudelleen yhden nykyisistä tuotantolinjoistamme Cressassa, Italiassa. Tämä investointi vahvistaa asemaamme Euroopassa ja on linjassa kasvustrategiamme kanssa.

Syyskuussa julkaisimme uudet vastuullisuustavoitteemme ja -mittarimme. Vastuullisuusagendassamme on neljä teemaa, ihmiset ja turvallisuus, vastuulliset kuitukankaat, ympäristövaikutukset minimiin sekä yrityskansalaisuus. Nyt meillä on kunnianhimoiset tavoitteet niille kaikille.

Vuosineljänneksen aikana lanseerasimme kaksi uutta vastuullista tuotetta: BIOLACE® Pure ja BIOLACE® Combo. Molemmat näistä BIOLACE® tuotteista on tehty uusiutuvista raaka-aineista. Ne ovat lisäksi biohajoavia ja kompostoituvia. BIOLACE® Pure on suunniteltu käytettäväksi pyyhintätuotteissa ja BIOLACE® Combo imukykyisissä hygieniatuotteissa. Edelläkävijyytemme kuitukankaiden innovaatioissa sai tunnustusta myös yhdeltä suurelta asiakkaaltamme, Rocklinelta, joka myönsi meille innovaatiopalkinnon (Supplier Innovation Award 2020) uusien vastuullisten tuotteiden kehitystyön ansiosta.  

Tuloskehityksemme ja taloudellinen asemamme jatkuivat vahvana kolmannella neljänneksellä. Jatkamme edelleenkin työntekijöidemme terveyden turvaamista, asiakkaidemme palvelua ja tukemista, tehokasta tuotantoamme ja strategiamme toteuttamista.”

 

LIIKEVAIHTO

Heinä–syyskuu 2020

Suomisen liikevaihto parani heinä-syyskuussa vertailukaudesta 12 % ja oli 115,4 milj. euroa (103,4). Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli -5,6 milj. euroa.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 71,9 milj. euroa (66,2) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 43,5 milj. euroa (37,2).

Tammi–syyskuu 2020

Suomisen liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 2020 vertailukaudesta 10 % ja oli 347,8 milj. euroa (317,0). Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli -4,4 milj. euroa.

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 222,3 milj. euroa (199,5) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 125,6 milj. euroa (117,5).


LIIKEVOITTO JA TULOS

Heinä–syyskuu 2020

Liikevoitto parani huomattavasti vertailukaudesta ja oli 12,9 milj. euroa (1,1). Valuuttakurssien vaikutus liikevoittoon oli – 0,2 milj. euroa.

Voitto ennen tuloveroja oli 11,1 milj. euroa (0,0) ja raportointikauden voitto 10,9 milj. euroa (-0,1).  Kauden veroihin, -0,3 milj. euroa (-0,1), vaikutti positiivisesti verotuksellisista tappioista kirjatut laskennalliset verosaamiset, kun todennäköisyys tappioiden käytettävyyteen kasvoi. 

Tammi–syyskuu 2020

Liikevoitto kasvoi huomattavasti ja oli 31,0 milj. euroa (6,7). Valuuttakurssien vaikutus liikevoittoon oli -1,5 milj. euroa.

Voitto ennen tuloveroja oli 25,4 milj. euroa (2,7) ja raportointikauden voitto 22,8 milj. euroa (1,4).

Kauden veroihin, -2,6 milj. euroa (-1,2), vaikutti positiivisesti edellisten vuosien verotuksellisista tappioista kirjatut laskennalliset verosaamiset, kun todennäköisyys tappioiden käytettävyyteen on kasvanut. Tuloveroihin vaikuttivat lisäksi positiivisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä Yhdysvalloissa säädetyt verohelpotukset COVID-19 pandemian johdosta.


RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 43,1 milj. euroa (71,3). Velkaantumisaste oli 29,9 % (52,1 %) ja omavaraisuusaste 46,0 % (42,4 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi–syyskuussa -5,5 milj. euroa (-4,1) eli -1,6 % (-1,3 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu kasvatti rahoituskuluja 1,6 milj. eurolla (2019: pienensi rahoituskuluja 0,5 milj. eurolla). Nettorahoituskulut sisältävät lainasaamisista odotettavissa olevien luottotappioiden perusteella
kirjatun luottotappiovarauksen, -0,6 milj. euroa, sekä varojen käyvän arvon muutoksen, +0,3 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli heinä-syyskuussa 20,1 milj. euroa (17,4) ja tammi-syyskuussa 39,1 milj. euroa (24,2). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,68 euroa (0,42). Liiketoiminnan rahavirran paranemiseen vaikutti etenkin parantunut tulos.  

Kolmannella neljänneksellä nettokäyttöpääoman muutos oli 6,4 milj. euroa positiivinen (+10,4).

Nettokäyttöpääoman muutos oli tammi-syyskuussa -2,3 milj. euroa negatiivinen, kun taas edellisvuoden vastaavalla jaksolla se oli 0,6 milj. euroa positiivinen.

Suominen ilmoitti 13.7.2020 sopineensa uudesta kolmivuotisesta 100 milj. euron syndikoidusta luottolimiittijärjestelystä (revolving credit facility). Sopimuksen eräpäivää on mahdollista jatkaa kaksi kertaa aina vuosi kerrallaan. Lainasopimus on solmittu Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ja Nordean kanssa. Uuden lainajärjestelyn taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (leverage ratio) sekä velkaantumisaste (gearing). Lainan marginaali kasvaa tai pienenee riippuen siitä, kuinka hyvin Suominen saavuttaa kaksi vastuullisuuteen liittyvää tavoitetta:

  • Vastuullisten tuotteiden myynnin kasvu
  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Uusi lainajärjestely korvasi aiemman, 100 milj. euron suuruisen syndikaattilainajärjestelyn, jonka luotonantajina olivat Nordea ja Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta.
 
INVESTOINNIT


Suominen ilmoitti elokuussa kasvattavansa vesineulausteknologialla tehtävien tuotteiden kapasiteettiaan Euroopassa päivittämällä ja käynnistämällä uudelleen yhden nykyisistä tuotantolinjoistaan Cressassa, Italiassa. Tämä investointi vahvistaa Suomisen asemaa Euroopassa ja on linjassa yhtiön kasvustrategian kanssa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 8 milj. euroa, ja se saadaan päätökseen vuoden 2021 jälkipuoliskolla.


Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-syyskuussa 4,9 milj. euroa (8,6) ja ne liittyivät pääasiassa meneillään olevaan kasvuinvestointiin Italiassa. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja. Katsauskauden poistot olivat 16,4 milj. euroa (19,5).

COVID-19 PANDEMIAN VAIKUTUKSET SUOMISEEN

Suomisen henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat tärkeimmät prioriteettimme. Suominen on varmistanut henkilöstönsä terveyden ja turvallisuuden monenlaisilla toimenpiteillä ja COVID-19 tilannetta seurataan tarkasti. Ennakoivan lähestymistapamme ansiosta olemme toistaiseksi pystyneet palvelemaan asiakkaitamme ja jatkamaan toimintaamme lähes normaalisti.

Kuitukankaiden valmistajana Suominen on oleellinen osa hankintaketjua, joka valmistaa desinfiointi- ja siivoustuotteita, kasvosuojia ja suojavaatteita kaikkien saataville ympäri maailmaa. Viranomaiset ovat luokitelleet kuitukankaiden tuotannon välttämättömäksi toiminnaksi pandemian torjumiseksi alueilla, joilla muuta liiketoimintaa on suljettu.

Pandemia on kasvattanut tuotteidemme kysyntää kaikilla markkinoilla ja korkeamman kysynnän odotetaan jatkuvan ainakin vuoden viimeisellä neljänneksellä sekä alkuvuonna 2021. Pidemmällä aikavälillä COVID-19 pandemia voi johtaa siihen, että kuitukankaiden kysynnän kasvu siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa jatkuu.

Sekä Suomisen taloudellinen asema että rahavirta ovat pysyneet vahvoina pandemian aikana.

COVID-19 pandemiaan liittyviä riskejä on kuvattu osiossa Lähiajan riskit ja epävarmuudet.

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Julkaisimme konkreettiset vastuullisuustavoitteemme ja –mittarimme syyskuussa 2020.

Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vuoden kolmannella neljänneksellä ei ollut yhtään poissaoloon johtanutta tapaturmaa (Lost time accidents, LTA), (Q3/2019: 2), tammi-syyskuussa 2020 toimipaikoillamme tapahtui yksi poissaoloon johtanut tapaturma (Q1-Q3/2019: 4). Henkilöstön sitoutuneisuuteen panostaminen on toinen henkilöstöön liittyvä tavoitteemme. Globaali henkilöstökyselymme käynnistettiin lokakuun alussa, ja tuloksia käytetään konkreettisten toimintasuunnitelmien laatimiseen, jotta työntekijöidemme sitoutuneisuutta ja suoritusta voidaan kehittää järjestelmällisesti tulevaisuudessa.

Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan toimintamme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti verrattuna vertailuvuoteen 2019. Olemme nyt määrittäneet toimintasuunnitelmat ja aikataulut näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vastuullisiin kuitukankaisiin liittyen tavoitteemme on kasvattaa niiden myyntiä 50 % vuoteen 2025 mennessä ja lanseerata vuosittain yli 10 vastuullista tuotetta. Vuosineljänneksen aikana lanseerasimme kaksi uutta vastuullista tuotetta: BIOLACE® Pure ja BIOLACE® Combo. Molemmat näistä BIOLACE® tuotteista on tehty uusiutuvista raaka-aineista. Ne ovat lisäksi biohajoavia ja kompostoituvia. BIOLACE® Pure on suunniteltu käytettäväksi pyyhintätuotteissa ja BIOLACE® Combo imukykyisissä hygieniatuotteissa.

Yrityskansalaisuus -osa-alueella olemme uudistaneet eettisen ohjeemme syksyn aikana ja julkaisemme sen myöhemmin tänä vuonna. Uusi, pakollinen eettisen ohjeen koulutusohjelmamme kaikille työntekijöille lanseerataan vuonna 2021.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.9.2020 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.9.2020 oli 6 483 441 osaketta eli 11,3 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 5,36 euroa, alin 2,00 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 3,66 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 4,95 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.9.2020 oli 285,0 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 690 878 omaa osaketta 30.9.2020.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti toukokuussa luovutettiin yhteensä 29 121 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Sitouttavan lisäosakejärjestelmän ehtojen mukaisesti syyskuussa luovutettiin 9 352 osaketta ohjelman osallistujille.


Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 19.3.2020 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2020 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 28.5.2020.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Aikaisempia osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2019, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Suomisen hallitus hyväksyi 11.12.2017 konsernin johdolle ja avainhenkilöille osakeperusteisen kannustinjärjestelmän. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuvat palkkiojärjestelmät. Osakepalkkiojärjestelmässä on tällä hetkellä kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2018-2020, 2019-2021 ja 2020-2022.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksot

Jakso 2018-2019 2019-2021 2020-2022
Palkkion peruste Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) ja EBIT % Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)
Mahdollinen palkkion maksu Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2021 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2022 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2023
Osallistujat Noin 20 henkilöä Noin 20 henkilöä Noin 20 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä 502 000 729 000 893 000

Suominen Oyj:n toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä 2019–2021

Suomisen hallitus päätti 4.6.2019 uudesta valikoiduille avainhenkilöille suunnatusta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Jos osallistujalle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja hänen työsuhteensa Suominen-konserniin kuuluvassa yhtiössä on voimassa palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona lisäosakkeita.

Järjestelmässä on sitouttamisjaksoja, joiden pituudet hallitus päättää. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen, osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan osanottajille palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä. Järjestelmästä vuosina 2019–2021 jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 200 000 Suomisen osaketta, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.

Sitouttavan lisäosakejärjestelmän ensimmäinen ansaintajakso päättyi syyskuussa ja 9 352 osaketta luovutettiin osallistujille.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2020.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 66 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 250 euroa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson. Andreas Ahlström, Sari Pajari ja Laura Raitio valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Björn Borgman ja Nina Linander.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Suominen julkaisi 19.3.2020 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uusien hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 3.4.2020Suominen maksoi osinkoja 2,9 milj. euroa vuodelta 2019, joka vastaa 0,05 euroa osakkeelta.


Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Nina Linander. Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson ja jäseneksi uudelleen Sari Pajari. Uudeksi jäseneksi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Björn Borgman.


Hallituksen valtuutukset  

Hallituksella on 19.3.2020 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 19.3.2020 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllämainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2021 saakka.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen Oyj ei vastaanottanut katsauskaudella Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.


NIMITYSTOIMIKUNTA

Suomisen kolme suurinta osakkeenomistajaa AC Invest Two B.V., Oy Etra Invest Ab ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:  

  • Lasse Heinonen, toimitusjohtaja, Ahlström Capital Oy, AC Invest Two B.V:n edustajana;
  • Erik Malmberg, Investment Advisory Professional, Triton Advisers AB, Oy Etra Invest Ab:n edustajana;
  • Hanna Kaskela, vastuullisen sijoittamisen johtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jan Johansson toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2020 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella.

LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tällä hetkellä COVID-19 pandemia aiheuttaa epävarmuutta. Virukseen liittyvät merkittävimmät riskit ovat koskeneet Suomisen henkilöstön sekä asiakkaiden terveyttä ja turvallisuutta, mahdollista raaka-ainepulaa sekä mahdollisia asiakkaiden tai omien tuotantolaitostemme sulkemisia virusinfektioiden tai viranomaispäätösten takia, sekä kuljetukseen liittyviä ongelmia. Nämä riskit jatkuvat myös vuoden viimeisellä neljänneksellä, sillä valitettavasti koronavirustilanne näyttää pahenevan monissa maissa.

Olemme implementoineet laajoja varotoimenpiteitä suojellaksemme henkilöstömme terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistaaksemme liiketoimintamme jatkuvuuden ja strategisten projektiemme etenemisen pandemian aikana. Seuraamme raaka-aineiden saatavuutta tarkasti ja olemme määritelleet niihin liittyen riskienhallintatoimia, kuten vaihtoehtoisia raaka-ainetoimittajia.

Myös valtaosalla asiakkaistamme tuotteiden kysyntä on kasvanut, ja tästä johtuen asiakkaisiimme liittyvät luottoriskit eivät ole merkittävästä kasvaneet. COVID-19 pandemia ei ole lisännyt Suomisen riskiä pitkäaikaisten omaisuuserien arvonalentumistappioihin.

Suomisen muut riskit sisältävät muun muassa valmistukseen liittyvät riskit, kilpailuun, raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen sekä asiakkaiden ostomääriin ja luottoihin liittyvät riskit, riskit liittyen muutoksiin lainsäädännössä, poliittisessa ympäristössä sekä taloudellisissa olosuhteissa ja taloudelliset riskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta sekä ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta osoitteesta suominen.fi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sääntelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei ole luonteeltaan kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Kuitukankaiden kysyntä on kasvanut COVID-19 pandemiasta johtuen. Lyhyellä aikavälillä korkeamman kysynnän odotetaan jatkuvan. Pidemmällä aikavälillä COVID-19 pandemia voi johtaa siihen, että kuitukankaiden kysynnän kasvu siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa jatkuu.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Suominen toistaa 17.6.2020 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton paranevan merkittävästi vuodesta 2019. Vuonna 2019 Suomisen liikevoitto oli 8,1 milj. euroa. Tilikausilla 2020 ja 2019 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Suominen on laatinut vuodelta 2019 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja
palkkioselvityksen suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset
kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen
toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 27.10.2020 klo 11.00. Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2020-q3-resultsLähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla numeroon 09 817 10310 ja syöttämällä vahvistuskoodi 30794525#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee tilinpäätöstiedotteensa vuodelta 2020 4.2.2021 noin klo 9.30.   


SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.9.2020

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2020 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2019.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2020, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE 

       
1 000 euroa 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 15 496 15 496 15 496
Aineettomat hyödykkeet 17 613 20 780 20 020
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 106 082 126 352 121 584
Käyttöoikeusomaisuuserät 14 309 15 384 14 319
Lainasaamiset 3 650 3 348 3 650
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 777 777 777
Muut pitkäaikaiset saamiset 69 43 70
Laskennalliset verosaamiset 2 647 2 097 2 091
Pitkäaikaiset varat yhteensä 160 642 184 277 178 007
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 37 977 41 561 39 257
Myyntisaamiset 53 671 52 905 46 728
Lainasaamiset 3 256 4 017 3 845
Muut lyhytaikaiset saamiset 5 693 4 747 3 820
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 3 652 996 701
Rahavarat 48 742 34 717 37 741
Lyhytaikaiset varat yhteensä 152 991 138 943 132 093
       
Varat yhteensä 313 633 323 220 310 100
       
Oma pääoma ja velat      
Oma pääoma      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 81 361 81 269 81 269
Omat osakkeet -44 -44 -44
Arvonmuutos- ja muut rahastot 2 264 264
Kurssierot -8 131 3 944 707
Kertyneet voittovarat 34 344 14 897 13 715
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 144 074 136 871 132 452
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 13 444 12 928 12 786
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 769 769 788
Varaukset 1 665 1 595 1 608
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 10 914 11 371 10 464
Muut pitkäaikaiset velat 17 17 17
Joukkovelkakirjalainat 82 563 81 428 81 714
Pitkäaikaiset velat yhteensä 109 372 108 107 107 375
       
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2 817 2 990 2 986
Muut lyhytaikaiset korolliset velat 0 14 000 14 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 787 362 5
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 56 584 60 890 53 282
Lyhytaikaiset velat yhteensä 60 188 78 242 70 273
       
Velat yhteensä 169 559 186 349 177 648
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 313 633 323 220 310 100

TULOSLASKELMA

    Oikaistu   Oikaistu Oikaistu
1 000 euroa 7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Liikevaihto 115 435 103 363 347 808 316 953 411 412
Hankinnan ja valmistuksen kulut -95 751 -95 071 -295 320 -288 560 -374 501
Bruttokate 19 684 8 292 52 488 28 393 36 911
Liiketoiminnan muut tuotot 694 694 2 031 2 297 2 903
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -6 450 -6 888 -20 740 -20 750 -27 268
Tutkimus- ja kehityskulut -807 -860 -2 131 -2 582 -3 376
Liiketoiminnan muut kulut -215 -130 -685 -633 -1 041
Liikevoitto 12 907 1 108 30 962 6 724 8 129
Nettorahoituskulut -1 761 -1 080 -5 518 -4 072 -5 998
Voitto ennen tuloveroja 11 146 28 25 444 2 652 2 132
Tuloverot -270 -108 -2 622 -1 232 -1 907
Raportointikauden voitto 10 877 -80 22 822 1 420 225
           
Osakekohtainen tulos, euroa          
Laimentamaton 0,19 0,00 0,40 0,02 0,00
Laimennettu 0,19 0,00 0,40 0,02 0,00

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa 7-9/2020 7-9/2019 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
           
Raportointikauden voitto 10 877 -80 22 822 1 420 225
           
Muut laajan tuloksen erät:          
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi          
Kurssierot -5 976 4 116 -9 252 5 130 1 570
Tulosvaikutteiseksi siirretyt erät -327
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 447 -455 479 -517 -193
Yhteensä -5 529 3 661 -9 100 4 614 1 377
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi          
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 75
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot -21
Yhteensä 54
           
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -5 529 3 661 -9 100 4 614 1 431
           
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 5 347 3 581 13 722 6 034 1 656

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet
Oma pääoma 1.1.2020 11 860 24 681 81 269 -44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 92
Osingonjako
Oma pääoma 30.9.2020 11 860 24 681 81 361 -44

 

1 000 euroa Kurssierot Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 707 264 13 715 132 452
Raportointikauden voitto 22 822 22 822
Muut laajan tuloksen erät -8 838 -262 -9 100
Laaja tulos yhteensä -8 838 -262 36 537 13 722
Osakeperusteiset maksut 684 684
Omien osakkeiden luovutus 92
Osingonjako -2 876 -2 876
Oma pääoma 30.9.2020 -8 131 2 34 344 144 074

 

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet
Oma pääoma 1.1.2019 11 860 24 681 81 185 -44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 30.9.2019 11 860 24 681 81 269 -44

 

1 000 euroa Kurssierot Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 -669 264 13 237 130 513
Raportointikauden tulos 1 420 1 420
Muut laajan tuloksen erät 4 614 4 614
Laaja tulos yhteensä 4 614 1 420 6 034
Osakeperusteiset maksut 240 240
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 30.9.2019 3 944 264 14 897 136 871

 

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet
Oma pääoma 1.1.2019 11 860 24 681 81 185 -44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 31.12.2019 11 860 24 681 81 269 -44

 

1 000 euroa Kurssi-erot Arvon-muutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 -669 264 13 237 130 513
Raportointikauden voitto 225 225
Muut laajan tuloksen erät 1 377  54 1 431
Laaja tulos yhteensä 1 377 279 1 656
Osakeperusteiset maksut 198 198
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 31.12.2019 707 264 13 715 132 452

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
       
Liiketoiminnan rahavirta      
Raportointikauden voitto 22 822 1 420 225
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä 25 672 25 861 34 585
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 48 494 27 281 34 810
Nettokäyttöpääoman muutos -2 251 611 1 631
Rahoituserät -3 224 -2 613 -5 222
Tuloverot -3 882 -1 120 -1 324
Liiketoiminnan rahavirta 39 137 24 160 29 895
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -6 474 -9 410 -10 520
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0 73
Investointien rahavirta -6 474 -9 410 -10 447
       
Rahoituksen rahavirta      
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot 15 000 24 000 38 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut -31 316 -32 876 -47 572
Osingonjako -2 876
Rahoituksen rahavirta -19 192 -8 876 -9 572
       
Rahavarojen muutos 13 471 5 874 9 875
       
Rahavarat raportointikauden alussa 37 741 27 757 27 757
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -2 470 1 086 109
Rahavarojen muutos 13 471 5 874 9 875
Rahavarat raportointikauden lopussa 48 742 34 717 37 741

TUNNUSLUVUT

        Oikaistu Oikaistu
  7-9/
2020
7-9/
2019
1-9/
2020
1-9/
2019
1-12/
2019
Liikevaihdon muutos, % * 11,7 -1,3 9,7 -1,4 -4,6
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 17,1 8,0 15,1 9,0 9,0
Käyttökate,  osuus liikevaihdosta, % 15,7 7,6 13,6 8,3 8,2
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 11,2 1,1 8,9 2,1 2,0
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 11,2 1,1 8,9 2,1 2,0
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -1,5 -1,0 -1,6 -1,3 -1,5
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % 9,7 0,0 7,3 0,8 0,5
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, % 9,4 -0,1 6,6 0,4 0,1
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 2 411 2 277 4 867 8 566 11 198
Poistot, 1 000 euroa 5 200 6 726 16 416 19 507 25 539
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 15,7 -0,4 0,2
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 13,8 3,0 3,7
Omavaraisuusaste, % 46,0 42,4 42,7
Velkaantumisaste (gearing), % 29,9 52,1 50,7
Henkilöstö keskimäärin 687 689 685
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton 0,19 0,00 0,40 0,02 0,00
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu 0,19 0,00 0,40 0,20 0,00
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,35 0,30 0,68 0,42 0,52
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,50 2,38 2,30
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita 57 568 341 57 529 868 57 529 868
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa 4,95 2,44 2,31
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa 2,00 2,04 2,04
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa 5,36 2,70 2,70
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa 3,66 2,41 2,38
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 285,0 140,4 132,9
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 6 483 441 2 992 411 4 655 863
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä 11,3 5,2 8,1

*   Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

      30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa          
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo     95 914 96 371 95 464
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo     2 817 16 990 16 986
Korolliset saamiset ja rahavarat     -55 648 -42 083 -45 236
Korolliset nettovelat     43 084 71 279 67 213

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA


Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2018 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2018 vuosikertomuksessa. 

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS)   Raportointikauden voitto oikaistuna hybridilainan korkovaikutuksella verojen jälkeen
= Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 

 

Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS)   Raportointikauden voitto
= Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 

                     

1 000 euroa   30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Raportointikauden voitto   22 822 1 420 225
         
         
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita   57 543 631 57 511 273 57 515 960
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita   57 727 013 57 576 963 57 601 340
         
Osakekohtainen tulos        
         
euroa        
Laimentamaton   0,40 0,02 0,00
Laimennettu   0,40 0,02 0,00

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta   Liiketoiminnan rahavirta
= Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 

 

    30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa   39 137 24 160 29 894
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita   57 568 341 57 529 868 57 529 868
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa   0,68 0,42 0,52

                                           
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma   Oma pääoma yhteensä
= Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 

 

    30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa   144 074 136 871 132 452
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita   57 568 341 57 529 868 57 529 868
Osakekohtainen oma pääoma, euroa   2,50 2,38 2,30

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi

 

    30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita   57 568 341 57 529 868 57 529 868
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 4,95 2,44 2,31
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa   285,0 140,4 132,9

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita

 

    30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella   6 483 441 2 992 411 4 655 863
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita 57 543 631 57 511 273 57 515 960
Osakkeiden vaihto, %   11,3 5,2 8,1

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
         
Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2020 ja 2019 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA)

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

 

1 000 euroa   30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Liikevoitto   30 962 6 724 8 129
+ Poistot ja arvonalentumiset 16 416 19 507 25 539
Käyttökate   47 378 26 231 33 668

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa   30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin   283 2 003 2 224
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 4 583 6 563 8 974
Bruttoinvestoinnit   4 867 8 566 11 198

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suomisen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat = Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat

 

1 000 euroa   30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Korolliset velat   96 295 109 789 109 163
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut   2 437 3 572 3 286
Korolliset saamiset   -6 905 -7 365 -7 495
Rahavarat -48 742 -34 717 -37 741
Korolliset nettovelat   43 084 71 279 67 213
         
Korolliset velat   96 295 109 789 109 163
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut   2 437 3 572 3 286
Korollisten velkojen nimellisarvo   98 731 113 361 112 450

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
    Oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)

 

1 000 euroa   30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta)   21 627 -595 225
         
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2019 / 30.9.2018 / 31.12.2018   136 871 130 981 130 513
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2019 / 31.12.2018 / 31.3.2019   132 452 130 513 133 776
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2020 / 31.3.2019 / 30.6.2019   135 868 133 776 133 178
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2020 / 30.6.2019 / 30.9.2019   138 551 133 178 136 871
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2020 / 30.9.2019 / 31.12.2019   144 074 136 871 132 452
Keskiarvo   137 563 133 064 133 358
         
Oman pääoman tuotto (ROE), %   15,7 -0,4 0,2

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma = Oma pääoma yhteensä + korolliset velat

 

1 000 euroa   30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   144 074 136 871 132 452
Korolliset velat   96 295 109 789 109 163
Sijoitettu pääoma   240 368 246 660 241 615

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
    Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo

 

1 000 euroa   30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta)   32 367 6 363 8 129
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta)   942 884 981
Yhteensä   33 310 7 247 9 110
         
Sijoitettu pääoma 30.9.2019 / 30.9.2018 / 31.12.2018   246 660 227 186 231 977
Sijoitettu pääoma 31.12.2019 / 31.12.2018 / 31.3.2019   241 615 247 263 250 259
Sijoitettu pääoma 31.3.2020 / 31.3.2019 / 30.6.2019   240 761 250 259 249 752
Sijoitettu pääoma 30.6.2020 / 30.6.2019 / 30.9.2019   238 195 249 752 246 660
Sijoitettu pääoma 30.9.2020 / 30.9.2019 / 31.12.2019   240 368 246 660 241 615
Keskiarvo   241 520 244 224 244 053
         
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   13,8 3,0 3,7

Rahoitustuottoihin ei sisällytetä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattujen varojen käyvän arvon muutosta.

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, % = Oma pääoma yhteensä  x 100  
    Taseen loppusumma - saadut ennakot

 

1 000 euroa   30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   144 074 136 871 132 452
         
Taseen loppusumma   313 633 323 220 310 100
Saadut ennakot   -248 -113 -58
    313 385 323 107 310 042
         
Omavaraisuusaste, %   46,0 42,4 42,7

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100  
    Oma pääoma yhteensä  

 

1 000 euroa   30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
Korolliset nettovelat   43 084 71 279 67 213
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   144 074 136 871 132 452
Velkaantumisaste, %   29,9 52,1 50,7


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Suomi 2 473 1 977 2 527
Muu Eurooppa 115 215 113 322 145 055
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 227 180 198 355 259 560
Muut maat 2 941 3 299 4 270
Yhteensä 347 808 316 953 411 412

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

  2020 2019
1 000 euroa 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Amerikat 71 947 77 162 73 170 62 180 66 161 65 011 68 326
Eurooppa 43 542 45 047 37 054 32 294 37 233 38 798 41 466
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit -54 -38 -21 -15 -30 14 -25
Yhteensä 115 435 122 170 110 203 94 459 103 363 103 824 109 766

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

    2020 2019
1 000 euroa 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Liikevaihto 115 435 122 170 110 203 94 459 103 363 103 824 109 766
Käyttökate 18 107 17 989 11 282 7 437 7 834 9 089 9 309
% liikevaihdosta 15,7 14,7 10,2 7,9 7,6 8,8 8,5
Vertailukelpoinen liikevoitto 12 907 12 391 5 664 1 405 1 108 2 655 2 961
% liikevaihdosta 11,2 10,1 5,1 1,5 1,1 2,6 2,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto 12 907 12 391 5 664 1 405 1 108 2 655 2 961
% liikevaihdosta 11,2 10,1 5,1 1,5 1,1 2,6 2,7
Nettorahoituskulut -1 761 -1 813 -1 945 -1 926 -1 080 -1 695 -1 297
Voitto ennen tuloveroja 11 146 10 579 3 719 -521 28 960 1 665
% liikevaihdosta 9,7 8,7 3,4 -0,6 0,0 0,9 1,5

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 19.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2020 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 29 121 osaketta. Osakkeet luovutettiin 28.5.2020 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 92 400 euroa eli noin 3,17 euroa osakkeelta.

Sitouttavan lisäosakejärjestelmän ehtojen mukaisesti syyskuussa luovutettiin vastikkeetta 9 352 osaketta ansaintajakson 2019-2020 osallistujille. Luovutetuista osakkeista 4 676 osaketta luovutettiin toimitutusjohtaja Petri Helskylle ja 4 676 toiselle johtoryhmän jäsenelle.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

  30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
1 000 euroa Aineel-liset käyttö-omaisuus-hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineel-liset käyttö-omaisuus-hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineel-liset käyttö-omaisuus-hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa 121 584 20 020 129 391 21 231 129 391 21 231
IFRS 16 -standardin käyttöönotto -149 -149
Investoinnit ja lisäykset 4 583 283 6 563 2 003 8 974 2 224
Myynnit ja vähennykset 0 -1 0 -1
Poistot ja arvonalentumiset -11 077 -2 675 -14 281 -2 477 -18 608 -3 448
Kurssierot ja muut muutokset -9 008 -15 4 829 23 1 977 12
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 106 082 17 613 126 352 20 780 121 584 20 020

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

  30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
1 000 euroa Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa 14 319 16 946 16 946
Lisäykset 2 852 868 946
Myynnit ja vähennykset -9 -112 -215
Poistot ja arvonalentumiset -2 664 -2 749 -3 483
Kurssierot ja muut muutokset -190 432 125
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 14 309 15 384 14 319

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa 1-9/2020 1-9/2019 1-12/2019
Korolliset velat yhteensä kauden alussa 109 163 101 463 101 463
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 16 986 20 765 20 765
IFRS 16 -standardin soveltaminen 2 664 2 664
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset -31 316 -32 876 -47 572
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset 15 000 24 000 38 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 201 189 218
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -291 -94 -99
Siirrot pitkäaikaisista lainoista 2 309 2 231 2 942
Joukkovelkakirjalainan jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 43 43
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan -72 68 25
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 2 817 16 990 16 986
       
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 10 464 84 84
IFRS 16 -standardin soveltaminen 12 622 12 622
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 2 929 680 733
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan 0 -19 -121
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin -2 309 -2 231 -2 942
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan -169 236 88
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 10 914 11 371 10 464
       
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa   81 714 80 615 80 615
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 850 813 1 099
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 82 563 81 428 81 714
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 96 294 109 789 109 163

VASTUUSITOUMUKSET

       
1 000 euroa 30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
       
Muut vastuut      
Vuokravastuut 135 233 179
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 4 872 774
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu 33
       
Takausvastuut ja muut vastuut      
Takaukset omista sitoumuksista 8 083 10 683 9 906
Muut omat vastuut 28 055 2 371 2 203
Yhteensä 36 137 13 054 12 108

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

  30.9.2020 30.9.2019 31.12.2019
1 000 euroa Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo
Valuuttatermiinit            
  suojauslaskentaa ei sovelleta 3 965 -12 2 783 -19

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo

 

  Luokittelu
1 000 euroa a. b. c. d. e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 347 429 777 777
Lainasaamiset 3 256 3 650 6 905 6 905
Myyntisaamiset 53 671 53 671 53 671
Johdannaissaamiset 6 6 6
Korko- ja muut rahoitussaamiset 940 940 940
Rahavarat 48 742 48 742 48 742
Yhteensä 30.9.2020 3 609 107 003 429 111 042 111 042

 

1 000 euroa a. b. c. d. e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 347 429 777 777
Lainasaamiset 3 845 3 650 7 495 7 495
Myyntisaamiset 46 728 46 728 46 728
Korko- ja muut rahoitussaamiset 313 313 313
Rahavarat 37 741 37 741 37 741
Yhteensä 31.12.2019 4 193 88 432 429 93 054 93 054

Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2019.

Suominen seuraa jatkuvasti asiakkaiden myyntisaamissaldoja ja ryhtyy toimenpiteisiin, mikäli saamiset ovat erääntyneet. COVID-19 epidemia on kasvattanut eräiden asiakkaiden luottoriskiä johtuen markkinasta, jolla ne toimivat. Suurella osalla asiakkaista tuotteiden kysyntä on kuitenkin lisääntynyt eivätkä näiden asiakkaiden luottoriski tai myyntisaamisista odotettavissa olevat luottotappiot ole olennaisesti kasvaneet.

RAHOITUSVELAT

  30.9.2020 31.12.2019
1 000 euroa Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat            
             
Joukkovelkakirjalainat 82 563 86 488 85 000 81 714 86 063 85 000
Vuokrasopimusvelat 10 914 10 914 10 914 10 464 10 464 10 464
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 93 477 97 402 95 914 92 177 96 526 95 464
             
Lyhytaikaiset rahoitusvelat            
             
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 14 000 14 000 14 000
Vuokrasopimusvelat 2 817 2 817 2 817 2 986 2 986 2 986
Korkovelat 2 151 2 151 2 151 551 551 551
Johdannaisvelat 18 18 18
Muut lyhytaikaiset velat 736 736 736 440 440 440
Ostovelat 42 499 42 499 42 499 44 495 44 495 44 495
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 48 222 48 222 48 222 62 473 62 473 62 473
             
Yhteensä 141 699 145 624 144 136 154 650 158 999 157 936

Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2019.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 euroa Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat      
Valuuttatermiinit, saamiset 6
Lainasaamiset 3 256
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 777
Yhteensä 6 4 033
       
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset      
Valuuttatermiinit, velat -18
Yhteensä -18

Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2019.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.


AIKAISEMMIN JULKISTETTUJEN LUKUJEN OIKAISUT

Suominen on uudelleenluokitellut eräitä hankinnan ja valmistuksen kuluja myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kuluiksi.

TULOSLASKELMA      
  Julkaistu Oikaisu Oikaistu
1 000 euroa 1-9/2019 1-9/2019 1-9/2019
Liikevaihto 316 953 316 953
Hankinnan ja valmistuksen kulut -290 597 2 037 -288 560
Bruttokate 26 356 2 037 28 393
Liiketoiminnan muut tuotot 2 297 2 297
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -18 713 -2 037 -20 750
Tutkimus ja kehitys -2 582 -2 582
Liiketoiminnan muut kulut -633 -633
Liikevoitto 6 724 6 724
Nettorahoituskulut -4 072 -4 072
Voitto ennen tuloveroja 2 652 2 652
Tuloverot -1 232 -1 232
Raportointikauden voitto / tappio 1 420 1 420

 

  Julkaistu Oikaisu Oikaistu
1 000 euroa 1-12/2019 1-12/2019 1-12/2019
Liikevaihto 411 412 411 412
Hankinnan ja valmistuksen kulut -377 255 2 754 -374 501
Bruttokate 34 157 2 754 36 911
Liiketoiminnan muut tuotot 2 903 2 903
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -24 513 -2 754 -27 267
Tutkimus ja kehitys -3 376 -3 376
Liiketoiminnan muut kulut -1 041 -1 041
Liikevoitto 8 129 8 129
Nettorahoituskulut -5 998 -5 998
Voitto ennen tuloveroja 2 132 2 132
Tuloverot -1 907 -1 907
Raportointikauden voitto / tappio 225 225


SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2019 oli 411,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

 

Liite