← Takaisin

Suominen otti tasa-arvoisen palkkauksen tarkasteluun

Vuonna 2015 yritysvastuun sosiaalinen ulottuvuus nousi Suomisella aiempaa suurempaan rooliin osin valitsemamme strategiapainotuksen mukaisesti ja osin meille ajankohtaisimpien sosiaalisen vastuun teemojen selkiinnyttyä olennaisuusanalyysin avulla.

”Suominen pyrkii avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Haluamme keskustella meille tärkeistä aiheista, mutta ennen kaikkea haluamme tehdä käytännön asioita niiden eteen”, sanoo Suomisen henkilöstöjohtaja Hannu Sivula.

Suominen käynnisti viime vuonna kolme avainhanketta yritysvastuustrategian toteuttamiseksi ja yrityksen sosiaalisen vastuun kehittämiseksi. Yksi näistä hankkeista oli syrjimättömyys- ja yhdenvertaisuusohjelma, joka sisälsi esimerkiksi sokkorekrytointikokeilun (lue lisää siitä täällä) ja sisäisen selvityksen naisten ja miesten tasa-arvoisesta palkkauksesta

Selvityksen perusteella naisten palkat ovat Suomisella keskimäärin hieman korkeammat kuin miesten.

 

Selvitys käsitti kaikki Suomisen kuukausipalkkaiset työntekijät eri puolilla maailmaa, yhteensä 277 henkilöä. Tuntipalkkaiset työntekijät jätettiin selvityksen ulkopuolelle, koska heidän palkkansa eivät ole vertailukelpoisia. Tällaisia asioita saimme tietää selvityksen avulla. 

 

Selvitys antoi meille arvokasta tietoa nykytilanteesta, ja iloksemme tilanne on kokonaisuudessaan melko hyvä. Selvityksen perusteella naisten palkat ovat Suomisella keskimäärin hieman korkeammat kuin miesten.

”Suomisella ei ole eri euroja miehille ja naisille.”

 

Meille selvisi, että naisten ja miesten välinen palkkakuilu vaihteli rakenteellisista syistä jonkin verran maittain. Esimerkiksi joillain tehtailla ei ole yhtä paljon miehiä ja naisia kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaatiotasoilla, mikä vaikeuttaa vertailua. Tulimme siihen johtopäätökseen, että Suomisella naisten ja miesten välillä vallitsevat palkkaerot johtuvat pikemminkin rakenteellisesta epätasapainosta kuin siitä, että naisille ja miehille maksettaisiin samasta työstä erisuuruista palkkaa.

”Sukupuoli ei vaikuta palkkaukseen. Sen sijaan palkkaus perustuu työnkuvaan ja työntekijän omaan panokseen. Suomisella ei ole eri euroja miehille ja naisille”, toteaa Hannu Sivula.

Suominen on sitoutunut periaatteeseen "sama palkka samasta työpanoksesta". Seuraamme naisten ja miesten palkkaeroja ja ryhdymme korjaaviin toimenpiteisiin aina tarvittaessa.

Lue lisää

Sokkorekrytointi

Sosiaalinen vastuu

Rekrytoivan esimiehen sokkotreffit