← Takaisin

Suominen Kuitukankaat on savuton työpaikka

Tiukentuva tupakkalainsäädäntö sekä Suominen Kuitukankaiden asiakkaiden asettamat hygieniavaatimukset edellyttävät jatkuvia toimenpiteitä hygieniatason varmistamiseksi. Savuttomuus Suominen Kuitukankaidden koko tehdasalueella koskee sekä omaa henkilökuntaa että kaikkia vierailijoita, ovatpa he sitten esimerkiksi asiakkaita, kuljetusliikkeen edustajia tai viranomaisia.

Työntekijöiden hyvän terveyden, työ- ja toimintakyvyn ylläpidon kannalta keskeistä on työpaikan savuttomuus ja tupakoinnin lopettamisen tukeminen. Työympäristön tupakansavu on syöpävaarallinen aine, jolta työntekijät on suojattava paikallisten ja EU-säännösten nojalla. Työpaikan savuttomuus on paras tapa toteuttaa se.

“Jotta vastaisimme paremmin asiakkaiden ja laatustandardien edellytyksiä, Suominen Yhtymän johtoryhmä on asettanut Suomisen kokonaan savuttomaksi työpaikaksi” kertoo Marko Laaksonen, Suominen Yhtymän henkilöstöjohtaja. “Savuton työpaikka ilmentää työnantajan arvostavan työtekijöitään sekä haluavan ylläpitää ja edistää työntekijöidensä työ- ja toimintakykyä. Tupakoimattomuus tuo terveydellistä, taloudellista ja inhimillistä hyötyä. Taloudelliset edut hyödyttävät niin työntekijää kuin työnantajaakin.”