← Takaisin

Suominen jatkaa tuotekehitysyksikkönsä vahvistamista

Suominen Oyj jatkaa tuotekehitysyksikkönsä vahvistamista nimittämällä neljä uutta henkilöä globaaliin tutkimus- ja kehitystiimiinsä. Kolmella heistä on tohtorintutkinto. Nimitykset ovat keskeisiä Suomisen strategian toteuttamisessa, sillä kyvykkyyksien lisääminen tuotejohtajuuden saavuttamiseksi on yksi yhtiön strategisista painopisteistä.

“Tuotekehityksen vahvistaminen on keino saavuttaa Suomisen visio olla markkinalähtöinen tuotejohtaja”, sanoo Margareta Huldén, Suomisen tutkimus- ja kehitysjohtaja.

“Tuotekehityskulujemme ennakoidaan kasvavan yli 1 prosenttiin liikevaihdosta ja olemme luoneet uuden Suominen Innovation Machine -tuotekehitysprosessin, mutta innovaatiot eivät ole mahdollisia ilman osaavia ihmisiä. Siksi etsimme aina toimialan parhaita kykyjä – aivan kuten näiden neljänkin henkilön tapauksessa.”

Kyra Dorsey (Ph.D.) liittyy tutkimus- ja kehitystiimiin tuotekehityspäälliköksi alkaen 1.4.2016. Viimeiset viisi vuotta Kyra Dorsey on työskennellyt tuotepäällikkönä Suomisella ja Ahlstrom Oyj:ssä. Hän liittyi Ahlstromin tutkimus- ja kehitysyksikköön vuonna 2006 ja työskenteli sitä ennen seitsemän vuotta tuotekehitystehtävissä yrityksissä Precision Fabric Group ja Polymer Group, Inc.

Vismadeb (Vish) Mazumder (Ph.D.) on nimitetty tuotekehityspäälliköksi 24.2.2016 alkaen. Aiemmin Vish Mazumder on ollut Clorox Companyn palveluksessa ja lisäksi hän on työskennellyt lukuisissa muissa tuotekehitystehtävissä. Kemianalan tohtorintutkintonsa (nanoscience) hän on suorittanut Brownin yliopistossa vuonna 2011.

Muralidhar (Murali) Lalagiri (Ph.D.) on nimitetty tuotekehityspäälliköksi 1.2.2016 alkaen. Murali Lalagiri on työskennellyt lähes kahdeksan vuotta kuitukankaiden ja kehittyneiden materiaalien parissa ja hän on suorittanut tohtorintutkintonsa Texas Tech -yliopistossa vuonna 2013.

Pramod Shanbhag on nimitetty tehtävään Project Portfolio Manager, Convenience, alkaen 1.12.2015. Aiemmin Pramod on työskennellyt Suomisen tutkimus- ja kehitysosastolla tuotekehityspäällikkönä. Ennen tätä hän työskenteli Ahlstromilla erilaisissa tutkimus- ja kehitystehtävissä vuodesta 2007 alkaen. Hänellä on ylempi korkeakoulututkinto (Master’s Degree, Textiles, Fiber & Polymer Science) Clemsonin yliopistosta ja alempi korkeakoulututkinto (Bachelor of Science, Textile Chemistry) Intian DKTE-instituutista.

Lisätietoja

Tutkimus- ja kehitysjohtaja Margareta Huldén, p. 050 385 6549, margareta.hulden@suominencorp.com