← Takaisin

Sijoittaja, ota nämä neljä kannattavuustekijää huomioon

Kannattavuuden ylläpitäminen on jokapäiväistä kamppailua. Me Suomisella jouduimme oppimaan tämän karvaan totuuden kantapään kautta vuosina 2012–2014, jolloin koko henkilöstö teki lujasti töitä kääntääkseen yhtiön toiminnan jälleen kannattavaksi. Onnistuimme siinä muuttamalla strategiaamme, myymällä liiketoimintoja keskittyäksemme pelkästään kuitukankaiden valmistukseen, alentamalla kustannuksia kustannusrakenteen tervehdyttämiseksi ja kiinnittämällä huomiota jokaiselle yritykselle olennaiseen kassavirtaan.

Suomisella on kova tahto jatkaa samaa rataa, toteuttaa kasvustrategiaansa ja kasvaa kannattavasti.

Mihin sijoittajien tulisi kiinnittää huomionsa nykyisessä Suomisessa? Talousjohtaja Tapio Engström nostaa esiin neljä Suomisen kannattavuuden kannalta elintärkeää tekijää.

1. Portfolion muutos tukee liikevaihdon kasvua

”Kuitukangasvalikoimamme muuttaminen – eli korkeamman lisäarvon tuotteiden osuuden kasvattaminen – on Suomisen strategian ydin”, Engström sanoo.

Suominen on tuonut aktiivisesti markkinoille uusia korkeamman lisäarvon tuotteita. Niistä esimerkkejä ovat hygieniatuotteisiin tarkoitettu, palkittu FIBRELLA® Lite ja wc:stä huuhdeltavissa pyyhkeissä käytettävä HYDRASPUN® Dispersible Plus. Portfoliomuutoksen onnistumisen kannalta tärkeimpiä toimenpiteitä on parhaillaan meneillään oleva kasvuinvestointiohjelma, vaikka asteittaista muutosta on tapahtunut jo ennen investointiohjelman käynnistämistä.

Pääsääntöisesti Suomisen korkeamman lisäarvon tuotteita ovat kuitukankaat, joita käytetään:

  • kodinhoitopyyhkeissä
  • hygieniatuotteissa
  • terveydenhuollon tuotteissa
  • henkilökohtaisen hygienian pyyhkeissä
  • ammattikäyttöön tarkoitetuissa pyyhkeissä.

Odotamme, että näiden tuotteiden osuuden kasvattaminen Suomisen portfoliossa kasvattaa liikevaihtoamme orgaanisesti. Kun näiden sovellusten markkinat lisäksi kasvavat voimakkaasti, meidän pitäisi olla hyvissä asemissa portfoliomuutoksen myötä.

2. Bruttokate, SGA-kulut ja liikevoitto

Suomisen bruttokate on neljän viime vuoden aikana kehittynyt suotuisasti: kun se vuonna 2012 oli 9 prosenttia liikevaihdosta, vuonna 2015 se oli noussut 13,1 prosenttiin. Samaan aikaan olemme onnistuneet pitämään absoluuttiset myynti-, yleis- ja hallintokustannukset (SGA) kurissa. Liikevaihdon kasvaessa SGA-kustannusten osuus liikevaihdosta on alentunut 6,6 prosentista 5,7 prosenttiin. Bruttokatteen kasvu ja suhteellisten SGA-kustannusten hienoinen aleneminen yhdessä ovat mahdollistaneet vertailukelpoisen liikevoittoprosenttimme nousun 4,2 prosentista 7,0 prosenttiin.

”Vaikka Suominen toteuttaakin kasvustrategiaa ja luo uusia kyvykkyyksiä, mikä yleensä paisuttaa esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehityskustannuksia, periaate pysyy samana: ei pidä tuijottaa pelkkiin rahasummiin; tärkeintä on, mitä vastinetta rahalla saa”, Engström sanoo.

3. Raaka-aineet iso kustannuserä

”Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana, eli yleisesti ottaen olemme tuotantoyritys. Meidän alallamme raaka-aineet ovat tärkein tuotannontekijä, jolla asiakkaan hyödyksi koituva lisäarvo luodaan. Raaka-aineiden osuus onkin noin 60–70 % Suomisen kokonaiskustannuksista. Kuten raaka-aineiden isosta suhteellisesta osuudesta voi päätellä, raaka-aineiden hintojen vaihtelut ovat kannattavuudellemme keskeinen tekijä.

Asiakassopimuksissa, jotka kattavat noin 50 % liikevaihdostamme, on ehto, jonka mukaan raaka-aineiden hinnoissa tapahtuvat muutokset otetaan huomioon yleensä seuraavalla vuosineljänneksellä. Tämä lieventää vaihtelun vaikutuksia huomattavasti. Emme suojaudu raaka-aineriskiltä, koska kuidun raaka-aineen, kuten raakaöljyn, ja vaikkapa valmiin polyesterikuidun välinen korrelaatio ei ole ennustettavissa johtuen arvoketjun väliportaista ja siihen vaikuttavista markkinavoimista”, Engström selittää.

4. Euron suhde dollariin hyvä ottaa huomioon

Suominen on kansainvälinen yritys, jolla on toimintaa kolmella mantereella. Raportointivaluuttamme on euro, mutta Yhdysvaltojen dollari on meille myös erittäin merkittävä, sillä noin 60 % liikevaihdostamme tulee Pohjois- ja Etelä-Amerikasta, ja siitä suurin osa Yhdysvalloista.

”Arviomme mukaan noin 10 prosentin muutoksella euron ja dollarin vaihtokurssissa olisi nykyisellä liiketoimintarakenteella noin 2,5 miljoonan euron vaikutus liikevoittoomme vuositasolla. Logiikka tässä on se, että dollarin vahvistuessa euroon nähden Suomisen liikevoitto kasvaa ja päinvastoin”, Engström sanoo.

Lue lisää

Suominen sijoituskohteena

Tietoa Suomisesta

Suomisen esitykset SlideSharessa