← Takaisin

Rekrytoivan esimiehen sokkotreffit

Vuoden 2014 lopussa määrittelimme Suomisen ensimmäisen liiketoimintamme tavoitteita tukevan yritysvastuustrategian. Siinä on kolme painopistealuetta: Tuotejohtajuuden saavuttaminen, Vastuullinen arvoketju ja Vastuullinen tapa toimia koko organisaatiossa. Jokaiseen niistä sisältyy avainprojekteja, joiden tarkoitus on kehittää Suomisen toimintaa yritysvastuun näkökulmasta.

Hieman myöhemmin osana Vastuullinen tapa toimia koko organisaatiossa -painopistealuetta Suomisessa käynnistettiin kokeilu, jota kutsumme sokkorekrytoinniksi. Projektin tarkoitus on edistää monimuotoisuutta ja varmistaa tasavertaiset mahdollisuudet kaikille, jotka hakevat töihin Suomiseen.

Projektin aikana huomattiin, että suurella osalla työnhakijoiden henkilötiedoista ei ole merkitystä Suomiselle, mutta toisaalta ne saattaisivat vaikuttaa rekrytointiprosessiin tiedostamattomasti. Tämän kaltaisia henkilötietoja ovat esimerkiksi hakijan koko nimi, sukupuoli, etnisyys ja ikä. (Tietysti esimerkiksi tietoa hakijan etnisyydestä ei ole kerätty ennenkään. Joissain tapauksissa hakijan etnisyys kuitenkin saattaisi olla pääteltävissä nimen perusteella.)

Suomisella päätettiin kokeilla tilannetta, jossa rekrytoiva esimies näkee vain kaikkein olennaisimmat tiedot hakijoista.

Onnistunut kokeilu sokkorekrytoinnista

Projekti huipentui loka-marraskuussa 2015, kun sokkorekrytointia kokeiltiin Assistant Business Controller -tehtävän täyttämisessä Suomisen Helsingin-toimistolla. Tässä prosessissa oli muutama tärkeä vaihe.

  1. Ensimmäisessä vaiheessa määriteltiin keskeiset valintaperusteet, jotka olivat objektiivisia, mitattavia ja perustuivat työpaikan kuvaukseen. Tässä tapauksessa tällaisia perusteita olivat esimerkiksi hakijan tutkinto, pääaine ja taito käyttää Microsoft Exceliä. Projektiin huolellisesti perehdytetty ulkoinen rekrytointikonsultti arvioi kaikki hakijat näiden perusteiden pohjalta ja valitsi hakijoiden joukosta kymmenen sopivinta ehdokasta.

  2. Toisessa vaiheessa rekrytoiva esimies karsi joukon kuuteen hakijaan heidän hakemustensa ja ansioluetteloidensa perusteella. Molemmissa henkilötiedot oli piilotettu esimiehen näkyvistä, jolloin hakijoita arvioitiin vain heidän osaamisensa ja ansioidensa perusteella. Alun perin hakemukset oli vastaanotettu Suomisen Sympa-henkilöstöjärjestelmän kautta ja rekrytointikonsultti hoiti alun yhteydenpidon hakijoihin, joten hakijoiden henkilöllisyys selvisi rekrytoivalle esimiehelle vasta haastatteluvaiheessa.

Kokeilu onnistui ja sokkorekrytointi toi tehokkuutta, selkeyttä ja järjestelmällisyyttä rekrytointiprosessiin. Rekrytoinnin tuloksena Pinja Taittonen nimitettiin tehtävään Assistant Business Controller. Lue lisää Pinjasta.

Pinja Taittonen

”Me Suomisella haluamme muuttaa ideat toiminnaksi”, sanoo Suomisen henkilöstöjohtaja Hannu Sivula. ”Sukupuoli tai etninen alkuperä eivät ole olennaisia asioita. Prosessin alussa on helpompi keskittyä oleelliseen, kuten koulutukseen, työkokemukseen ja osaamiseen, kun esimerkiksi hakijan nimi ja sukupuoli eivät ole tiedossa. Henkilötietojen salaaminen myös pienentää riskiä, että esimiehen ennakkoasenteet vaikuttaisivat rekrytointiprosessiin.”

”Sokkorekrytointi on konkreettinen tapa tuoda yritysvastuustrategiamme käytännön tasolle,” Hannu Sivula jatkaa.

Onnistuneen kokeilun ansiosta sokkorekrytointi on jatkossa Suomisen ensisijainen käytäntö ja periaatetta hyödynnetään kaikissa uusissa rekrytoinneissa – myös ylimmän johdon palkkaamisessa.