← Takaisin

Yhdysvaltain verouudistus vaikuttaa Suomiseen positiivisesti

Suominen Oyj   Pörssitiedote   28.12.2017 klo 14.00

Yhdysvaltain verouudistus vaikuttaa Suomiseen positiivisesti

Yhdysvaltojen liittovaltion yhteisöverokanta laskee 35 prosentista 21 prosenttiin 1.1.2018 alkaen osana maan laajempaa verouudistusta. Suominen-konsernilla on Yhdysvalloissa noin 10 miljoonan euron arvosta laskennallisia verovelkoja (netto). Yhdysvaltojen yhteisöverokannan laskun vuoksi näiden laskennallisten verovelkojen arvioidaan pienenevän noin 4 miljoonalla eurolla. Tämä kertaluonteinen erä vaikuttaa myönteisesti vuoden 2017 tulokseen, sillä se raportoidaan vuoden 2017 tilinpäätöksessä tuloveroissa vuoden 2017 kokonaisveroja pienentävänä eränä. Sillä ei ole rahavirtavaikutusta.

Suominen selvittää edelleen Yhdysvaltojen verouudistuksen muita vaikutuksia, kuten uusien investointien nopeutettujen verotuspoistojen vaikutusta vuoden 2017 veroihin. Suominen arvioi, että myös tältä osin verouudistuksen vaikutus on positiivinen.

Suomisella on Yhdysvalloissa kolme tehdasta. Vuonna 2016 noin 51 % konsernin liikevaihdosta kertyi Yhdysvalloista.

Suominen Oyj
Nina Kopola, toimitusjohtaja

Lähetä sähköpostia

President & CEO (interim)

Tapio Engström +358 10 214 300